Urea

UreaS_Urea

Urea (S; látková konc. [mmol/l] *)
Urea (S; látková konc. [mmol/l] Absorpční spektrofotometrie)
Urea (S; látková konc. [mmol/l] Spektrofotometrie reflexní)

P_Urea

Urea (P; látková konc. [mmol/l] *)
Urea (P; látková konc. [mmol/l] Absorpční spektrofotometrie)

U_Urea

Urea (U; látková konc. [mmol/l] *)
Urea (U; látková konc. [mmol/l] Absorpční spektrofotometrie)

DU_Urea

Urea (dU; látkový tok [mmol/d] *)
Urea (dU; látkový tok [mmol/d] Absorpční spektrofotometrie)

DUNSFDR_Urea

Urea (Tekutina drénu/den; látkový tok [mmol/d] *)
Urea (Tekutina drénu/den; látkový tok [mmol/d] Absorpční spektrofotometrie)

U(RND)_Urea

Urea (Moč (náhodný vzorek); látková konc. [mmol/l] *)
Urea (Moč (náhodný vzorek); látková konc. [mmol/l] Absorpční spektrofotometrie)

UNSF_Urea

Urea (Nespecifikovaná tekutina; látková konc. [mmol/l] *)
Urea (Nespecifikovaná tekutina; látková konc. [mmol/l] Absorpční spektrofotometrie)

UNSFDR_Urea

Urea (Nespecif. tekutina(Drén); látková konc. [mmol/l] *)
Urea (Nespecif. tekutina(Drén); látková konc. [mmol/l] Absorpční spektrofotometrie)

UNSFP_Urea

Urea (Nespecif. tekutina(Punkce); látková konc. [mmol/l] *)
Urea (Nespecif. tekutina(Punkce); látková konc. [mmol/l] Absorpční spektrofotometrie)


Urea (S; látková konc. [mmol/l] *)

Systém: S
Komponenta: Urea
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: *
Klíč: 03085
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0,1 - 0,8 - 88,0 - 100,0
MTV: X, SP
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Obvykle odběr žilní krve, vzhledem ke stabilitě nejsou nutná zvláštní opatření, vysokoproteinová dieta před odběrem není vhodná.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Separace séra za běžných podmínek.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 týden
4 - 8 °C: 2 týden
-20 °C: 2 rText abstraktu ke komponentě
Urea je konečný produkt odbourávání bílkovin, přesněji dusíku aminokyselin. Jedná se o nízkomolekulární látku syntetizovanou v játrech a vylučovanou převážně ledvinami. Je volně difuzibilní přes biologické membrány, je distribuována v celkové tělesné vodě. Stanovuje se v séru, v moči a dalších tělesných tekutinách. Zvýšené koncentrace v séru (plazmě) souvisejí se zvýšeným katabolismem proteinů, tj. nadměrnou tvorbou urey, nebo s jejím nedostatečným vylučováním při poškození ledvin nebo dehydrataci. Snížené koncentrace v séru (plazmě) jsou při hyperhydrataci nebo poruše syntézy v rámci onemocnění jater.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 4T 0,4 0,8 1,2 1,4 4,3 8,0 15,0 50,0 mmol/l
4T 15R 0,4 0,8 1,2 1,8 6,4 8,0 15,0 40,0 mmol/l
15R 60R 0,5 1,0 2,0 2,5 6,4 12,0 18,0 80,0 mmol/l
60R 99R+ 0,5 1,0 1,5 2,9 7,5 12,0 18,0 80,0 mmol/l

Viz též:
S_Urea
Urea
S
*
Látková koncentrace
MočovinaUrea (S; látková konc. [mmol/l] Absorpční spektrofotometrie)

