Urát

UrátS_Urát

Urát (S; látková konc. [µmol/l] *)
Urát (S; látková konc. [µmol/l] Absorpční spektrofotometrie)
Urát (S; látková konc. [µmol/l] Spektrofotometrie reflexní)

P_Urát

Urát (P; látková konc. [µmol/l] *)
Urát (P; látková konc. [µmol/l] Absorpční spektrofotometrie)

U_Urát

Urát (U; látková konc. [mmol/l] *)
Urát (U; látková konc. [mmol/l] Absorpční spektrofotometrie)

DU_Urát

Urát (dU; látkový tok [mmol/d] *)
Urát (dU; látkový tok [mmol/d] Absorpční spektrofotometrie)

DUNSFDR_Urát

Urát (Tekutina drénu/den; látkový tok [µmol/d] *)
Urát (Tekutina drénu/den; látkový tok [µmol/d] Absorpční spektrofotometrie)

JOF_Urát

Urát (Kloubní tekutina; látková konc. [µmol/l] *)
Urát (Kloubní tekutina; látková konc. [µmol/l] Absorpční spektrofotometrie)

UNSF_Urát

Urát (Nespecifikovaná tekutina; látková konc. [µmol/l] *)
Urát (Nespecifikovaná tekutina; látková konc. [µmol/l] Absorpční spektrofotometrie)

UNSFDR_Urát

Urát (Nespecif. tekutina(Drén); látková konc. [µmol/l] *)
Urát (Nespecif. tekutina(Drén); látková konc. [µmol/l] Absorpční spektrofotometrie)

UNSFP_Urát

Urát (Nespecif. tekutina(Punkce); látková konc. [µmol/l] *)
Urát (Nespecif. tekutina(Punkce); látková konc. [µmol/l] Absorpční spektrofotometrie)


Urát (S; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: S
Komponenta: Urát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 03077
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 10 - 50 - 600 - 2500
MTV: X, SP
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Možno stanovit v plazmě (heparin).
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 3 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě
Kyselina močová a její soli (uráty, močany) jsou konečným produktem odbourávání purinových nukleotidů u většiny primátů (včetně člověka), ptáků, suchozemských plazů a hmyzu, nachází se v jejich výkalech. S výjimkou primátů je hlavním konečným produktem metabolismu dusíku těchto živočichů. Přítomna je v moči všech masožravců. Vzniká působením enzymu xantinoxidázy na deriváty jak endogenních, tak exogenních purinových bází (adeninu a guaninu). Člověk nedovede kyselinu močovou dále oxidovat na alantoin díky zmutovanému genu pro enzym urikázu. Většina syntetizované kyseliny močové (90 %) se v ledvinách zpětně vstřebává do krve a podílí se na antioxidační ochraně organismu. Je málo rozpustná ve vodě, v přesycených roztocích tvoří bílé jehlicovité krystaly. Kromě krve a moče se vyskytuje také v synoviální tekutině, sekretu dýchacích cest a kolostru.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 15R 30 80 100 120 320 420 450 900 µmol/l
F 15R 99R+ 30 80 100 150 350 400 500 900 µmol/l
M 15R 99R+ 30 80 100 210 420 450 550 1200 µmol/l

Viz též:
S_Urát
Urát
S
*
Látková koncentrace
Urát (kyselina močová)Urát (S; látková konc. [µmol/l] Absorpční spektrofotometrie)

Systém: S
Komponenta: Urát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 03078
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 10 - 50 - 600 - 2500
MTV: X, SP
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Možno stanovit v plazmě (heparin).
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 3 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě
Kyselina močová a její soli (uráty, močany) jsou konečným produktem odbourávání purinových nukleotidů u většiny primátů (včetně člověka), ptáků, suchozemských plazů a hmyzu, nachází se v jejich výkalech. S výjimkou primátů je hlavním konečným produktem metabolismu dusíku těchto živočichů. Přítomna je v moči všech masožravců. Vzniká působením enzymu xantinoxidázy na deriváty jak endogenních, tak exogenních purinových bází (adeninu a guaninu). Člověk nedovede kyselinu močovou dále oxidovat na alantoin díky zmutovanému genu pro enzym urikázu. Většina syntetizované kyseliny močové (90 %) se v ledvinách zpětně vstřebává do krve a podílí se na antioxidační ochraně organismu. Je málo rozpustná ve vodě, v přesycených roztocích tvoří bílé jehlicovité krystaly. Kromě krve a moče se vyskytuje také v synoviální tekutině, sekretu dýchacích cest a kolostru.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 15R 30 80 100 120 320 420 450 900 µmol/l
F 15R 99R+ 30 80 100 150 350 400 500 900 µmol/l
M 15R 99R+ 30 80 100 210 420 450 550 1200 µmol/l

