Hustota

HustotaU_Hustota

Hustota (U; hustota [kg/m^3] Měření hustoty)

UNSFP_Hustota

Hustota (Nespecif. tekutina(Punkce); hustota [kg/m^3] Měření hustoty)


Hustota (U; hustota [kg/m^3] Měření hustoty)

Systém: U
Komponenta: Hustota
Druh veličiny: Hustota
Jednotka: kg/m^3
Procedura: Měření hustoty
Klíč: 03137
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 990 - 1002 - 1040 - 1100
MTV: X, UA
Třída hlavní: Elektrolyty
Pokyny, poznámky, info:
Hodnota měřená v laboratoři.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Plast bez úpravy (obecně)
Pokyny k odběru vzorku:
Neprovádí OKB, stanovují si oddělení!Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
U
HustotaHustota (Nespecif. tekutina(Punkce); hustota [kg/m^3] Měření hustoty)

Systém: Nespecif. tekutina(Punkce)
Komponenta: Hustota
Druh veličiny: Hustota
Jednotka: kg/m^3
Procedura: Měření hustoty
Klíč: 09121
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 990 - 1002 - 1040 - 1100
MTV: X
Třída hlavní: Elektrolyty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná punkcí
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Nespecif. tekutina(Punkce)
Hustota