von Willebrandův faktor - schopnost vázat kolagen-poměr

von Willebrandův faktor - CBA - poměrP_von Willebrandův faktor - CBA - poměr

von Willebrandův faktor - CBA - poměr (P; kat.akt./látk.množ. [1] Výpočet)


von Willebrandův faktor - CBA - poměr (P; kat.akt./látk.množ. [1] Výpočet)

Systém: P
Komponenta: von Willebrandův faktor - schopnost vázat kolagen-poměr
Druh veličiny: Poměr katal. akt./látk. množ.
Jednotka: 1
Procedura: Výpočet
Klíč: 17439
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 3 - 5
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Výpočty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr venózní krve do příslušné odběrové nádobky s citrátem sodným 0,109 mol/l, tj. 3,2% (příp. 0,129 mol/l – 3,8%) v poměru 9 dílů krve a 1 díl citrátu. Maximální přípustná odchylka je ± 10%. Platí pro rozmezí hematokrit 0,25 – 0,60.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugací vzorku 15 minut 2500 g při laboratorní teplotě získáme plazmu chudou na destičky.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Výpočet
Poměr katal. akt./látk. množ.