Viz též:
S_Urát
Urát
S
Absorpční spektrofotometrie
Látková koncentrace
Urát (kyselina močová)Urát (S; látková konc. [µmol/l] Spektrofotometrie reflexní)

Systém: S
Komponenta: Urát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Spektrofotometrie reflexní
Klíč: 03955
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 10 - 50 - 600 - 2500
MTV: X, SP
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Možno stanovit v plazmě (heparin).
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 3 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě
Kyselina močová a její soli (uráty, močany) jsou konečným produktem odbourávání purinových nukleotidů u většiny primátů (včetně člověka), ptáků, suchozemských plazů a hmyzu, nachází se v jejich výkalech. S výjimkou primátů je hlavním konečným produktem metabolismu dusíku těchto živočichů. Přítomna je v moči všech masožravců. Vzniká působením enzymu xantinoxidázy na deriváty jak endogenních, tak exogenních purinových bází (adeninu a guaninu). Člověk nedovede kyselinu močovou dále oxidovat na alantoin díky zmutovanému genu pro enzym urikázu. Většina syntetizované kyseliny močové (90 %) se v ledvinách zpětně vstřebává do krve a podílí se na antioxidační ochraně organismu. Je málo rozpustná ve vodě, v přesycených roztocích tvoří bílé jehlicovité krystaly. Kromě krve a moče se vyskytuje také v synoviální tekutině, sekretu dýchacích cest a kolostru.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 15R 30 80 100 120 320 420 450 900 µmol/l
F 15R 99R+ 30 80 100 150 350 400 500 900 µmol/l
M 15R 99R+ 30 80 100 210 420 450 550 1200 µmol/l

Viz též:
S_Urát
Urát
S
Spektrofotometrie reflexní
Látková koncentrace
Urát (kyselina močová)Urát (P; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: P
Komponenta: Urát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 03075
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 10 - 50 - 600 - 2500
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 3 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 0,5 rText abstraktu ke komponentě
Kyselina močová a její soli (uráty, močany) jsou konečným produktem odbourávání purinových nukleotidů u většiny primátů (včetně člověka), ptáků, suchozemských plazů a hmyzu, nachází se v jejich výkalech. S výjimkou primátů je hlavním konečným produktem metabolismu dusíku těchto živočichů. Přítomna je v moči všech masožravců. Vzniká působením enzymu xantinoxidázy na deriváty jak endogenních, tak exogenních purinových bází (adeninu a guaninu). Člověk nedovede kyselinu močovou dále oxidovat na alantoin díky zmutovanému genu pro enzym urikázu. Většina syntetizované kyseliny močové (90 %) se v ledvinách zpětně vstřebává do krve a podílí se na antioxidační ochraně organismu. Je málo rozpustná ve vodě, v přesycených roztocích tvoří bílé jehlicovité krystaly. Kromě krve a moče se vyskytuje také v synoviální tekutině, sekretu dýchacích cest a kolostru.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 15R 30 80 100 120 320 420 450 900 µmol/l
F 15R 99R+ 30 80 100 150 350 400 500 900 µmol/l
M 15R 99R+ 30 80 100 210 420 450 550 1200 µmol/l

Viz též:
P_Urát
Urát
P
*
Látková koncentrace
Urát (kyselina močová)Urát (P; látková konc. [µmol/l] Absorpční spektrofotometrie)

Systém: P
Komponenta: Urát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 03076
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 10 - 50 - 600 - 2500
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 3 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 0,5 rText abstraktu ke komponentě
Kyselina močová a její soli (uráty, močany) jsou konečným produktem odbourávání purinových nukleotidů u většiny primátů (včetně člověka), ptáků, suchozemských plazů a hmyzu, nachází se v jejich výkalech. S výjimkou primátů je hlavním konečným produktem metabolismu dusíku těchto živočichů. Přítomna je v moči všech masožravců. Vzniká působením enzymu xantinoxidázy na deriváty jak endogenních, tak exogenních purinových bází (adeninu a guaninu). Člověk nedovede kyselinu močovou dále oxidovat na alantoin díky zmutovanému genu pro enzym urikázu. Většina syntetizované kyseliny močové (90 %) se v ledvinách zpětně vstřebává do krve a podílí se na antioxidační ochraně organismu. Je málo rozpustná ve vodě, v přesycených roztocích tvoří bílé jehlicovité krystaly. Kromě krve a moče se vyskytuje také v synoviální tekutině, sekretu dýchacích cest a kolostru.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 15R 30 80 100 120 320 420 450 900 µmol/l
F 15R 99R+ 30 80 100 150 350 400 500 900 µmol/l
M 15R 99R+ 30 80 100 210 420 450 550 1200 µmol/l

