Národní číselník laboratorních položek - NČLP 2.69.02

 

 

Informace o přechodu číslování klíčů NČLP od 50000 výše (od verze NČLP 2.69.01)

 

NČLP - seznam nových položek a úprav v tomto upgrade

 

 

Základní výklad, úvod do problematiky:

Úvod k NČLP

NČLP - základní informace, popis a teorie

NČLP - základní informace  - praktický jednoduchý popis a nejčastější otázky plus odpovědi

 

 

Práce s položkami NČLP:

Pro podrobné a kompletní seznámení a k práci s NČLP slouží program ČLP nebo systém SLP, v němž lze pracovat se všemi aktuálními, obsoletními, neaktuálními i neplatnými položkami NČLP a se všemi údaji a popisy k jednotlivým záznamům i se všemi číselníky. Níže uváděné praktické pracovní hypertextové seznamy jsou pouze orientační, obsahují pouze základní informace a zobrazují pouze položky aktuální, obsoletní a vybrané neaktuální (neobsahují položky neplatné, byť jsou i nadále nedílnou součástí NČLP).

Program ČLP je součástí DASTA, lze bezplatně instalovat z webu DASTACR a bezplatně používat.

 

 

Praktické pracovní seznamy obsahující pouze položky aktuální, obsoletní a archivní neaktuální:

 

NČLP - seznam položek podle tříd - praktický pracovní seznam

 

NČLP - seznam položek podle názvů a synonym - základní pracovní seznam (bez IgE a Agens)

NČLP - seznam položek podle názvů (jen IgE)

NČLP - seznam položek podle názvů (jen Agens)

 

NČLP - seznam položek podle gescí

 

NČLP - seznam položek podle systémů

NČLP - seznam položek podle skupin dle vzniku

 

Seznam systémů a jejich specifikací definovaných pro mikrobiologické položky

 

 

Důležité informace k NČLP:

Aktuální a neaktuální položky NČLP - důležité informace pro uživatele i tvůrce IS

Metrologická terminologie - praktický slovník pojmů s komentáři

 

Chybějící položky v NČLP:

Do NČLP jsou doplňované položky na základě požadavků z praxe. Použijte prosím formulář:

NČLP - formulář pro žádost o doplnění chybějící položky

 

 

Interní číselníky, nad kterými je vytvářen NČLP a které využívá NČLP i DS:

NČLP - interní číselníky - základní popis, typy, soupis

NČLP - interní číselníky - seznam ve formě tabulky

NČLP - abecední výčet interních číselníků

MTV -  typy a váhy, popis

 

K podrobnému seznámení s interními číselníky doporučujeme také prostudování menu ”číselníky” v nainstalovaném programu ČLP nebo v systému SLP.

 

 

Tabulkové přehledy položek a informace k jednotlivým gescím:

NČLP - tabulkový přehled - objem a čas moči

NČLP - tabulkový přehled - vyšetření moči

NČLP - tabulkový přehled - vyšetření likvoru

NČLP - tabulkový přehled - clearance a eGFR

NČLP - tabulkový přehled - klonidinový supresní test

 

 

NČLP a hematologická vyšetření

 

NČLP a stanovení specifických protilátek

 

Inovace mikrobiologických položek 2019 - 2020

NČLP a mikrobiologická vyšetření

Informace k mikrobiologickým blokům

Interpretační texty k mikrobiologickým vyš.

Stupeň epidemiologické závažnosti

 

Nelaboratorní vyšetření

 

NČLP - odběrové prostředky - konstrukce kódů

 

Další související dokumenty:

Vydávání numerických výsledků (blok VRN)

Zobrazování numerických výsledků

Sdělování vzorků, požadavků, poznámek a textů prostřednictvím bloků DS a položek NČLP

Sdělování výsledků kvality materiálu pro krev, sérum a plazmu

 

Upozornění na nejčastější kolize

 

NČLP - formulář pro žádost o doplnění položky

 

NČLP - práce s číselníkem NČLP - obecně, návod

LČLP - práce s číselníkem LČLP - obecně, návod

LČLP - práce s LČLP - komunikace s LIS 

Program ČLP - generování číselníků pro DS - návod  

 

Nálezy laboratorní

 

Doporučení pro realizaci el. objednávek

Sledování v časovém intervalu

Nejistoty měření - problematika, úvod

Nejistoty měření - vlastní řešení

 

NČLP z pohledu tvůrců standardů

NČLP a vztah k jiným zahraničním číselníkům

 

 

SEMAFOR_DS4Národní číselník laboratorních položek je k dispozici i samostatně. Odkaz najdete zde.