Systém: S
Komponenta: Urea
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 03086
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0,1 - 0,8 - 88,0 - 100,0
MTV: X, SP
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Obvykle odběr žilní krve, vzhledem ke stabilitě nejsou nutná zvláštní opatření, vysokoproteinová dieta před odběrem není vhodná.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Separace séra za běžných podmínek.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 týden
4 - 8 °C: 2 týden
-20 °C: 2 rText abstraktu ke komponentě
Urea je konečný produkt odbourávání bílkovin, přesněji dusíku aminokyselin. Jedná se o nízkomolekulární látku syntetizovanou v játrech a vylučovanou převážně ledvinami. Je volně difuzibilní přes biologické membrány, je distribuována v celkové tělesné vodě. Stanovuje se v séru, v moči a dalších tělesných tekutinách. Zvýšené koncentrace v séru (plazmě) souvisejí se zvýšeným katabolismem proteinů, tj. nadměrnou tvorbou urey, nebo s jejím nedostatečným vylučováním při poškození ledvin nebo dehydrataci. Snížené koncentrace v séru (plazmě) jsou při hyperhydrataci nebo poruše syntézy v rámci onemocnění jater.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 4T 0,4 0,8 1,2 1,4 4,3 8,0 15,0 50,0 mmol/l
4T 15R 0,4 0,8 1,2 1,8 6,4 8,0 15,0 40,0 mmol/l
15R 60R 0,5 1,0 2,0 2,5 6,4 12,0 18,0 80,0 mmol/l
60R 99R+ 0,5 1,0 1,5 2,9 7,5 12,0 18,0 80,0 mmol/l

Viz též:
S_Urea
Urea
S
Absorpční spektrofotometrie
Látková koncentrace
MočovinaUrea (S; látková konc. [mmol/l] Spektrofotometrie reflexní)

Systém: S
Komponenta: Urea
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: Spektrofotometrie reflexní
Klíč: 03956
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0,1 - 0,8 - 88,0 - 100,0
MTV: X, SP
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Obvykle odběr žilní krve, vzhledem ke stabilitě nejsou nutná zvláštní opatření, vysokoproteinová dieta před odběrem není vhodná.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Separace séra za běžných podmínek.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 týden
4 - 8 °C: 2 týden
-20 °C: 2 rText abstraktu ke komponentě
Urea je konečný produkt odbourávání bílkovin, přesněji dusíku aminokyselin. Jedná se o nízkomolekulární látku syntetizovanou v játrech a vylučovanou převážně ledvinami. Je volně difuzibilní přes biologické membrány, je distribuována v celkové tělesné vodě. Stanovuje se v séru, v moči a dalších tělesných tekutinách. Zvýšené koncentrace v séru (plazmě) souvisejí se zvýšeným katabolismem proteinů, tj. nadměrnou tvorbou urey, nebo s jejím nedostatečným vylučováním při poškození ledvin nebo dehydrataci. Snížené koncentrace v séru (plazmě) jsou při hyperhydrataci nebo poruše syntézy v rámci onemocnění jater.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 4T 0,4 0,8 1,2 1,4 4,3 8,0 15,0 50,0 mmol/l
4T 15R 0,4 0,8 1,2 1,8 6,4 8,0 15,0 40,0 mmol/l
15R 60R 0,5 1,0 2,0 2,5 6,4 12,0 18,0 80,0 mmol/l
60R 99R+ 0,5 1,0 1,5 2,9 7,5 12,0 18,0 80,0 mmol/l

Viz též:
S_Urea
Urea
S
Spektrofotometrie reflexní
Látková koncentrace
MočovinaUrea (P; látková konc. [mmol/l] *)

