Číselník ODDEL

ČíselníkODDEL
NázevČíselník oddělení
ZdrojČíselníky UZIS
Aktualizace17.12.2012 22:26:49
Klíč(e)KOD
Počet vět99
Sada201310
Sada změna201310
Verze NČLP02.39.01
Verze DS04.08.01
Verze UZIS201310
Platnost od1.1.2013
Platnost do31.3.2013


KODZKRATKANAZCELNAZSKUPLA1SKUPLA2SKUPLA3SKUPLA6SKUPLA7SKUPLA8SKUPLA9PLATI_ODPLATI_DO
00bsBez specifikaceBez specifikace0000111993-12-01
01intInternaInterna11101A00111980-01-01
02karKardiologieKardiologie11101A00111993-01-01
03revRevmatologieRevmatologie11101A00111993-01-01
04diaDiabetologieDiabetologie11101A00411993-01-01
05gasGastroenterol.Gastroenterologie11101A00511993-01-01
06endEndokrinologieEndokrinologie11101A00111993-01-01
07kfKlin. farmakol.Klinická farmakologie11101A09711987-01-01
08gGeriatrieGeriatrie11101A00811991-01-01
09iInfekčníInfekční11101A00911987-01-01
10alAlerg.,klin.im.Alergologie a klinická imunologie11101A01011987-01-01
11trnPneumol., ftiz.Pneumologie a ftizeologie11101A01112011-01-01
12nNeurologieNervové (neurologie)11101A01211987-01-01
13pPsychiatriePsychiatrie11101A01311987-01-01
14sexSexuologieSexuologie11101A01311987-01-01
15npNem. z povoláníNemoci z povolání11101A09711987-01-01
16dPediatrieDětské (pediatrie)11101A01611987-01-01
17angAngiologieAngiologie11001A00112004-10-01
18žGynekologieŽenské (gynekologie, porodnictví)11101A01811987-01-01
19novNovorozeneckéNovorozenecké (neonatologie)11101A09711987-01-01
20chiChirurgieChirurgie11101A02011987-01-01
21nchNeurochirurgieNeurochirurgie11101A02011987-01-01
22pchPlast.chirurgiePlastická chirurgie11101A02011987-01-01
23kchKardiochirurgieKardiochirurgie11101A02011987-01-01
24trTraumatologieTraumatologie11101A02011987-01-01
25aroAROAnesteziologicko - resuscitační11101A02511987-01-01
26oOrtopedieOrtopedie11101A02011987-01-01
27uUrologieUrologie11101A02711987-01-01
28unkORLORL (ušní, nosní, krční)11101A02811987-01-01
29fFoniatrieFoniatrie a audiologie11101A02811987-01-01
30OftalmologieOční (oftalmologie)11101A03011987-01-01
31sStomatologieStomatologie11101A03111987-01-01
32kDermatovenerol.Kožní (dermatovenerologie)11101A03211987-01-01
33koKlin.onkologieKlinická onkologie11101A03311987-01-01
34raRadiač.onkolog.Radiační onkologie11101A03311987-01-01
35dorDorostovéDorostové10101A01601987-01-01
36tvTělových.lékař.Tělovýchovné lékařství00101A03601987-01-01
37lgLékař. genetikaLékařská genetika10101A03701987-01-01
38urgUrgentní medic.Urgentní medicína10101A03802013-01-01
39dchDět. chirurgieDětská chirurgie11001A02011996-04-01
40plPL pro dospěléPraktický lékař pro dospělé10101A04001993-01-01
41pldPL pro dětiPraktický lékař pro děti a dorost10001A04101996-04-01
42plsPL stomatologPraktický lékař stomatolog10001A03101996-04-01
43plgPL gynekologPraktický lékař gynekolog10001A01801996-04-01
44fyzBaln.a fyziatr.Balneologie a fyziatrie1010101993-01-01
45kodKorekt. dermat.Korektivní dermatologie11001A02012004-10-01
46nefNefrologieNefrologie11101A00111993-01-01
47kbKlin. biochemieKlinická biochemie10111A04711987-01-01
