Vitamin A

Vitamin AS_Vitamin A

Vitamin A (S; látková konc. [µmol/l] *)
Vitamin A (S; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-HPLC)

P_Vitamin A

Vitamin A (P; látková konc. [µmol/l] *)
Vitamin A (P; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-HPLC)


Vitamin A (S; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: S
Komponenta: Vitamin A
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 07650
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10 - 250
MTV: X, SP
Třída hlavní: Vitaminy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit hemolýze. Chránit před světlem.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
*
Látková koncentraceVitamin A (S; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-HPLC)

Systém: S
Komponenta: Vitamin A
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 07651
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10 - 250
MTV: X, SP
Třída hlavní: Vitaminy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit hemolýze. Chránit před světlem.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
Chromatografie-HPLC
Látková koncentraceVitamin A (P; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: P
Komponenta: Vitamin A
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 07648
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10 - 250
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Vitaminy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit hemolýze. Chránit před světlem.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
Látková koncentraceVitamin A (P; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-HPLC)

Systém: P
Komponenta: Vitamin A
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 07649
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10 - 250
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Vitaminy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit hemolýze. Chránit před světlem.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Chromatografie-HPLC
Látková koncentrace