Analýza destičkových funkcí (Verify Now) - P2Y inhibice

Analýza destičkových funkcí (VN) - P2Y inhibiceB_Analýza destičkových funkcí (VN) - P2Y inhibice

Analýza destičkových funkcí (VN) - P2Y inhibice (B; arbitr. agreg. akt. (%) [%] *)


Analýza destičkových funkcí (VN) - P2Y inhibice (B; arbitr. agreg. akt. (%) [%] *)

Systém: B
Komponenta: Analýza destičkových funkcí (Verify Now) - P2Y inhibice
Druh veličiny: Arbitr. agreg. akt. (% inh.)
Jednotka: %
Procedura: *
Klíč: 17271
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 100 - 150
MTV: X, BP
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
B
*