Močová kyselina

Močová kyselinaCAL(U)_Močová kyselina

Močová kyselina (Konkrement(močový); objemový podíl [1] Spektroskopie-IR)
Močová kyselina (Konkrement(močový); objemový podíl [1] Mikroskopie)

UNSF_Močová kyselina

Močová kyselina (Nespecifikovaná tekutina; arb. konc. [arb.j.] *)
Močová kyselina (Nespecifikovaná tekutina; arb. konc. [arb.j.] Mikroskop. (světlo))
Močová kyselina (Nespecifikovaná tekutina; arb. konc. [arb.j.] Mikroskopie)

UNSFP_Močová kyselina

Močová kyselina (Nespecif. tekutina(Punkce); arb. konc. [arb.j.] *)
Močová kyselina (Nespecif. tekutina(Punkce); arb. konc. [arb.j.] Mikroskop. (světlo))
Močová kyselina (Nespecif. tekutina(Punkce); arb. konc. [arb.j.] Mikroskopie)


Močová kyselina (Konkrement(močový); objemový podíl [1] Spektroskopie-IR)

Systém: Konkrement(močový)
Komponenta: Močová kyselina
Druh veličiny: Objemový podíl
Jednotka: 1
Procedura: Spektroskopie-IR
Klíč: 03089
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 1
MTV: X
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Močový kámen
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Kyselina močová je běžnou součástí konkrementů. Mají nejčastěji oranžovou barvu, kulovitý tvar a hladký povrch bez lesku. Na lomu se vyznačují hustou strukturou s výraznou koncentrickou laminací a krystalizačním jádrem. Kyselina močová často tvoří také močový písek, je hojná v močových sedimentech.
Terminologie
Kyselina močová, C5H4N4O3, 2,6,8-trihydroxypurin, zkratka KM
Synonyma
Uricit (mineralogický název)

Klasifikační kódy
nenalezeno

Referenční meze

Viz též:
Konkrement(močový)_Močová kyselina
Močová kyselina
Konkrement(močový)
Spektroskopie-IR
Objemový podílMočová kyselina (Konkrement(močový); objemový podíl [1] Mikroskopie)

Systém: Konkrement(močový)
Komponenta: Močová kyselina
Druh veličiny: Objemový podíl
Jednotka: 1
Procedura: Mikroskopie
Klíč: 03090
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 1
MTV: X
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Močový kámen
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Kyselina močová je běžnou součástí konkrementů. Mají nejčastěji oranžovou barvu, kulovitý tvar a hladký povrch bez lesku. Na lomu se vyznačují hustou strukturou s výraznou koncentrickou laminací a krystalizačním jádrem. Kyselina močová často tvoří také močový písek, je hojná v močových sedimentech.
Terminologie
Kyselina močová, C5H4N4O3, 2,6,8-trihydroxypurin, zkratka KM
Synonyma
Uricit (mineralogický název)

Klasifikační kódy
nenalezeno

Referenční meze

Viz též:
Konkrement(močový)_Močová kyselina
Močová kyselina
Konkrement(močový)
Objemový podílMočová kyselina (Nespecifikovaná tekutina; arb. konc. [arb.j.] *)

Systém: Nespecifikovaná tekutina
Komponenta: Močová kyselina
Druh veličiny: Arbitrární koncentrace
Jednotka: arb.j.
Procedura: *
Klíč: 05137
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty:
MTV: X, KVAL
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná (typ získání nesdělen)
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Kyselina močová je běžnou součástí konkrementů. Mají nejčastěji oranžovou barvu, kulovitý tvar a hladký povrch bez lesku. Na lomu se vyznačují hustou strukturou s výraznou koncentrickou laminací a krystalizačním jádrem. Kyselina močová často tvoří také močový písek, je hojná v močových sedimentech.
Terminologie
Kyselina močová, C5H4N4O3, 2,6,8-trihydroxypurin, zkratka KM
Synonyma
Uricit (mineralogický název)

Klasifikační kódy
nenalezeno

Referenční meze

Viz též:
Močová kyselina
Nespecifikovaná tekutina
*
Arbitrární koncentraceMočová kyselina (Nespecifikovaná tekutina; arb. konc. [arb.j.] Mikroskop. (světlo))

Systém: Nespecifikovaná tekutina
Komponenta: Močová kyselina
Druh veličiny: Arbitrární koncentrace
Jednotka: arb.j.
Procedura: Mikroskop. (světlo)
Klíč: 05138
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty:
MTV: X, KVAL
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná (typ získání nesdělen)
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Kyselina močová je běžnou součástí konkrementů. Mají nejčastěji oranžovou barvu, kulovitý tvar a hladký povrch bez lesku. Na lomu se vyznačují hustou strukturou s výraznou koncentrickou laminací a krystalizačním jádrem. Kyselina močová často tvoří také močový písek, je hojná v močových sedimentech.
Terminologie
Kyselina močová, C5H4N4O3, 2,6,8-trihydroxypurin, zkratka KM
Synonyma
Uricit (mineralogický název)

