Datový standard DS 4.16.00

 

Upozornění:

Zde předkládaný DS 4.16.00 je pracovní tvar chystané inovace DS 4.16.01, který je předkládán k připomínkování a k diskuzi, nedoporučujeme ho zapracovávat do IS, vyčkejte prosím na DS 4.16.01.

Číselníky ÚZIS, DASTA i NČLP vydané s verzí 4.16.00 jsou oficiální a platné.

Navržené úpravy a změny v rozsahu DS 4.16.00 (připravované do DS 4.16.01) jsou sepsány

v dokumentu změny v DS4.16.00 a předloženy k vyjádření dle pokynů v konferenci DASTA_VYVOJ.

 

 

Základní výklad, úvod do problematiky:

 

Obecný popis struktury bloků a souborů DS - úvodní informace k popisu datových bloků

Znakové sady pro DS

 

Výčet bloků DS v logickém sledu

Výčet bloků DS v abecedním pořadí

Realizace upgrade číselníků pro DS

 

 

Změny v blocích a číselnících:

 

Seznam změn v blocích a číselnících DS4 od vydání DS04.01.01 - kromě změn v DS4.16.00

 

Pro verzi 4.16.00 je seznam změn v pracovním tvaru v dokumentu: Změny v DS4.16.00

 

Kompletní praktický popis všech bloků DS4 v logické sledu bloků:

 

Kompletní popis všech bloků DS4 včetně vzájemných vazeb - aktuální základní dokument

 

 

Klíčové bloky DS4 pro rychlý praktický přístup:

 

dasta,   idu,   is,   ip,   ku,    (+ přehled platných KU - info )

 

ku_o,   ku_z,   ku_a,   ku_o_lab,   ku_z_lab,   vrn,   vrf,   vrs,   vrb,   vrk

 

u,   ku_z_pat_n

 

 

Blokové schéma DS4

DS4 - blokové schéma - DASTA, PM, IS, IP, KU

 

Seznam hlášení NZIS:

Seznam hlášení NZIS

 

 

Další související dokumenty:

Záhlaví datového souboru DS

Znakové sady pro DS

Název souboru DS a jeho konstrukce

Verze datového standardu

 

Struktura XML schémat pro DS (v hypertextové podobě)

Seznam verzí DS4 a NČLP, schémat

Použití XML schémat

Princip jazyků XML a XSL

 

Příklady souborů dat o pacientovi sdělované prostřednictvím DS

 

Sdělování numerických hodnot v bloku VRN

Sdělování vzorků, požadavků, poznámek a textů

Sdělování výsledků kvality materiálu

 

 

Interní a externí číselníky používané v DS:

Interní číselníky pro NČLP a DS - obecný popis

Interní číselníky pro NČLP a DS - seznam a odkazy

Seznam používaných interních číselníků v logickém sledu

Seznam používaných interních číselníků v abecedním pořadí

Seznam používaných externích číselníků