Valin

ValinS_Valin

Valin (S; látková konc. [µmol/l] *)
Valin (S; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-HPLC)
Valin (S; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-IEC)
Valin (S; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-TLC)

P_Valin

Valin (P; látková konc. [µmol/l] *)
Valin (P; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-IEC)

U_Valin

Valin (U; látková konc. [µmol/l] *)
Valin (U; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-HPLC)
Valin (U; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-IEC)
Valin (U; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-TLC)

DU_Valin

Valin (dU; látkový tok [µmol/d] *)
Valin (dU; látkový tok [µmol/d] Chromatografie-HPLC)
Valin (dU; látkový tok [µmol/d] Chromatografie-IEC)
Valin (dU; látkový tok [µmol/d] Chromatografie-TLC)

CSF_Valin

Valin (Likvor; látková konc. [µmol/l] *)
Valin (Likvor; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-IEC)


Valin (S; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: S
Komponenta: Valin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 03105
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 700 - 10000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Součást vyšetření spektra aminokyselin. Pro stanovení je vhodnější plazma.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou sérum deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat odseparované sérum, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě
Valin patří mezi esenciální glukoplastické i ketoplastické aminokyseliny. Má podobné vlastnosti jako ostatní aminokyseliny s rozvětveným uhlíkatým řetězcem (leucin, izoleucin) a je nepostradatelný pro lidský organismus. Významná je degradace valinu, kdy vznikají mastné kyseliny, které se metabolizují různým způsobem.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 5R 0 20 59 98 176 230 500 10000 µmol/l
F 5R 18R 0 30 150 185 250 300 750 10000 µmol/l
M 5R 18R 0 25 150 200 270 320 700 10000 µmol/l
F 18R 99R+ 0 25 100 175 250 320 700 10000 µmol/l
M 18R 99R+ 0 25 140 215 290 350 800 10000 µmol/l

Viz též:
Valin
S
*
Látková koncentraceValin (S; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-HPLC)

Systém: S
Komponenta: Valin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 03106
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 700 - 10000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Součást vyšetření spektra aminokyselin. Pro stanovení je vhodnější plazma.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou sérum deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat odseparované sérum, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě
Valin patří mezi esenciální glukoplastické i ketoplastické aminokyseliny. Má podobné vlastnosti jako ostatní aminokyseliny s rozvětveným uhlíkatým řetězcem (leucin, izoleucin) a je nepostradatelný pro lidský organismus. Významná je degradace valinu, kdy vznikají mastné kyseliny, které se metabolizují různým způsobem.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 5R 0 20 59 98 176 230 500 10000 µmol/l
F 5R 18R 0 30 150 185 250 300 750 10000 µmol/l
M 5R 18R 0 25 150 200 270 320 700 10000 µmol/l
F 18R 99R+ 0 25 100 175 250 320 700 10000 µmol/l
M 18R 99R+ 0 25 140 215 290 350 800 10000 µmol/l

Viz též:
Valin
S
Chromatografie-HPLC
Látková koncentraceValin (S; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-IEC)

Systém: S
Komponenta: Valin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-IEC
Klíč: 03107
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 700 - 10000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Součást vyšetření spektra aminokyselin. Pro stanovení je vhodnější plazma.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou sérum deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat odseparované sérum, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě
Valin patří mezi esenciální glukoplastické i ketoplastické aminokyseliny. Má podobné vlastnosti jako ostatní aminokyseliny s rozvětveným uhlíkatým řetězcem (leucin, izoleucin) a je nepostradatelný pro lidský organismus. Významná je degradace valinu, kdy vznikají mastné kyseliny, které se metabolizují různým způsobem.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 5R 0 20 59 98 176 230 500 10000 µmol/l
F 5R 18R 0 30 150 185 250 300 750 10000 µmol/l
M 5R 18R 0 25 150 200 270 320 700 10000 µmol/l
F 18R 99R+ 0 25 100 175 250 320 700 10000 µmol/l
M 18R 99R+ 0 25 140 215 290 350 800 10000 µmol/l

Viz též:
Valin
S
Chromatografie-IEC
Látková koncentraceValin (S; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-TLC)

