Analýza destičkových funkcí (Verify Now) - P2Y BASE

Analýza destičkových funkcí (VN) - P2Y BASEB_Analýza destičkových funkcí (VN) - P2Y BASE

Analýza destičkových funkcí (VN) - P2Y BASE (B; arbitr. agreg. akt. (RU) [RU] *)


Analýza destičkových funkcí (VN) - P2Y BASE (B; arbitr. agreg. akt. (RU) [RU] *)

Systém: B
Komponenta: Analýza destičkových funkcí (Verify Now) - P2Y BASE
Druh veličiny: Arbitrární agregační akt. (RU)
Jednotka: RU
Procedura: *
Klíč: 19005
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 600 - 10000
MTV: X, BP
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Plast s protisrážlivou úpravou, citrát 1+9
Pokyny k odběru vzorku:
Nejkratší možné zatažení paže (do 1 minuty) použít jehlu o větší světlosti (prevence aktivace krevních destiček).
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 4 h při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 4 hText abstraktu ke komponentě
BASE slouží k posouzení efektu protidestičkové léčby thienopyridiny. Jedná se o jeden z parametrů získaných při použití přístroje Verify Now. Parametr poukazuje na míru agregability trombocytů, která je indukována agonisty trombinového receptoru, tedy nezávisle na protidestičkové léčbě. Z parametru BASE a PRU se počítá procento inhibice trombocytů.

Referenční meze

Viz též:
Analýza destičkových funkcí (VN) - P2Y BASE
B
*