Viz též:
P_Urát
Urát
P
Absorpční spektrofotometrie
Látková koncentrace
Urát (kyselina močová)Urát (U; látková konc. [mmol/l] *)

Systém: U
Komponenta: Urát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: *
Klíč: 03079
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,05 - 1,0 - 5,00 - 15,00
MTV: X, UA
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Plast bez úpravy (obecně)
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovuje se obvykle ve sbírané moči. pH moče je nutné upravit na hodnotu vyšší než 8,0.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 3 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 4 týdenText abstraktu ke komponentě
Kyselina močová a její soli (uráty, močany) jsou konečným produktem odbourávání purinových nukleotidů u většiny primátů (včetně člověka), ptáků, suchozemských plazů a hmyzu, nachází se v jejich výkalech. S výjimkou primátů je hlavním konečným produktem metabolismu dusíku těchto živočichů. Přítomna je v moči všech masožravců. Vzniká působením enzymu xantinoxidázy na deriváty jak endogenních, tak exogenních purinových bází (adeninu a guaninu). Člověk nedovede kyselinu močovou dále oxidovat na alantoin díky zmutovanému genu pro enzym urikázu. Většina syntetizované kyseliny močové (90 %) se v ledvinách zpětně vstřebává do krve a podílí se na antioxidační ochraně organismu. Je málo rozpustná ve vodě, v přesycených roztocích tvoří bílé jehlicovité krystaly. Kromě krve a moče se vyskytuje také v synoviální tekutině, sekretu dýchacích cest a kolostru.

Referenční meze

Viz též:
U_Urát
Urát
U
*
Látková koncentrace
Urát (kyselina močová) (moč)Urát (U; látková konc. [mmol/l] Absorpční spektrofotometrie)

Systém: U
Komponenta: Urát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 03080
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,05 - 1,0 - 5,00 - 15,00
MTV: X, UA
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Plast bez úpravy (obecně)
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovuje se obvykle ve sbírané moči. pH moče je nutné upravit na hodnotu vyšší než 8,0.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 3 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 4 týdenText abstraktu ke komponentě
Kyselina močová a její soli (uráty, močany) jsou konečným produktem odbourávání purinových nukleotidů u většiny primátů (včetně člověka), ptáků, suchozemských plazů a hmyzu, nachází se v jejich výkalech. S výjimkou primátů je hlavním konečným produktem metabolismu dusíku těchto živočichů. Přítomna je v moči všech masožravců. Vzniká působením enzymu xantinoxidázy na deriváty jak endogenních, tak exogenních purinových bází (adeninu a guaninu). Člověk nedovede kyselinu močovou dále oxidovat na alantoin díky zmutovanému genu pro enzym urikázu. Většina syntetizované kyseliny močové (90 %) se v ledvinách zpětně vstřebává do krve a podílí se na antioxidační ochraně organismu. Je málo rozpustná ve vodě, v přesycených roztocích tvoří bílé jehlicovité krystaly. Kromě krve a moče se vyskytuje také v synoviální tekutině, sekretu dýchacích cest a kolostru.

Referenční meze

Viz též:
U_Urát
Urát
U
Absorpční spektrofotometrie
Látková koncentrace
Urát (kyselina močová) (moč)Urát (dU; látkový tok [mmol/d] *)

Systém: dU
Komponenta: Urát
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: mmol/d
Procedura: *
Klíč: 03071
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,05 - 1,0 - 5,00 - 15,00
MTV: X, UA
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Plast bez úpravy (obecně)
Pokyny k odběru vzorku:
Moč sbírejte do plastových sběrných lahví určených jen pro tento účel, bez konzervačních přísad.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Laboratoř musí před analýzou provést alkalizaci moče na hodnotu pH vyšší než 8.0, aby nedošlo k vysrážení solí kyseliny močové. Alternativně lze alkalizaci provést pomocí 15 ml roztoku 5 mol/l NaOH, který se předem přidá do sběrné nádoby. Nádobu je nutno výrazně označit: Pozor, obsahuje hydroxid sodný! Žíravina! Vyloučené množství závisí na obsahu purinů v dietě, nemocný by měl proto zaznamenat jídelníček v době sběru moče.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 3 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 4 týdenText abstraktu ke komponentě
Kyselina močová a její soli (uráty, močany) jsou konečným produktem odbourávání purinových nukleotidů u většiny primátů (včetně člověka), ptáků, suchozemských plazů a hmyzu, nachází se v jejich výkalech. S výjimkou primátů je hlavním konečným produktem metabolismu dusíku těchto živočichů. Přítomna je v moči všech masožravců. Vzniká působením enzymu xantinoxidázy na deriváty jak endogenních, tak exogenních purinových bází (adeninu a guaninu). Člověk nedovede kyselinu močovou dále oxidovat na alantoin díky zmutovanému genu pro enzym urikázu. Většina syntetizované kyseliny močové (90 %) se v ledvinách zpětně vstřebává do krve a podílí se na antioxidační ochraně organismu. Je málo rozpustná ve vodě, v přesycených roztocích tvoří bílé jehlicovité krystaly. Kromě krve a moče se vyskytuje také v synoviální tekutině, sekretu dýchacích cest a kolostru.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
15R 99R+ 5,90 8,00 10,00 12,00 mmol/d PUR_HIGH
15R 99R+ 0,05 0,45 0,60 1,48 4,43 5,00 6,00 12,00 mmol/d
F 15R 99R+ 2,36 5,00 6,00 12,00 mmol/d PUR_LOW
M 15R 99R+ 2,83 5,00 6,00 12,00 mmol/d PUR_LOW

