Venlafaxin*

Venlafaxin*S_Venlafaxin*

Venlafaxin* (S; látková konc. [nmol/l] *)
Venlafaxin* (S; látková konc. [nmol/l] LC/MS/MS)

P_Venlafaxin*

Venlafaxin* (P; látková konc. [nmol/l] *)
Venlafaxin* (P; látková konc. [nmol/l] LC/MS/MS)


Venlafaxin* (S; látková konc. [nmol/l] *)

Systém: S
Komponenta: Venlafaxin*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: *
Klíč: 18189
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 100000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
Venlafaxin je antidepresivum, které patří mezi selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu.
Referenční meze 361 - 1444 nmol/l, tj. 100 - 400 ug/l; ug/l = nmol/l / 3,61; (referenční rozmezí je dáno součtem mateřské látky a metabolitu O-demethylvenlafaxinu)

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr je vhodné provádět před podáním dávky, případně za 2 hodiny po podání.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
*
Látková koncentraceVenlafaxin* (S; látková konc. [nmol/l] LC/MS/MS)

Systém: S
Komponenta: Venlafaxin*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: LC/MS/MS
Klíč: 18190
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 100000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
Venlafaxin je antidepresivum, které patří mezi selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu.
Referenční meze 361 - 1444 nmol/l, tj. 100 - 400 ug/l; ug/l = nmol/l / 3,61; (referenční rozmezí je dáno součtem mateřské látky a metabolitu O-demethylvenlafaxinu)

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr je vhodné provádět před podáním dávky, případně za 2 hodiny po podání.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
Látková koncentraceVenlafaxin* (P; látková konc. [nmol/l] *)

Systém: P
Komponenta: Venlafaxin*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: *
Klíč: 18187
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 100000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
Venlafaxin je antidepresivum, které patří mezi selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu.
Referenční meze 361 - 1444 nmol/l, tj. 100 - 400 ug/l; ug/l = nmol/l / 3,61; (referenční rozmezí je dáno součtem mateřské látky a metabolitu O-demethylvenlafaxinu)

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr je vhodné provádět před podáním dávky, případně za 2 hodiny po podání.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
Látková koncentraceVenlafaxin* (P; látková konc. [nmol/l] LC/MS/MS)

Systém: P
Komponenta: Venlafaxin*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: LC/MS/MS
Klíč: 18188
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 100000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
Venlafaxin je antidepresivum, které patří mezi selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu.
Referenční meze 361 - 1444 nmol/l, tj. 100 - 400 ug/l; ug/l = nmol/l / 3,61; (referenční rozmezí je dáno součtem mateřské látky a metabolitu O-demethylvenlafaxinu)

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr je vhodné provádět před podáním dávky, případně za 2 hodiny po podání.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Látková koncentrace