Přehled současných vyšetření SARS-CoV-2 v NČLP (k 25. 1. 2021):

 

Žlutě podbarvené klíče položek jsou novinky zavedené k 1. 12. 2020 (prosincový upgrade NČLP).

Zeleně podbarvené klíče položek jsou novinky zavedené k 17. 12. 2020 (prosincový upgrade NČLP).

Azurově podbarvené klíče položek jsou novinky zavedené k 25. 1. 2021 (mimořádný upgrade NČLP).

Purpurově podbarvené klíče položek jsou novinky zavedené k 17. 2. 2021 (mimořádný upgrade NČLP).

 

 

A1a. „PCR vyšetření“ (detekce RNA)

 

19934 RNA viru SARS-CoV-2 (SPCORL; přítomnost [-] *)

19935 RNA viru SARS-CoV-2 (SPCORL; přítomnost [-] PCR)

50701 RNA viru SARS-CoV-2 (SPCORL; přítomnost [-] LAMP)

50702 RNA viru SARS-CoV-2 (SPCORL; přítomnost [-] PCRM)

19936 RNA viru SARS-CoV-2 (SPCRESP; přítomnost [-] *)

19937 RNA viru SARS-CoV-2 (SPCRESP; přítomnost [-] PCR)

50703 RNA viru SARS-CoV-2 (SPCRESP; přítomnost [-] PCRM)

50375 RNA viru SARS-CoV-2 (CSF; přítomnost [-] *)

50376 RNA viru SARS-CoV-2 (CSF; přítomnost [-] PCR)

50698 RNA viru SARS-CoV-2 (SAL; přítomnost [-] *)

50700 RNA viru SARS-CoV-2 (SAL; přítomnost [-] PCR)

50699 RNA viru SARS-CoV-2 (SAL; přítomnost [-] LAMP)

 

 

A1b. „PCR vyšetření - genotyp a varianta“ (varianty / mutace viru)

 

50780 RNA viru SARS-CoV-2 - genotyp (RNA; seq. var. [-] *)

50781 RNA viru SARS-CoV-2 - genotyp (RNA; seq. var. [-] PCR)

 

Podrobné informace k nové položce 50781 včetně její MTV:

Nová položka pro sdělování mutací SARS-CoV-2 - genotyp (a GARGTEST)

 

Mutace a delece:

 

50784 RNA viru SARS-CoV-2 - A570D (RNA; přítomnost [-] *)

50785 RNA viru SARS-CoV-2 - A570D (RNA; přítomnost [-] PCR)

50786 RNA viru SARS-CoV-2 - D614G (RNA; přítomnost [-] *)

50787 RNA viru SARS-CoV-2 - D614G (RNA; přítomnost [-] PCR)

50788 RNA viru SARS-CoV-2 - Del69-70 (RNA; přítomnost [-] *)

50789 RNA viru SARS-CoV-2 - Del69-70 (RNA; přítomnost [-] PCR)

50790 RNA viru SARS-CoV-2 - E484K (RNA; přítomnost [-] *)

50791 RNA viru SARS-CoV-2 - E484K (RNA; přítomnost [-] PCR)

50792 RNA viru SARS-CoV-2 - K417N (RNA; přítomnost [-] *)

50793 RNA viru SARS-CoV-2 - K417N (RNA; přítomnost [-] PCR)

50794 RNA viru SARS-CoV-2 - N439K (RNA; přítomnost [-] *)

50795 RNA viru SARS-CoV-2 - N439K (RNA; přítomnost [-] PCR)

50796 RNA viru SARS-CoV-2 - N501Y (RNA; přítomnost [-] *)

50797 RNA viru SARS-CoV-2 - N501Y (RNA; přítomnost [-] PCR)

50798 RNA viru SARS-CoV-2 - P681H (RNA; přítomnost [-] *)

50799 RNA viru SARS-CoV-2 - P681H (RNA; přítomnost [-] PCR)

50800 RNA viru SARS-CoV-2 - T716I (RNA; přítomnost [-] *)

50801 RNA viru SARS-CoV-2 - T716I (RNA; přítomnost [-] PCR)

 

Interpretace vyšetření mutací a delecí:

 

50782 RNA viru SARS-CoV-2 - varianta (RNA; vlastnost/popis [-] *)

50783 RNA viru SARS-CoV-2 - varianta (RNA; vlastnost/popis [-] PCR)

 

Současně byla doplněna a aktualizována matice MTV = GTYPCOV (k položce 50781) a vytvořena nová MTV = GTYPCOMD (k položce 50783).