Systém: P
Komponenta: Urea
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: *
Klíč: 03083
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0,1 - 0,8 - 88,0 - 100,0
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - heparinát sodný
Pokyny k odběru vzorku:
Nepoužívat fluoridová a citrátová protisrážlivá činidla, nepoužívat heparinát amonný.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 15 min při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Zpracovat do 15 minut od odběru.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 týden
4 - 8 °C: 2 týden
-20 °C: 2 rText abstraktu ke komponentě
Urea je konečný produkt odbourávání bílkovin, přesněji dusíku aminokyselin. Jedná se o nízkomolekulární látku syntetizovanou v játrech a vylučovanou převážně ledvinami. Je volně difuzibilní přes biologické membrány, je distribuována v celkové tělesné vodě. Stanovuje se v séru, v moči a dalších tělesných tekutinách. Zvýšené koncentrace v séru (plazmě) souvisejí se zvýšeným katabolismem proteinů, tj. nadměrnou tvorbou urey, nebo s jejím nedostatečným vylučováním při poškození ledvin nebo dehydrataci. Snížené koncentrace v séru (plazmě) jsou při hyperhydrataci nebo poruše syntézy v rámci onemocnění jater.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 4T 0,4 0,8 1,2 1,4 4,3 8,0 15,0 50,0 mmol/l
4T 15R 0,4 0,8 1,2 1,8 6,4 8,0 15,0 40,0 mmol/l
15R 60R 0,5 1,0 2,0 2,5 6,4 12,0 18,0 80,0 mmol/l
60R 99R+ 0,5 1,0 1,5 2,9 7,5 12,0 18,0 80,0 mmol/l

Viz též:
P_Urea
Urea
P
*
Látková koncentrace
MočovinaUrea (P; látková konc. [mmol/l] Absorpční spektrofotometrie)

Systém: P
Komponenta: Urea
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 03084
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0,1 - 0,8 - 88,0 - 100,0
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - heparinát sodný
Pokyny k odběru vzorku:
Nepoužívat fluoridová a citrátová protisrážlivá činidla, nepoužívat heparinát amonný.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 15 min při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Zpracovat do 15 minut od odběru.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 týden
4 - 8 °C: 2 týden
-20 °C: 2 rText abstraktu ke komponentě
Urea je konečný produkt odbourávání bílkovin, přesněji dusíku aminokyselin. Jedná se o nízkomolekulární látku syntetizovanou v játrech a vylučovanou převážně ledvinami. Je volně difuzibilní přes biologické membrány, je distribuována v celkové tělesné vodě. Stanovuje se v séru, v moči a dalších tělesných tekutinách. Zvýšené koncentrace v séru (plazmě) souvisejí se zvýšeným katabolismem proteinů, tj. nadměrnou tvorbou urey, nebo s jejím nedostatečným vylučováním při poškození ledvin nebo dehydrataci. Snížené koncentrace v séru (plazmě) jsou při hyperhydrataci nebo poruše syntézy v rámci onemocnění jater.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 4T 0,4 0,8 1,2 1,4 4,3 8,0 15,0 50,0 mmol/l
4T 15R 0,4 0,8 1,2 1,8 6,4 8,0 15,0 40,0 mmol/l
15R 60R 0,5 1,0 2,0 2,5 6,4 12,0 18,0 80,0 mmol/l
60R 99R+ 0,5 1,0 1,5 2,9 7,5 12,0 18,0 80,0 mmol/l

Viz též:
P_Urea
Urea
P
Absorpční spektrofotometrie
Látková koncentrace
MočovinaUrea (U; látková konc. [mmol/l] *)

Systém: U
Komponenta: Urea
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: *
Klíč: 03087
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 5,0 - 10,0 - 700,0 - 1000,
MTV: X, UA
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Plast bez úpravy (obecně)
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovuje se obvykle ve sbírané moči, vzorek se okyseluje na pH nižší než 7,0.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 4 týdenText abstraktu ke komponentě
Urea je konečný produkt odbourávání bílkovin, přesněji dusíku aminokyselin. Jedná se o nízkomolekulární látku syntetizovanou v játrech a vylučovanou převážně ledvinami. Je volně difuzibilní přes biologické membrány, je distribuována v celkové tělesné vodě. Stanovuje se v séru, v moči a dalších tělesných tekutinách. Zvýšené koncentrace v séru (plazmě) souvisejí se zvýšeným katabolismem proteinů, tj. nadměrnou tvorbou urey, nebo s jejím nedostatečným vylučováním při poškození ledvin nebo dehydrataci. Snížené koncentrace v séru (plazmě) jsou při hyperhydrataci nebo poruše syntézy v rámci onemocnění jater.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
1R 15R 1,0 35,0 45,0 55,0 300,0 450,0 550,0 mmol/l
15R 99R+ 20,0 45, 67,0 580,0 650,0 800,0 mmol/l