Klasifikační kódy
nenalezeno

Referenční meze

Viz též:
Močová kyselina
Nespecifikovaná tekutina
Arbitrární koncentraceMočová kyselina (Nespecifikovaná tekutina; arb. konc. [arb.j.] Mikroskopie)

Systém: Nespecifikovaná tekutina
Komponenta: Močová kyselina
Druh veličiny: Arbitrární koncentrace
Jednotka: arb.j.
Procedura: Mikroskopie
Klíč: 05139
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty:
MTV: X, KVAL
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná (typ získání nesdělen)
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Kyselina močová je běžnou součástí konkrementů. Mají nejčastěji oranžovou barvu, kulovitý tvar a hladký povrch bez lesku. Na lomu se vyznačují hustou strukturou s výraznou koncentrickou laminací a krystalizačním jádrem. Kyselina močová často tvoří také močový písek, je hojná v močových sedimentech.
Terminologie
Kyselina močová, C5H4N4O3, 2,6,8-trihydroxypurin, zkratka KM
Synonyma
Uricit (mineralogický název)

Klasifikační kódy
nenalezeno

Referenční meze

Viz též:
Močová kyselina
Nespecifikovaná tekutina
Arbitrární koncentraceMočová kyselina (Nespecif. tekutina(Punkce); arb. konc. [arb.j.] *)

Systém: Nespecif. tekutina(Punkce)
Komponenta: Močová kyselina
Druh veličiny: Arbitrární koncentrace
Jednotka: arb.j.
Procedura: *
Klíč: 05140
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty:
MTV: X, KVAL
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná punkcí
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Kyselina močová je běžnou součástí konkrementů. Mají nejčastěji oranžovou barvu, kulovitý tvar a hladký povrch bez lesku. Na lomu se vyznačují hustou strukturou s výraznou koncentrickou laminací a krystalizačním jádrem. Kyselina močová často tvoří také močový písek, je hojná v močových sedimentech.
Terminologie
Kyselina močová, C5H4N4O3, 2,6,8-trihydroxypurin, zkratka KM
Synonyma
Uricit (mineralogický název)

Klasifikační kódy
nenalezeno

Referenční meze

Viz též:
Močová kyselina
Nespecif. tekutina(Punkce)
*
Arbitrární koncentraceMočová kyselina (Nespecif. tekutina(Punkce); arb. konc. [arb.j.] Mikroskop. (světlo))

Systém: Nespecif. tekutina(Punkce)
Komponenta: Močová kyselina
Druh veličiny: Arbitrární koncentrace
Jednotka: arb.j.
Procedura: Mikroskop. (světlo)
Klíč: 05141
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty:
MTV: X, KVAL
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná punkcí
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Kyselina močová je běžnou součástí konkrementů. Mají nejčastěji oranžovou barvu, kulovitý tvar a hladký povrch bez lesku. Na lomu se vyznačují hustou strukturou s výraznou koncentrickou laminací a krystalizačním jádrem. Kyselina močová často tvoří také močový písek, je hojná v močových sedimentech.
Terminologie
Kyselina močová, C5H4N4O3, 2,6,8-trihydroxypurin, zkratka KM
Synonyma
Uricit (mineralogický název)

Klasifikační kódy
nenalezeno

Referenční meze

Viz též:
Močová kyselina
Nespecif. tekutina(Punkce)
Arbitrární koncentraceMočová kyselina (Nespecif. tekutina(Punkce); arb. konc. [arb.j.] Mikroskopie)

Systém: Nespecif. tekutina(Punkce)
Komponenta: Močová kyselina
Druh veličiny: Arbitrární koncentrace
Jednotka: arb.j.
Procedura: Mikroskopie
Klíč: 05142
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty:
MTV: X, KVAL
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná punkcí
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Kyselina močová je běžnou součástí konkrementů. Mají nejčastěji oranžovou barvu, kulovitý tvar a hladký povrch bez lesku. Na lomu se vyznačují hustou strukturou s výraznou koncentrickou laminací a krystalizačním jádrem. Kyselina močová často tvoří také močový písek, je hojná v močových sedimentech.
Terminologie
Kyselina močová, C5H4N4O3, 2,6,8-trihydroxypurin, zkratka KM
Synonyma
Uricit (mineralogický název)

Klasifikační kódy
nenalezeno

Referenční meze

Viz též:
Močová kyselina
Nespecif. tekutina(Punkce)
Arbitrární koncentrace