Systém: S
Komponenta: Valin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-TLC
Klíč: 03108
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 700 - 10000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Součást vyšetření spektra aminokyselin. Pro stanovení je vhodnější plazma.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou sérum deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat odseparované sérum, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě
Valin patří mezi esenciální glukoplastické i ketoplastické aminokyseliny. Má podobné vlastnosti jako ostatní aminokyseliny s rozvětveným uhlíkatým řetězcem (leucin, izoleucin) a je nepostradatelný pro lidský organismus. Významná je degradace valinu, kdy vznikají mastné kyseliny, které se metabolizují různým způsobem.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 5R 0 20 59 98 176 230 500 10000 µmol/l
F 5R 18R 0 30 150 185 250 300 750 10000 µmol/l
M 5R 18R 0 25 150 200 270 320 700 10000 µmol/l
F 18R 99R+ 0 25 100 175 250 320 700 10000 µmol/l
M 18R 99R+ 0 25 140 215 290 350 800 10000 µmol/l

Viz též:
Valin
S
Chromatografie-TLC
Látková koncentraceValin (P; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: P
Komponenta: Valin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 03103
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 700 - 10000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Vhodným antikoagulans je heparin, EDTA. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Separaci plazmy centrifugací provést co nejdříve. Před analýzou plazmu deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat po odseparování plazmy, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě
Valin patří mezi esenciální glukoplastické i ketoplastické aminokyseliny. Má podobné vlastnosti jako ostatní aminokyseliny s rozvětveným uhlíkatým řetězcem (leucin, izoleucin) a je nepostradatelný pro lidský organismus. Významná je degradace valinu, kdy vznikají mastné kyseliny, které se metabolizují různým způsobem.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 5R 0 20 59 98 176 230 500 10000 µmol/l
F 5R 18R 0 30 150 185 250 300 750 10000 µmol/l
M 5R 18R 0 25 150 200 270 320 700 10000 µmol/l
F 18R 99R+ 0 25 100 175 250 320 700 10000 µmol/l
M 18R 99R+ 0 25 140 215 290 350 800 10000 µmol/l

Viz též:
Valin
P
*
Látková koncentraceValin (P; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-IEC)

Systém: P
Komponenta: Valin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-IEC
Klíč: 03104
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 700 - 10000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Vhodným antikoagulans je heparin, EDTA. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Separaci plazmy centrifugací provést co nejdříve. Před analýzou plazmu deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat po odseparování plazmy, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě
Valin patří mezi esenciální glukoplastické i ketoplastické aminokyseliny. Má podobné vlastnosti jako ostatní aminokyseliny s rozvětveným uhlíkatým řetězcem (leucin, izoleucin) a je nepostradatelný pro lidský organismus. Významná je degradace valinu, kdy vznikají mastné kyseliny, které se metabolizují různým způsobem.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 5R 0 20 59 98 176 230 500 10000 µmol/l
F 5R 18R 0 30 150 185 250 300 750 10000 µmol/l
M 5R 18R 0 25 150 200 270 320 700 10000 µmol/l
F 18R 99R+ 0 25 100 175 250 320 700 10000 µmol/l
M 18R 99R+ 0 25 140 215 290 350 800 10000 µmol/l

Viz též:
Valin
P
Chromatografie-IEC
Látková koncentraceValin (U; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: U
Komponenta: Valin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 03109
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 300 - 1500
MTV: X, UA
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Valin patří mezi esenciální glukoplastické i ketoplastické aminokyseliny. Má podobné vlastnosti jako ostatní aminokyseliny s rozvětveným uhlíkatým řetězcem (leucin, izoleucin) a je nepostradatelný pro lidský organismus. Významná je degradace valinu, kdy vznikají mastné kyseliny, které se metabolizují různým způsobem.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 2T 0 0 50 125 590 830 1300 1500 µmol/l
2T 6R 0 5 20 57 225 330 900 1500 µmol/l
F 6R 10R 0 0 0 10 164 255 550 1500 µmol/l
M 6R 10R 0 0 7 27 87 120 250 1500 µmol/l
F 10R 14R 0 0 0 7 70 115 275 1500 µmol/l
M 10R 14R 0 0 0 12 100 157 380 1500 µmol/l
F 14R 99R+ 0 0 4 15 47 140 665 1500 µmol/l
M 14R 99R+ 0 0 10 22 48 66 150 1500 µmol/l

Viz též:
Valin
U
*
Látková koncentraceValin (U; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-HPLC)

Systém: U
Komponenta: Valin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 03110
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 300 - 1500
MTV: X, UA
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Valin patří mezi esenciální glukoplastické i ketoplastické aminokyseliny. Má podobné vlastnosti jako ostatní aminokyseliny s rozvětveným uhlíkatým řetězcem (leucin, izoleucin) a je nepostradatelný pro lidský organismus. Významná je degradace valinu, kdy vznikají mastné kyseliny, které se metabolizují různým způsobem.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 2T 0 0 50 125 590 830 1300 1500 µmol/l
2T 6R 0 5 20 57 225 330 900 1500 µmol/l
F 6R 10R 0 0 0 10 164 255 550 1500 µmol/l
M 6R 10R 0 0 7 27 87 120 250 1500 µmol/l
F 10R 14R 0 0 0 7 70 115 275 1500 µmol/l
M 10R 14R 0 0 0 12 100 157 380 1500 µmol/l
F 14R 99R+ 0 0 4 15 47 140 665 1500 µmol/l
M 14R 99R+ 0 0 10 22 48 66 150 1500 µmol/l

