Objem (za uvedený čas sběru)

ObjemU_Objem

Objem (U; objem [ml] Datový přenos)

DUF_Objem

Objem (Duodenální tekutina; objem [ml] Datový přenos)

F_Objem

Objem (Stolice; objem [ml] Datový přenos)

STF_Objem

Objem (Žaludeční tekutina; objem [ml] Datový přenos)

SW_Objem

Objem (Pot; objem [ml] Datový přenos)

U(AD)_Objem

Objem (Moč (Addisův sediment); objem [ml] Datový přenos)

U(HMB)_Objem

Objem (Moč (Hamburgerův sediment); objem [ml] Datový přenos)

U(MAU)_Objem

Objem (U (mikroalbuminurie); objem [ml] Datový přenos)

UNSFDR_Objem

Objem (Nespecif. tekutina(Drén); objem [ml] Datový přenos)

UNSFS_Objem

Objem (Nespecif. tekutina(Sonda); objem [ml] Datový přenos)


Objem (U; objem [ml] Datový přenos)

Systém: U
Komponenta: Objem (za uvedený čas sběru)
Druh veličiny: Objem
Jednotka: ml
Procedura: Datový přenos
Klíč: 03142
Gesce: biochemie
Vznik: Laboratorní informace (objem,čas sběru,odběr,stav,pozn)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 25000
MTV: X
Třída hlavní: Informační systémy - obecně
Pokyny, poznámky, info:
Objem za čas uvedený v položce U_TIME_DTP (klíč: 02994).

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
U
Datový přenos
ObjemObjem (Duodenální tekutina; objem [ml] Datový přenos)

Systém: Duodenální tekutina
Komponenta: Objem (za uvedený čas sběru)
Druh veličiny: Objem
Jednotka: ml
Procedura: Datový přenos
Klíč: 03138
Gesce: biochemie
Vznik: Laboratorní informace (objem,čas sběru,odběr,stav,pozn)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 10000
MTV: X
Třída hlavní: Informační systémy - obecně
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Duodenální tekutina
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Duodenální tekutina
Datový přenos
ObjemObjem (Stolice; objem [ml] Datový přenos)

Systém: Stolice
Komponenta: Objem (za uvedený čas sběru)
Druh veličiny: Objem
Jednotka: ml
Procedura: Datový přenos
Klíč: 03139
Gesce: biochemie
Vznik: Laboratorní informace (objem,čas sběru,odběr,stav,pozn)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 10000
MTV: X
Třída hlavní: Informační systémy - obecně
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Stolice
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Stolice
Datový přenos
ObjemObjem (Žaludeční tekutina; objem [ml] Datový přenos)

Systém: Žaludeční tekutina
Komponenta: Objem (za uvedený čas sběru)
Druh veličiny: Objem
Jednotka: ml
Procedura: Datový přenos
Klíč: 03140
Gesce: biochemie
Vznik: Laboratorní informace (objem,čas sběru,odběr,stav,pozn)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 10000
MTV: X
Třída hlavní: Informační systémy - obecně
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Žaludeční tekutina
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Žaludeční tekutina
Datový přenos
ObjemObjem (Pot; objem [ml] Datový přenos)

Systém: Pot
Komponenta: Objem (za uvedený čas sběru)
Druh veličiny: Objem
Jednotka: ml
Procedura: Datový přenos
Klíč: 03141
Gesce: biochemie
Vznik: Laboratorní informace (objem,čas sběru,odběr,stav,pozn)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 10000
MTV: X
Třída hlavní: Informační systémy - obecně
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Pot
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Pot
Datový přenos
ObjemObjem (Moč (Addisův sediment); objem [ml] Datový přenos)

Systém: Moč (Addisův sediment)
Komponenta: Objem (za uvedený čas sběru)
Druh veličiny: Objem
Jednotka: ml
Procedura: Datový přenos
Klíč: 16707
Gesce: biochemie
Vznik: Laboratorní informace (objem,čas sběru,odběr,stav,pozn)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 10 - 2000 - 15000
MTV: X
Třída hlavní: Informační systémy - obecně
Pokyny, poznámky, info:
Údaj pouze pro Addisův sediment!

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Datový přenos
ObjemObjem (Moč (Hamburgerův sediment); objem [ml] Datový přenos)

Systém: Moč (Hamburgerův sediment)
Komponenta: Objem (za uvedený čas sběru)
Druh veličiny: Objem
Jednotka: ml
Procedura: Datový přenos
Klíč: 16708
Gesce: biochemie
Vznik: Laboratorní informace (objem,čas sběru,odběr,stav,pozn)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 10 - 2000 - 15000
MTV: X
Třída hlavní: Informační systémy - obecně
Pokyny, poznámky, info:
Údaj pouze pro sediment dle Hamburgera!

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Datový přenos
ObjemObjem (U (mikroalbuminurie); objem [ml] Datový přenos)

Systém: U (mikroalbuminurie)
Komponenta: Objem (za uvedený čas sběru)
Druh veličiny: Objem
Jednotka: ml
Procedura: Datový přenos
Klíč: 16709
Gesce: biochemie
Vznik: Laboratorní informace (objem,čas sběru,odběr,stav,pozn)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 10 - 2000 - 15000
MTV: X
Třída hlavní: Informační systémy - obecně
Pokyny, poznámky, info:
Objem moči, sloužící pro vyšetření mikroalbuminurie, sbíraný za příslušný čas v minutách.
Viz položka: Čas sběru v minutách (U(MAU); čas [minuta] pro datový přenos)

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Datový přenos
ObjemObjem (Nespecif. tekutina(Drén); objem [ml] Datový přenos)

Systém: Nespecif. tekutina(Drén)
Komponenta: Objem (za uvedený čas sběru)
Druh veličiny: Objem
Jednotka: ml
Procedura: Datový přenos
Klíč: 05144
Gesce: biochemie
Vznik: Laboratorní informace (objem,čas sběru,odběr,stav,pozn)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 25000
MTV: X
Třída hlavní: Informační systémy - obecně
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná drénem
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Nespecif. tekutina(Drén)
Datový přenos
ObjemObjem (Nespecif. tekutina(Sonda); objem [ml] Datový přenos)

Systém: Nespecif. tekutina(Sonda)
Komponenta: Objem (za uvedený čas sběru)
Druh veličiny: Objem
Jednotka: ml
Procedura: Datový přenos
Klíč: 12625
Gesce: biochemie
Vznik: Laboratorní informace (objem,čas sběru,odběr,stav,pozn)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 20000
MTV: X
Třída hlavní: Informační systémy - obecně
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná sondou
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Nespecif. tekutina(Sonda)
Datový přenos
Objem