von Willebrandův faktor - schopnost vázat kolagen

von Willebrandův faktor - schopnost vázat kolagenP_von Willebrandův faktor - schopnost vázat kolagen

von Willebrandův faktor - schopnost vázat kolagen (P; relativní arb. aktivita [1] *)
von Willebrandův faktor - schopnost vázat kolagen (P; relativní arb. aktivita [1] IA)


von Willebrandův faktor - schopnost vázat kolagen (P; relativní arb. aktivita [1] *)

Systém: P
Komponenta: von Willebrandův faktor - schopnost vázat kolagen
Druh veličiny: Relativní arbitrární aktivita
Jednotka: 1
Procedura: *
Klíč: 16323
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 5 - 10
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Funkční testy nezátěžové
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
Relativní arbitrární aktivitavon Willebrandův faktor - schopnost vázat kolagen (P; relativní arb. aktivita [1] IA)

Systém: P
Komponenta: von Willebrandův faktor - schopnost vázat kolagen
Druh veličiny: Relativní arbitrární aktivita
Jednotka: 1
Procedura: IA
Klíč: 16324
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 5 - 10
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Funkční testy nezátěžové
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
IA
Relativní arbitrární aktivita