Viz též:
Valin
U
Chromatografie-HPLC
Látková koncentraceValin (U; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-IEC)

Systém: U
Komponenta: Valin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-IEC
Klíč: 03111
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 300 - 1500
MTV: X, UA
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Valin patří mezi esenciální glukoplastické i ketoplastické aminokyseliny. Má podobné vlastnosti jako ostatní aminokyseliny s rozvětveným uhlíkatým řetězcem (leucin, izoleucin) a je nepostradatelný pro lidský organismus. Významná je degradace valinu, kdy vznikají mastné kyseliny, které se metabolizují různým způsobem.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 2T 0 0 50 125 590 830 1300 1500 µmol/l
2T 6R 0 5 20 57 225 330 900 1500 µmol/l
F 6R 10R 0 0 0 10 164 255 550 1500 µmol/l
M 6R 10R 0 0 7 27 87 120 250 1500 µmol/l
F 10R 14R 0 0 0 7 70 115 275 1500 µmol/l
M 10R 14R 0 0 0 12 100 157 380 1500 µmol/l
F 14R 99R+ 0 0 4 15 47 140 665 1500 µmol/l
M 14R 99R+ 0 0 10 22 48 66 150 1500 µmol/l

Viz též:
Valin
U
Chromatografie-IEC
Látková koncentraceValin (U; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-TLC)

Systém: U
Komponenta: Valin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-TLC
Klíč: 03112
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 300 - 1500
MTV: X, UA
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Valin patří mezi esenciální glukoplastické i ketoplastické aminokyseliny. Má podobné vlastnosti jako ostatní aminokyseliny s rozvětveným uhlíkatým řetězcem (leucin, izoleucin) a je nepostradatelný pro lidský organismus. Významná je degradace valinu, kdy vznikají mastné kyseliny, které se metabolizují různým způsobem.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 2T 0 0 50 125 590 830 1300 1500 µmol/l
2T 6R 0 5 20 57 225 330 900 1500 µmol/l
F 6R 10R 0 0 0 10 164 255 550 1500 µmol/l
M 6R 10R 0 0 7 27 87 120 250 1500 µmol/l
F 10R 14R 0 0 0 7 70 115 275 1500 µmol/l
M 10R 14R 0 0 0 12 100 157 380 1500 µmol/l
F 14R 99R+ 0 0 4 15 47 140 665 1500 µmol/l
M 14R 99R+ 0 0 10 22 48 66 150 1500 µmol/l

Viz též:
Valin
U
Chromatografie-TLC
Látková koncentraceValin (dU; látkový tok [µmol/d] *)

Systém: dU
Komponenta: Valin
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: µmol/d
Procedura: *
Klíč: 03099
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 300 - 1500
MTV: X, UA
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Valin patří mezi esenciální glukoplastické i ketoplastické aminokyseliny. Má podobné vlastnosti jako ostatní aminokyseliny s rozvětveným uhlíkatým řetězcem (leucin, izoleucin) a je nepostradatelný pro lidský organismus. Významná je degradace valinu, kdy vznikají mastné kyseliny, které se metabolizují různým způsobem.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 2T 0 0 0 4,3 20,4 29,0 45,0 1500 µmol/d
2T 6R 0 0 0 19 75 110 300 1500 µmol/d
F 6R 10R 0 0 0 0 45 70 150 1500 µmol/d
M 6R 10R 0 0 3 12 38 55 110 1500 µmol/d
F 10R 14R 0 0 0 3 30 50 120 1500 µmol/d
M 10R 14R 0 0 0 0 60 95 230 1500 µmol/d
F 14R 99R+ 0 0 5 17 53 75 150 1500 µmol/d
M 14R 99R+ 0 3 15 30 65 85 200 1500 µmol/d

Viz též:
Valin
dU
*
Látkový tokValin (dU; látkový tok [µmol/d] Chromatografie-HPLC)