Viz též:
U_Urea
Urea
U
*
Látková koncentrace
Močovina (moč)Urea (U; látková konc. [mmol/l] Absorpční spektrofotometrie)

Systém: U
Komponenta: Urea
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 03088
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 5,0 - 10,0 - 700,0 - 1000,
MTV: X, UA
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Plast bez úpravy (obecně)
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovuje se obvykle ve sbírané moči, vzorek se okyseluje na pH nižší než 7,0.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 4 týdenText abstraktu ke komponentě
Urea je konečný produkt odbourávání bílkovin, přesněji dusíku aminokyselin. Jedná se o nízkomolekulární látku syntetizovanou v játrech a vylučovanou převážně ledvinami. Je volně difuzibilní přes biologické membrány, je distribuována v celkové tělesné vodě. Stanovuje se v séru, v moči a dalších tělesných tekutinách. Zvýšené koncentrace v séru (plazmě) souvisejí se zvýšeným katabolismem proteinů, tj. nadměrnou tvorbou urey, nebo s jejím nedostatečným vylučováním při poškození ledvin nebo dehydrataci. Snížené koncentrace v séru (plazmě) jsou při hyperhydrataci nebo poruše syntézy v rámci onemocnění jater.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
1R 15R 1,0 35,0 45,0 55,0 300,0 450,0 550,0 mmol/l
15R 99R+ 20,0 45, 67,0 580,0 650,0 800,0 mmol/l

Viz též:
U_Urea
Urea
U
Absorpční spektrofotometrie
Látková koncentrace
Močovina (moč)Urea (dU; látkový tok [mmol/d] *)

Systém: dU
Komponenta: Urea
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: mmol/d
Procedura: *
Klíč: 03081
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 1,0 - 2,00 - 850 - 1000
MTV: X, BP, SP, UA
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo, plast, pro nativní materiál (moč, sliny, mok, aj)
Pokyny k odběru vzorku:
Moč sbírejte do plastových sběrných lahví určených jen pro tento účel, bez konzervačních přísad. Moč okyselit na pH pod 7.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 d
4 - 8 °C: 10 d
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Urea je konečný produkt odbourávání bílkovin, přesněji dusíku aminokyselin. Jedná se o nízkomolekulární látku syntetizovanou v játrech a vylučovanou převážně ledvinami. Je volně difuzibilní přes biologické membrány, je distribuována v celkové tělesné vodě. Stanovuje se v séru, v moči a dalších tělesných tekutinách. Zvýšené koncentrace v séru (plazmě) souvisejí se zvýšeným katabolismem proteinů, tj. nadměrnou tvorbou urey, nebo s jejím nedostatečným vylučováním při poškození ledvin nebo dehydrataci. Snížené koncentrace v séru (plazmě) jsou při hyperhydrataci nebo poruše syntézy v rámci onemocnění jater.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 1T 0,5 1,0 1,8 2,5 3,3 4,2 5,0 mmol/d
1T 2M 5,0 8,0 10,0 17,0 25,0 35,0 mmol/d
2M 1R 8,0 15,0 33,0 67,0 80,0 100,0 mmol/d
1R 15R 20,0 30,0 67,0 333,0 400,0 600,0 mmol/d
15R 99R+ 20,0 35,0 67,0 580,0 650,0 800,0 mmol/d

