Webové služby pro DS, NČLP, ÚZIS a další agendy MZ ČR  

 

 

Od 1. ledna 2006 jsou k dispozici na serveru webových služeb  http://ciselniky.dasta.mzcr.cz  kompletní struktury, číselníky a programové nástroje včetně dokumentace pro verzi DS 3.07.01 a vyšší a pro NČLP verze 2.14.01 a vyšší, hypertextové popisy datových struktur a číselníků v rozsahu upgrade z prosince 2005 a dále a číselníky NZIS 200610 a výše. Popis webových služeb pro implementaci do informačních systémů je dostupný z úvodní stránky webových služeb.

 

 

Na stávající adrese http://dasta.mzcr.cz budou nadále pouze hypertextové popisy datových struktur a číselníků a hypertextové obsahy číselníků.

 

 

Na CD-ROM DS 3.08.01 je v adresáři DsCisImport umístěna apikace DsCisImport (aplikace pro import číselníků a DTD DS 3 z webových služeb) včetně popisu její instalace a používání.

 

 

Poznámky:

CD s DS3 budou distribuovány minimálně do konce roku 2006, předpokládá se však jejich distribuce ještě minimálně během roku 2007.

 

V rámci webových služeb bude k dispozici také DS4 (řeší se).