 

Podrobné informace k novým položkám a ke sdělování variant viru SARS-CoV-2 včetně nové MTV:

Nové položky pro sdělování variant SARS-CoV-2 a další související vyšetření

 

 

A2. „PCRQ vyšetření“ (detekce RNA - kvantitativně)

 

50704 RNA viru SARS-CoV-2 (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

50705 RNA viru SARS-CoV-2 (P; arb. látková konc. [kU/l] PCRQ)

 

Upozornění:

Pro mikrobiologická vyšetření ze systémů SPCORL, SPCRESP a CSF se uvádí upřesnění systému - tzv. „specifikace“ (viz DASTA, datový blok ku_z_lab, atributy: syst_sp_klic a syst_sp_text a případně subsp_text).

 

Pro SPCORL (horní cesty dýchací) to jsou specifikace: LANTH, LASIN, PUMEAR, PUSIN, SWEAR, SWGIN, SWLAR (výtěr z laryngu), SWMEAR, SWMOU, SWNAS (výtěr z nosu), SWNTH (výtěr z nosohltanu), SWTHR (výtěr z hrdla), SWTON (výtěr z tonsil), GARF (tekutina získaná kloktáním hltanu a dutiny ústní).

 

Pro SPCRESP (dolní cesty dýchací) jsou secifikace: ASBRO, ASTRA, BRBRC, ENDOTRAC, EXSOPNT (sputum vykašlané), EXINDUK (sputum indukované), LABRAL, LABRALC, LABRO, LUNG(BI), PLF.

 

Pro CSF (likvor) jsou specifikace: KOMORY, PATKANAL.

 

Pro SAL (sliny) nejsou žádné další specifikace (systém je samostatný, není součástí SPCORL).

 

Položky s procedurou * jsou pouze pro výjimečné situace, kdy nelze proceduru zjistit, používejte výjimečně!

 

Poznámky:

Pro vyšetření z běžných výtěrů pro vyšetření RNA viru SARS-CoV-2 slouží položka 19935.  

Pokud IS dosud neumí pracovat se specifikacemi mikrobiologických systémů, lze ji při sdělování (zejména do ÚZIS) provizorně dočasně uvádět volným textem do položky 20898.

 

Procedura LAMP je nově zavedena od prosincového upgrade 2020.

Procedura PCRQ je nově zavedena od prosincového upgrade 2020 pro kvantitativní stanovení.

Procedura PCRM je zavedena jen výjimečně pro vyšetření SARS-CoV-2 na základě požadavků ÚZIS.

Běžně se PCRM nerozlišuje, pracuje se pouze s PCR.

Podrobnější specifikaci procedury lze vkládat do položky 20898 - viz popis níže v části „D“.

 

 

B. „antigen“ (detekce antigenu)

 

19930 Antigen viru SARS-CoV-2 (P; přítomnost [-]*)
50371 Antigen viru SARS-CoV-2 (P; přítomnost [-]IA)
19931 Antigen viru SARS-CoV-2 (P; přítomnost [-]ICHR)

 

19932 Antigen viru SARS-CoV-2 (S; přítomnost [-]*)
50372 Antigen viru SARS-CoV-2 (S; přítomnost [-]IA)

19933 Antigen viru SARS-CoV-2 (S; přítomnost [-]ICHR)

 

50373 Antigen viru SARS-CoV-2 (SPCORL; přítomnost [-]*)

50779 Antigen viru SARS-CoV-2 (SPCORL; přítomnost [-]IA)

50374 Antigen viru SARS-CoV-2 (SPCORL; přítomnost [-]ICHR) - rychlotest z výtěru z oblasti „ORL“

 

50696 Antigen viru SARS-CoV-2 (SAL; přítomnost [-]*)

50778 Antigen viru SARS-CoV-2 (SAL; přítomnost [-] IA)

50697 Antigen viru SARS-CoV-2 (SAL; přítomnost [-]ICHR) - rychlotest ze slin

 

 

Upozornění:

Pro mikrobiologická vyšetření ze systému SPCORL se uvádí upřesnění systému - tzv. „specifikace“ (viz DASTA, datový blok ku_z_lab, atributy: syst_sp_klic a syst_sp_text a případně subsp_text).