Viz též:
dU_Urea
Urea
dU
*
Látkový tokUrea (dU; látkový tok [mmol/d] Absorpční spektrofotometrie)

Systém: dU
Komponenta: Urea
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: mmol/d
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 03082
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 1,0 - 2,00 - 850 - 1000
MTV: X, BP, SP, UA
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo, plast, pro nativní materiál (moč, sliny, mok, aj)
Pokyny k odběru vzorku:
Moč sbírejte do plastových sběrných lahví určených jen pro tento účel, bez konzervačních přísad. Moč okyselit na pH pod 7.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 d
4 - 8 °C: 10 d
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Urea je konečný produkt odbourávání bílkovin, přesněji dusíku aminokyselin. Jedná se o nízkomolekulární látku syntetizovanou v játrech a vylučovanou převážně ledvinami. Je volně difuzibilní přes biologické membrány, je distribuována v celkové tělesné vodě. Stanovuje se v séru, v moči a dalších tělesných tekutinách. Zvýšené koncentrace v séru (plazmě) souvisejí se zvýšeným katabolismem proteinů, tj. nadměrnou tvorbou urey, nebo s jejím nedostatečným vylučováním při poškození ledvin nebo dehydrataci. Snížené koncentrace v séru (plazmě) jsou při hyperhydrataci nebo poruše syntézy v rámci onemocnění jater.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 1T 0,5 1,0 1,8 2,5 3,3 4,2 5,0 mmol/d
1T 2M 5,0 8,0 10,0 17,0 25,0 35,0 mmol/d
2M 1R 8,0 15,0 33,0 67,0 80,0 100,0 mmol/d
1R 15R 20,0 30,0 67,0 333,0 400,0 600,0 mmol/d
15R 99R+ 20,0 35,0 67,0 580,0 650,0 800,0 mmol/d

Viz též:
dU_Urea
Urea
dU
Absorpční spektrofotometrie
Látkový tokUrea (Tekutina drénu/den; látkový tok [mmol/d] *)

Systém: Tekutina drénu/den
Komponenta: Urea
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: mmol/d
Procedura: *
Klíč: 05301
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0,1 - 0,8 - 88,0 - 1000,0
MTV: X
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná drénem
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Urea je konečný produkt odbourávání bílkovin, přesněji dusíku aminokyselin. Jedná se o nízkomolekulární látku syntetizovanou v játrech a vylučovanou převážně ledvinami. Je volně difuzibilní přes biologické membrány, je distribuována v celkové tělesné vodě. Stanovuje se v séru, v moči a dalších tělesných tekutinách. Zvýšené koncentrace v séru (plazmě) souvisejí se zvýšeným katabolismem proteinů, tj. nadměrnou tvorbou urey, nebo s jejím nedostatečným vylučováním při poškození ledvin nebo dehydrataci. Snížené koncentrace v séru (plazmě) jsou při hyperhydrataci nebo poruše syntézy v rámci onemocnění jater.

Referenční meze

Viz též:
Urea
Tekutina drénu/den
*
Látkový tokUrea (Tekutina drénu/den; látkový tok [mmol/d] Absorpční spektrofotometrie)

Systém: Tekutina drénu/den
Komponenta: Urea
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: mmol/d
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 05302
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0,1 - 0,8 - 88,0 - 1000,0
MTV: X
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná drénem
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Urea je konečný produkt odbourávání bílkovin, přesněji dusíku aminokyselin. Jedná se o nízkomolekulární látku syntetizovanou v játrech a vylučovanou převážně ledvinami. Je volně difuzibilní přes biologické membrány, je distribuována v celkové tělesné vodě. Stanovuje se v séru, v moči a dalších tělesných tekutinách. Zvýšené koncentrace v séru (plazmě) souvisejí se zvýšeným katabolismem proteinů, tj. nadměrnou tvorbou urey, nebo s jejím nedostatečným vylučováním při poškození ledvin nebo dehydrataci. Snížené koncentrace v séru (plazmě) jsou při hyperhydrataci nebo poruše syntézy v rámci onemocnění jater.

