Obecné principy číselníku odběrových prostředků

 

 

 

 

Obecné principy číselníku odběrových prostředků jsou následující:

 

Pro klasifikaci jsou rozhodující první tři znaky.

 

První znak (písmeno) označuje, zda je použita chemická přísada:

A            pro odběr bez protisrážlivé a antiglykolytické úpravy, může obsahovat akcelerátor srážení a separační granule nebo separační gel

B            pro odběr s protisrážlivou úpravou

C          pro odběr s antiglykolytickou úpravou (bez protisrážlivé nebo s protisrážlivou úpravou)

D            pro odběr s roztokem ACD

N            pro sběr nativního biologického materiálu (moče, slin), bez konzervačních a jakýchkoli dalších

přísad (pro mikrobiologii a jiné laboratoře)

           pro sběr konzervovaného biologického materiálu (moče), s konzervační přísadou

P             přísada CPDA1

T             pro odběr s CTAD

 

Na druhé pozici se určuje typ použitého materiálu odběrové nádoby:

0                 sklo nebo plast

1                 sklo

2                 plast

3                 polystyrén

4                 speciálně myté sklo

5                 plast, akcelerátor srážení

6                 plast, metal-free

7                 klička inokulační

8                 plast s tamponem pro odběr slin

 

Třetí pozice slouží k přesnější specifikaci (případně s dalším upřesněním na čtvrté nebo páté pozici):

A            separační granule, nespecifikovaný (žádný) druh chemické přísady

B            separační gel, nespecifikovaný (žádný) druh chemické přísady

C            speciální mytí (CM = mikroskopické sklo podložní, CT = mikroskopické sklo podložní s teflonem,    CI = mikroskopické sklo podložní s průhlednou izolepou))

H            HIRUDIN

           konzervační látka (druh určuje čtvrtá pozice, KA = HCl)

S             sterilní - pro mikrobiologická vyšetření

X            další nutná chemická přísada, podrobnosti se uvádějí v preanalytických pokynech u příslušného         analytu

0                 nespecifikovaný druh chemické přísady

1                 heparinát sodný

2                 heparinát litný

3                 heparinát amonný

4                 citrát sodný (4A = 1+4, 4B = 1+9, 4C = 1+10))

5                 oxalát vápenatý (5A = oxalát )

6                 EDTA (6A = K2EDTA, 6B = K3EDTA, 6C = Na2EDTA)

7                 citrát/pufr

8                 kyselina boritá

9                 balancovaný heparin (s iontovým složením modelujícím iontové složení plazmy)

 

Základní tvar číselníku odběrových prostředků budou autoři SLP doplňovat s ohledem jak na recentní nabídku trhu, tak na další laboratorní postupy podle požadavků spolupracujících odborných společností.

 

 

Podrobně viz:

 

Číselníky ®        Položky ®                         Odběrové nádobky a přípravky

 

 

 

Poznámka k lokálnímu tvaru číselníků:

 

Pro potřebu lokálního tvaru číselníku si uživatelé mohou upravit lokální kódy a názvy s ohledem na konkrétní používané prostředky. Lokální kódy a názvy jsou připraveny ve stejném tvaru jako kódy a názvy národní a lze je na lokální úrovni libovolně vhodně měnit. Datový standard pracuje s neměnitelným klíčem.