48khKlin. hematol.Klinická hematologie11111A04811987-01-01
49radRadiologieRadiologie a zobrazovací metody10111A04901987-01-01
50ptOrtoped.protet.Protetika01111A05011987-01-01
51tsTransfuzní sl.Transfuzní služba10111A05101987-01-01
52reRehab. a fyz.m.Rehabilitace a fyzikální medicína01111A05211987-01-01
53nmNukl. medicínaNukleární medicína11111A05311987-01-01
54patPatologiePatologie10111A05401987-01-01
55souSoudní lékař.Soudní lékařství10111A05501987-01-01
56hchHrud. chirurgieHrudní chirurgie11001A02011996-01-01
57hokHyg.obec.a kom.Hygiena obecná a komunální0010101987-01-01
58hpHygiena a epid.Hygiena a epidemiologie0010101987-01-01
59donDět. onkologieDětská onkologie a hematoonkologie11001A03312004-10-01
60cchCévní chirurgieCévní chirurgie11001A02012004-10-01
61dkDět. dermat.Dětské kožní (dermatovenerologie)11001A03212004-10-01
62epiEpidemiologieEpidemiologie10111A07801987-01-01
63mikMikrobiologieMikrobiologie10111A07801992-11-01
64praPracovní lékař.Pracovní lékařství11101A06412005-01-01
65hdsHemodialýzaHemodialýza10101A06501987-01-01
66dpsDět.psychiatrieDětská a dorostová psychiatrie11001A01312004-10-01
67cpCentr. příjemCentrální příjem11101A06711993-01-01
68tkáTkáňová bankaTkáňová banka10101A06801987-01-01
69popLéčba popáleninLéčba popálenin11101A02011993-01-01
70opsOperační sályOperační sály00001A07001995-10-01
71dočDětské očníDětské oční11001A03011996-01-01
72fdgFunkční diag.Funkční diagnostika10111A00101992-11-01
73duDětská urologieDětská urologie11001A02712004-10-01
74dorDětská ORLDětská otorinolaryngologie11001A02812004-10-01
75intIntenzivní péčeIntenzivní péče1100111996-04-01
76dkaDět. kardiolog.Dětská kardiologie11001A00112004-10-01
77dneDět. nefrologieDětská nefrologie11001A00112004-10-01
78dnDět. neurologieDětská neurologie11001A01212004-10-01
79dgyDět. gynekolog.Dětská gynekologie11001A01812004-10-01
80lékLékárenskéLékárenské00101A08001987-01-01
81pztZdrav. prostř.Zdravotnických prostředků10101A08001998-04-01
82kreKrevní bankaKrevní banka00111A05101995-07-01
83staStacionářStacionář00000A43002006-01-01
84gpsGerontopsych.Gerontopsychiatrie11001A01312004-10-01
85hmeHyperbar. med.Hyperbarická medic. a oxygenoterap.11001A00112004-10-01
86dipDIPDlouhodobá intenzivní péče1100112010-01-01
87lboLéčba bolestiLéčba bolesti11001A09712004-10-01
88palPaliativní péčePaliativní péče1100112006-01-01
89dzpOšetřovat. péčeDom.zdravot.péče/ústavní ošetř.péče11001A08911993-12-01
90dioDIOPDlouhodobá intenzivní ošetř. péče1100012009-01-01
91repReproduk. med.Reprodukční medicína11001A09712004-10-01
92atAT-návyk. nem.AT - návykové nemoci11001A01311994-07-01
94ortOrtodoncieOrtodoncie00001A03102004-10-01
95dopDopravaDoprava raněných,nemocných,rodiček00000A09501996-04-01
96mchMaxilofac.chir.Maxilofaciální chirurgie11001A03112004-10-01
97oodOstatní odd.Ostatní oddělení11101A09711993-01-01
98sioSdruž.int.oborySdružené interní obory1100112012-01-01
99schSdr.chir.oborySdružené chirurgické obory1100112012-01-01

Obsah v XML