Referenční meze

Viz též:
Urea
Tekutina drénu/den
Absorpční spektrofotometrie
Látkový tokUrea (Moč (náhodný vzorek); látková konc. [mmol/l] *)

Systém: Moč (náhodný vzorek)
Komponenta: Urea
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: *
Klíč: 16705
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 10 - 30 - 300 - 1500
MTV: X, UA
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:
Systém U(RND) ("random urine") je založen pro vyšetření analytů v moči, u které se s jistotou ví, že nebude mít specifikován objem a čas sběru. U běžně užívaného stávajícího systému "U" platí, že může nebo nemusí mít údaj o objemu a času sběru připojen. Systém U(RND) je vytvořen pro laboratoře, kreré pracují s tzv. "náhodným" nebo "okamžitým" vzorkem moči. Jedná se také o praxi, která se (sice ne zcela logicky, ale přece jen) používá v některých zdravotnických zařízeních: pacient sbírá moč za specifikovaný časový interval a poslední mikce pro sběr se rozdělí tak, že je "náhodný" (obvykle ranní) vzorek použit pro vyšetření bez údaje o sběru moče a zbytek mikce se přidá k celkovému objemu moče (objem vzorku pro "náhodnou" moč se přitom v celkovém sběru zanedbává). Toto řešení tak umožňuje tyto vzorky moče jasně oddělit a mohou přitom mít stejný čas získání.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Urea je konečný produkt odbourávání bílkovin, přesněji dusíku aminokyselin. Jedná se o nízkomolekulární látku syntetizovanou v játrech a vylučovanou převážně ledvinami. Je volně difuzibilní přes biologické membrány, je distribuována v celkové tělesné vodě. Stanovuje se v séru, v moči a dalších tělesných tekutinách. Zvýšené koncentrace v séru (plazmě) souvisejí se zvýšeným katabolismem proteinů, tj. nadměrnou tvorbou urey, nebo s jejím nedostatečným vylučováním při poškození ledvin nebo dehydrataci. Snížené koncentrace v séru (plazmě) jsou při hyperhydrataci nebo poruše syntézy v rámci onemocnění jater.

Referenční meze

Viz též:
Urea
Moč (náhodný vzorek)
*
Látková koncentraceUrea (Moč (náhodný vzorek); látková konc. [mmol/l] Absorpční spektrofotometrie)

Systém: Moč (náhodný vzorek)
Komponenta: Urea
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 16706
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 10 - 30 - 300 - 1500
MTV: X, UA
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:
Systém U(RND) ("random urine") je založen pro vyšetření analytů v moči, u které se s jistotou ví, že nebude mít specifikován objem a čas sběru. U běžně užívaného stávajícího systému "U" platí, že může nebo nemusí mít údaj o objemu a času sběru připojen. Systém U(RND) je vytvořen pro laboratoře, kreré pracují s tzv. "náhodným" nebo "okamžitým" vzorkem moči. Jedná se také o praxi, která se (sice ne zcela logicky, ale přece jen) používá v některých zdravotnických zařízeních: pacient sbírá moč za specifikovaný časový interval a poslední mikce pro sběr se rozdělí tak, že je "náhodný" (obvykle ranní) vzorek použit pro vyšetření bez údaje o sběru moče a zbytek mikce se přidá k celkovému objemu moče (objem vzorku pro "náhodnou" moč se přitom v celkovém sběru zanedbává). Toto řešení tak umožňuje tyto vzorky moče jasně oddělit a mohou přitom mít stejný čas získání.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Urea je konečný produkt odbourávání bílkovin, přesněji dusíku aminokyselin. Jedná se o nízkomolekulární látku syntetizovanou v játrech a vylučovanou převážně ledvinami. Je volně difuzibilní přes biologické membrány, je distribuována v celkové tělesné vodě. Stanovuje se v séru, v moči a dalších tělesných tekutinách. Zvýšené koncentrace v séru (plazmě) souvisejí se zvýšeným katabolismem proteinů, tj. nadměrnou tvorbou urey, nebo s jejím nedostatečným vylučováním při poškození ledvin nebo dehydrataci. Snížené koncentrace v séru (plazmě) jsou při hyperhydrataci nebo poruše syntézy v rámci onemocnění jater.