 

Pro SPCORL (horní cesty dýchací) to jsou specifikace: LANTH, LASIN, PUMEAR, PUSIN, SWEAR, SWGIN, SWLAR (výtěr z laryngu), SWMEAR, SWMOU, SWNAS (výtěr z nosu), SWNTH (výtěr z nosohltanu), SWTHR (výtěr z hrdla), SWTON (výtěr z tonsil), GARF (tekutina získaná kloktáním hltanu a dutiny ústní).

 

Systém SAL (sliny) je k dispozici samostatně, není součástí SPCORL.

 

Stanovení procedurou IA (například CLIA, ELISA aj.), nebo ICHR (rychlotest) jsou kvalitativně velmi odlišná, nutno rozlišovat! Stanovení s procedurou * je předpřipraveno především pro případ nových jiných vyšetření, která se objeví v mezidobí mezi upgrade NČLP. Položky s procedurou * používejte jen výjimečně!

 

K proceduře IA lze sdělovat upřesnění (specifikaci - např. CLIA, ELISA aj.), zasílá se v datovém bloku DASTA ku_z_lab v atributu spec_proc.

 

 

C. „protilátky proti SARS-CoV-2“

U položek s druhem veličiny ARBC (arb. konc.) jsou sdělované textové výsledky dle matice MTV = KVAL.

 

U položek s druhem veličiny RODIP (relativní optická denzita) jsou vždy sdělované textové výsledky dle matice MTV = KVAL a současně mohou být zasílané naměřené hodnoty jako tzv. „index pozitivity“.

 

U položek s druhem veličiny ARBSC (arbitrární látková koncentrace) jsou sdělované numerické výsledky v jednotkách kU/l (kIU/l) společně s referenčními mezemi (škálami). Pro SARS-CoV-2 dosud nejsou.

 

IgM:

 

50367 Anti-SARS-CoV-2 IgM (B; arb. konc. [arb.j.] *)

50368 Anti-SARS-CoV-2 IgM (B; arb. konc. [arb.j.] ICHR) - „rapid test“

19924 Anti-SARS-CoV-2 IgM (P; arb. konc. [arb.j.] *)

19940 Anti-SARS-CoV-2 IgM (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

50369 Anti-SARS-CoV-2 IgM (P; arb. konc. [arb.j.] ICHR)

19925 Anti-SARS-CoV-2 IgM (S; arb. konc. [arb.j.] *)

19941 Anti-SARS-CoV-2 IgM (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

50370 Anti-SARS-CoV-2 IgM (S; arb. konc. [arb.j.] ICHR) 

 

50588 Anti-SARS-CoV-2 IgM (P; rel. opt. denzita [-] *)

50589 Anti-SARS-CoV-2 IgM (P; rel. opt. denzita [-] IA)

50590 Anti-SARS-CoV-2 IgM (S; rel. opt. denzita [-] *)

50591 Anti-SARS-CoV-2 IgM (S; rel. opt. denzita [-] IA)

 

IgG:

 

50363 Anti-SARS-CoV-2 IgG (B; arb. konc. [arb.j.] *)

50364 Anti-SARS-CoV-2 IgG (B; arb. konc. [arb.j.] ICHR) - „rapid test“

19922 Anti-SARS-CoV-2 IgG (P; arb. konc. [arb.j.] *)

19938 Anti-SARS-CoV-2 IgG (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

50365 Anti-SARS-CoV-2 IgG (P; arb. konc. [arb.j.] ICHR)

19923 Anti-SARS-CoV-2 IgG (S; arb. konc. [arb.j.] *) 

19939 Anti-SARS-CoV-2 IgG (S; arb. konc. [arb.j.] IA) 

50366 Anti-SARS-CoV-2 IgG (S; arb. konc. [arb.j.] ICHR) 

50584 Anti-SARS-CoV-2 IgG (P; rel. opt. denzita [-] *)

50585 Anti-SARS-CoV-2 IgG (P; rel. opt. denzita [-] IA)

50586 Anti-SARS-CoV-2 IgG (S; rel. opt. denzita [-] *)

50587 Anti-SARS-CoV-2 IgG (S; rel. opt. denzita [-] IA)

 

IgA:

 

