*pd – potvrzení doručení

Potvrzení příjemce, že zasílaný soubor obdržel.

 

{distribuováno od verze 2.01.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

id_soubor

a

-40

1

identifikace přijatého souboru

text

pokyny:

1. identifikace původně doručeného souboru, jehož doručení je právě potvrzováno

2. viz id_soubor - pokyny

 

stav

a

1

1

indikace bezchybného přijetí souboru

“A,N,O”

viz seznam hodnot

 

 

chyba_pd

e

 

*

specifikace chyby

 

pokyny:

určení a lokalizace chyby v souboru

poznámky:

viz chyba_pd - poznámky

 

as

e

 

1

adresa spojení

 

pokyny:

typ adresy = “O”

 

dat_os

e

 

?

datum a čas odeslání původního zaslaného souboru dasta odesílatelem

formát DTS

pokyny:

kdy byl soubor odesílatelem fyzicky odeslán

 

dat_ps

e

 

1

datum a čas přijetí původního zaslaného souboru dasta

formát DTS

pokyny:

1. kdy byl soubor příjemci fyzicky doručen

2. viz dat_ps - pokyny

 

 

SEMAFOR_DS4[XML Schema]    [Příklad]

 

 

Podmínky, pokyny, seznam hodnot, poznámky:

 

*pd

pokyny společné pro celý blok:

To, zda bude nebo nebude potvrzení doručení zasíláno, bude předmětem dohody komunikujících stran - viz prot_kom .

 

id_soubor

pokyny:

Zde je vracena identifikace přijatého souboru id_soubor z hlavního elementu dasta .

 

stav

seznam hodnot:

A = soubor přijat bez chyby

N = soubor přijat, ale je chybný (syntaktická nebo sémantická chyba); výčet chyb může být uveden v elementu chyba_pd

O = kolize při příjmu na straně příjemce, prosíme zaslat opakovaně se stejným id_souboru jako měl soubor s kolizí

Sdělení, že soubor nedošel, by bylo nelogické (kombinace zasílání v jednom směru disketou a zpět po síti je neobvyklá).

 

chyba_pd

poznámky:

Tento element bude průběžně naplňován a upravován v dalších verzích DS - dle zkušeností při realizaci a testování.

 

dat_ps

pokyny:

Datum a čas fyzického doručení souboru příjemci. Neuvádí se datum a čas zpracování, ten lze evidovat samostatně.