Referenční meze

Viz též:
Urea
Moč (náhodný vzorek)
Absorpční spektrofotometrie
Látková koncentraceUrea (Nespecifikovaná tekutina; látková konc. [mmol/l] *)

Systém: Nespecifikovaná tekutina
Komponenta: Urea
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: *
Klíč: 05303
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0,1 - 0,8 - 88,0 - 1000,0
MTV: X
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná (typ získání nesdělen)
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Urea je konečný produkt odbourávání bílkovin, přesněji dusíku aminokyselin. Jedná se o nízkomolekulární látku syntetizovanou v játrech a vylučovanou převážně ledvinami. Je volně difuzibilní přes biologické membrány, je distribuována v celkové tělesné vodě. Stanovuje se v séru, v moči a dalších tělesných tekutinách. Zvýšené koncentrace v séru (plazmě) souvisejí se zvýšeným katabolismem proteinů, tj. nadměrnou tvorbou urey, nebo s jejím nedostatečným vylučováním při poškození ledvin nebo dehydrataci. Snížené koncentrace v séru (plazmě) jsou při hyperhydrataci nebo poruše syntézy v rámci onemocnění jater.

Referenční meze

Viz též:
Urea
Nespecifikovaná tekutina
*
Látková koncentraceUrea (Nespecifikovaná tekutina; látková konc. [mmol/l] Absorpční spektrofotometrie)

Systém: Nespecifikovaná tekutina
Komponenta: Urea
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 05304
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0,1 - 0,8 - 88,0 - 1000,0
MTV: X
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná (typ získání nesdělen)
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Urea je konečný produkt odbourávání bílkovin, přesněji dusíku aminokyselin. Jedná se o nízkomolekulární látku syntetizovanou v játrech a vylučovanou převážně ledvinami. Je volně difuzibilní přes biologické membrány, je distribuována v celkové tělesné vodě. Stanovuje se v séru, v moči a dalších tělesných tekutinách. Zvýšené koncentrace v séru (plazmě) souvisejí se zvýšeným katabolismem proteinů, tj. nadměrnou tvorbou urey, nebo s jejím nedostatečným vylučováním při poškození ledvin nebo dehydrataci. Snížené koncentrace v séru (plazmě) jsou při hyperhydrataci nebo poruše syntézy v rámci onemocnění jater.

Referenční meze

Viz též:
Urea
Nespecifikovaná tekutina
Absorpční spektrofotometrie
Látková koncentraceUrea (Nespecif. tekutina(Drén); látková konc. [mmol/l] *)

Systém: Nespecif. tekutina(Drén)
Komponenta: Urea
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: *
Klíč: 05305
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0,1 - 0,8 - 88,0 - 1000,0
MTV: X
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná drénem
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Urea je konečný produkt odbourávání bílkovin, přesněji dusíku aminokyselin. Jedná se o nízkomolekulární látku syntetizovanou v játrech a vylučovanou převážně ledvinami. Je volně difuzibilní přes biologické membrány, je distribuována v celkové tělesné vodě. Stanovuje se v séru, v moči a dalších tělesných tekutinách. Zvýšené koncentrace v séru (plazmě) souvisejí se zvýšeným katabolismem proteinů, tj. nadměrnou tvorbou urey, nebo s jejím nedostatečným vylučováním při poškození ledvin nebo dehydrataci. Snížené koncentrace v séru (plazmě) jsou při hyperhydrataci nebo poruše syntézy v rámci onemocnění jater.