50355 Anti-SARS-CoV-2 IgA (B; arb. konc. [arb.j.] *)

50356 Anti-SARS-CoV-2 IgA (B; arb. konc. [arb.j.] ICHR)

50357 Anti-SARS-CoV-2 IgA (P; arb. konc. [arb.j.] *)

50358 Anti-SARS-CoV-2 IgA (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

50359 Anti-SARS-CoV-2 IgA (P; arb. konc. [arb.j.] ICHR)

50360 Anti-SARS-CoV-2 IgA (S; arb. konc. [arb.j.] *)

50361 Anti-SARS-CoV-2 IgA (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

50362 Anti-SARS-CoV-2 IgA (S; arb. konc. [arb.j.] ICHR)

50580 Anti-SARS-CoV-2 IgA (P; rel. opt. denzita [-] *)

50581 Anti-SARS-CoV-2 IgA (P; rel. opt. denzita [-] IA)

50582 Anti-SARS-CoV-2 IgA (S; rel. opt. denzita [-] *)

50583 Anti-SARS-CoV-2 IgA (S; rel. opt. denzita [-] IA)

 

IgA+IgM:

 

50377 Anti-SARS-CoV-2 IgA+IgM (P; arb. konc. [arb.j.] *)

50378 Anti-SARS-CoV-2 IgA+IgM (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

50379 Anti-SARS-CoV-2 IgA+IgM (S; arb. konc. [arb.j.] *)

50380 Anti-SARS-CoV-2 IgA+IgM (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

Je-li výsledek pozitivní, znamená to, že pozitivní je IgA, nebo IgM, nebo IgA i IgM.

 

IgM+IgG (rychlotest - IgM nebo IgG):

 

50381 Anti-SARS-CoV-2 IgM+IgG (B; arb. konc. [arb.j.] ICHR)

50382 Anti-SARS-CoV-2 IgM+IgG (P; arb. konc. [arb.j.] ICHR)

50383 Anti-SARS-CoV-2 IgM+IgG (S; arb. konc. [arb.j.] ICHR) 

Položky pro proceduru * nejsou u IgM+IgG záměrně založené.

Je-li výsledek pozitivní, znamená to, že pozitivní je IgM, nebo IgG, nebo IgM i IgG.

 

 

Poznámky k vyšetření protilátek:

Položky pro vyšetření protilátek jsou připravené obecně - jak pro průkaz přítomnosti, tak i pro následné kvalitativní vyšetření. Jsou svázané s MTV = KVAL.

 

Stanovení procedurou IA (například CLIA, ELISA aj.), nebo ICHR (rychlotest) jsou kvalitativně velmi odlišná, nutno rozlišovat! Stanovení s procedurou * je předpřipraveno především pro případ nových jiných vyšetření, která se objeví v období mezi upgrade NČLP. Položky s procedurou * používejte jen výjimečně!

 

K proceduře IA lze sdělovat upřesnění (specifikaci - např. CLIA, ELISA aj.), zasílá se v datovém bloku DASTA ku_z_lab v atributu spec_proc.

 

Jakmile budou k dispozici testy kvantitativní, budou založeny nové sady položek s druhem veličiny ARBSC.

 

Jednotky AU/ml nejsou v NČLP zavedené, výsledky se sdělují pouze jako formalizované texty prostřednictvím položek s druhem veličiny ARBC (arb. konc.) v [arb.j.].

 

 

D: „Informatické položky pro potřeby sdělování vyšetření SARS-CoV-2“

 

Zavedeno v březnu 2020 pro dočasné používání po dobu pandemie COVID-19.

 

20897 SARS-CoV-2 - zpráva k vyšetření (Blok interpretační, sdělení; TYPE [-] Datový přenos)

 

Prostor pro vkládání dalších informací k vyšetřením SARS-CoV-2 dle pokynů ÚZIS.

Připojuje se k hlášení ÚZIS aj.

Pomocná položka pro potřeby mimořádných epidemiologických opatření.

 

20898 SARS-CoV-2 - specifikace procedury (Blok interpretační, sdělení; TYPE [-] Datový přenos)

 

Prostor pro vkládání doplňujících informací k vyšetřením SARS-CoV-2, které IS odesílatele nesděluje formalizovaně.

Patří sem především podrobnější specifikace procedury (dle pokynů ÚZIS). Dočasně také specifikace systému a subsystému případně odběru, pokud toto neumí IS odesílatele sdělovat prostřednictvím DS 4.20.01 a výše.

Krátký text. Položka dočasného významu.

 

Například:

RT-PCR pro jeden gen

pankoronavirová RT-PCR

a další dle pokynů ÚZIS

 

Aktualizováno 24.1.2021