Systém: dU
Komponenta: Valin
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: µmol/d
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 03100
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 300 - 1500
MTV: X, UA
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Valin patří mezi esenciální glukoplastické i ketoplastické aminokyseliny. Má podobné vlastnosti jako ostatní aminokyseliny s rozvětveným uhlíkatým řetězcem (leucin, izoleucin) a je nepostradatelný pro lidský organismus. Významná je degradace valinu, kdy vznikají mastné kyseliny, které se metabolizují různým způsobem.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 2T 0 0 0 4,3 20,4 29,0 45,0 1500 µmol/d
2T 6R 0 0 0 19 75 110 300 1500 µmol/d
F 6R 10R 0 0 0 0 45 70 150 1500 µmol/d
M 6R 10R 0 0 3 12 38 55 110 1500 µmol/d
F 10R 14R 0 0 0 3 30 50 120 1500 µmol/d
M 10R 14R 0 0 0 0 60 95 230 1500 µmol/d
F 14R 99R+ 0 0 5 17 53 75 150 1500 µmol/d
M 14R 99R+ 0 3 15 30 65 85 200 1500 µmol/d

Viz též:
Valin
dU
Chromatografie-HPLC
Látkový tokValin (dU; látkový tok [µmol/d] Chromatografie-IEC)

Systém: dU
Komponenta: Valin
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: µmol/d
Procedura: Chromatografie-IEC
Klíč: 03101
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 300 - 1500
MTV: X, UA
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Valin patří mezi esenciální glukoplastické i ketoplastické aminokyseliny. Má podobné vlastnosti jako ostatní aminokyseliny s rozvětveným uhlíkatým řetězcem (leucin, izoleucin) a je nepostradatelný pro lidský organismus. Významná je degradace valinu, kdy vznikají mastné kyseliny, které se metabolizují různým způsobem.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 2T 0 0 0 4,3 20,4 29,0 45,0 1500 µmol/d
2T 6R 0 0 0 19 75 110 300 1500 µmol/d
F 6R 10R 0 0 0 0 45 70 150 1500 µmol/d
M 6R 10R 0 0 3 12 38 55 110 1500 µmol/d
F 10R 14R 0 0 0 3 30 50 120 1500 µmol/d
M 10R 14R 0 0 0 0 60 95 230 1500 µmol/d
F 14R 99R+ 0 0 5 17 53 75 150 1500 µmol/d
M 14R 99R+ 0 3 15 30 65 85 200 1500 µmol/d

Viz též:
Valin
dU
Chromatografie-IEC
Látkový tokValin (dU; látkový tok [µmol/d] Chromatografie-TLC)

Systém: dU
Komponenta: Valin
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: µmol/d
Procedura: Chromatografie-TLC
Klíč: 03102
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 300 - 1500
MTV: X, UA
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Valin patří mezi esenciální glukoplastické i ketoplastické aminokyseliny. Má podobné vlastnosti jako ostatní aminokyseliny s rozvětveným uhlíkatým řetězcem (leucin, izoleucin) a je nepostradatelný pro lidský organismus. Významná je degradace valinu, kdy vznikají mastné kyseliny, které se metabolizují různým způsobem.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
M 0D 99R+ 0 3 15 30 65 85 200 1500 µmol/d

Viz též:
Valin
dU
Chromatografie-TLC
Látkový tokValin (Likvor; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: Likvor
Komponenta: Valin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 03097
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 10000
MTV: X, CSF
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Likvor
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit příměsi krve. Delší transport v chladu. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 24 h při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Valin patří mezi esenciální glukoplastické i ketoplastické aminokyseliny. Má podobné vlastnosti jako ostatní aminokyseliny s rozvětveným uhlíkatým řetězcem (leucin, izoleucin) a je nepostradatelný pro lidský organismus. Významná je degradace valinu, kdy vznikají mastné kyseliny, které se metabolizují různým způsobem.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 14R 0 0 0 5 23 35 150 10000 µmol/l
14R 99R+ 0 0 5 13 26 35 150 10000 µmol/l

Viz též:
Valin
Likvor
*
Látková koncentraceValin (Likvor; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-IEC)

Systém: Likvor
Komponenta: Valin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-IEC
Klíč: 03098
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 10000
MTV: X, CSF
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Likvor
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit příměsi krve. Delší transport v chladu. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 24 h při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Valin patří mezi esenciální glukoplastické i ketoplastické aminokyseliny. Má podobné vlastnosti jako ostatní aminokyseliny s rozvětveným uhlíkatým řetězcem (leucin, izoleucin) a je nepostradatelný pro lidský organismus. Významná je degradace valinu, kdy vznikají mastné kyseliny, které se metabolizují různým způsobem.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 14R 0 0 0 5 23 35 150 10000 µmol/l
14R 99R+ 0 0 5 13 26 35 150 10000 µmol/l

Viz též:
Valin
Likvor
Chromatografie-IEC
Látková koncentrace