Referenční meze

Viz též:
Urea
Nespecif. tekutina(Drén)
*
Látková koncentraceUrea (Nespecif. tekutina(Drén); látková konc. [mmol/l] Absorpční spektrofotometrie)

Systém: Nespecif. tekutina(Drén)
Komponenta: Urea
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 05306
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0,1 - 0,8 - 88,0 - 1000,0
MTV: X
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná drénem
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Urea je konečný produkt odbourávání bílkovin, přesněji dusíku aminokyselin. Jedná se o nízkomolekulární látku syntetizovanou v játrech a vylučovanou převážně ledvinami. Je volně difuzibilní přes biologické membrány, je distribuována v celkové tělesné vodě. Stanovuje se v séru, v moči a dalších tělesných tekutinách. Zvýšené koncentrace v séru (plazmě) souvisejí se zvýšeným katabolismem proteinů, tj. nadměrnou tvorbou urey, nebo s jejím nedostatečným vylučováním při poškození ledvin nebo dehydrataci. Snížené koncentrace v séru (plazmě) jsou při hyperhydrataci nebo poruše syntézy v rámci onemocnění jater.

Referenční meze

Viz též:
Urea
Nespecif. tekutina(Drén)
Absorpční spektrofotometrie
Látková koncentraceUrea (Nespecif. tekutina(Punkce); látková konc. [mmol/l] *)

Systém: Nespecif. tekutina(Punkce)
Komponenta: Urea
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: *
Klíč: 05135
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0,1 - 0,8 - 88,0 - 1000,0
MTV: X
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná punkcí
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravyText abstraktu ke komponentě
Urea je konečný produkt odbourávání bílkovin, přesněji dusíku aminokyselin. Jedná se o nízkomolekulární látku syntetizovanou v játrech a vylučovanou převážně ledvinami. Je volně difuzibilní přes biologické membrány, je distribuována v celkové tělesné vodě. Stanovuje se v séru, v moči a dalších tělesných tekutinách. Zvýšené koncentrace v séru (plazmě) souvisejí se zvýšeným katabolismem proteinů, tj. nadměrnou tvorbou urey, nebo s jejím nedostatečným vylučováním při poškození ledvin nebo dehydrataci. Snížené koncentrace v séru (plazmě) jsou při hyperhydrataci nebo poruše syntézy v rámci onemocnění jater.

Referenční meze

Viz též:
Urea
Nespecif. tekutina(Punkce)
*
Látková koncentraceUrea (Nespecif. tekutina(Punkce); látková konc. [mmol/l] Absorpční spektrofotometrie)

Systém: Nespecif. tekutina(Punkce)
Komponenta: Urea
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 05136
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0,1 - 0,8 - 88,0 - 1000,0
MTV: X
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná punkcí
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravyText abstraktu ke komponentě
Urea je konečný produkt odbourávání bílkovin, přesněji dusíku aminokyselin. Jedná se o nízkomolekulární látku syntetizovanou v játrech a vylučovanou převážně ledvinami. Je volně difuzibilní přes biologické membrány, je distribuována v celkové tělesné vodě. Stanovuje se v séru, v moči a dalších tělesných tekutinách. Zvýšené koncentrace v séru (plazmě) souvisejí se zvýšeným katabolismem proteinů, tj. nadměrnou tvorbou urey, nebo s jejím nedostatečným vylučováním při poškození ledvin nebo dehydrataci. Snížené koncentrace v séru (plazmě) jsou při hyperhydrataci nebo poruše syntézy v rámci onemocnění jater.

Referenční meze

Viz též:
Urea
Nespecif. tekutina(Punkce)
Absorpční spektrofotometrie
Látková koncentrace