Viz též:
dU_Urát
Urát
dU
*
Látkový tokUrát (dU; látkový tok [mmol/d] Absorpční spektrofotometrie)

Systém: dU
Komponenta: Urát
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: mmol/d
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 03072
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,05 - 1,0 - 5,00 - 15,00
MTV: X, UA
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Plast bez úpravy (obecně)
Pokyny k odběru vzorku:
Moč sbírejte do plastových sběrných lahví určených jen pro tento účel, bez konzervačních přísad.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Laboratoř musí před analýzou provést alkalizaci moče na hodnotu pH vyšší než 8.0, aby nedošlo k vysrážení solí kyseliny močové. Alternativně lze alkalizaci provést pomocí 15 ml roztoku 5 mol/l NaOH, který se předem přidá do sběrné nádoby. Nádobu je nutno výrazně označit: Pozor, obsahuje hydroxid sodný! Žíravina! Vyloučené množství závisí na obsahu purinů v dietě, nemocný by měl proto zaznamenat jídelníček v době sběru moče.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 3 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 4 týdenText abstraktu ke komponentě
Kyselina močová a její soli (uráty, močany) jsou konečným produktem odbourávání purinových nukleotidů u většiny primátů (včetně člověka), ptáků, suchozemských plazů a hmyzu, nachází se v jejich výkalech. S výjimkou primátů je hlavním konečným produktem metabolismu dusíku těchto živočichů. Přítomna je v moči všech masožravců. Vzniká působením enzymu xantinoxidázy na deriváty jak endogenních, tak exogenních purinových bází (adeninu a guaninu). Člověk nedovede kyselinu močovou dále oxidovat na alantoin díky zmutovanému genu pro enzym urikázu. Většina syntetizované kyseliny močové (90 %) se v ledvinách zpětně vstřebává do krve a podílí se na antioxidační ochraně organismu. Je málo rozpustná ve vodě, v přesycených roztocích tvoří bílé jehlicovité krystaly. Kromě krve a moče se vyskytuje také v synoviální tekutině, sekretu dýchacích cest a kolostru.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
15R 99R+ 5,90 8,00 10,00 12,00 mmol/d PUR_HIGH
15R 99R+ 0,05 0,45 0,60 1,48 4,43 5,00 6,00 12,00 mmol/d
F 15R 99R+ 2,36 5,00 6,00 12,00 mmol/d PUR_LOW
M 15R 99R+ 2,83 5,00 6,00 12,00 mmol/d PUR_LOW

Viz též:
dU_Urát
Urát
dU
Absorpční spektrofotometrie
Látkový tokUrát (Tekutina drénu/den; látkový tok [µmol/d] *)

Systém: Tekutina drénu/den
Komponenta: Urát
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: µmol/d
Procedura: *
Klíč: 05295
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 1 - 50 - 600 - 10000
MTV: X
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:
Pravděpodobnější jsou tekutiny jiné než moč, proto jako jednotka zvolen umol/d. H a MH jsou pro situace drénování prostorů s tekutinami o složení blízkém složení moče.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná drénem
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Kyselina močová a její soli (uráty, močany) jsou konečným produktem odbourávání purinových nukleotidů u většiny primátů (včetně člověka), ptáků, suchozemských plazů a hmyzu, nachází se v jejich výkalech. S výjimkou primátů je hlavním konečným produktem metabolismu dusíku těchto živočichů. Přítomna je v moči všech masožravců. Vzniká působením enzymu xantinoxidázy na deriváty jak endogenních, tak exogenních purinových bází (adeninu a guaninu). Člověk nedovede kyselinu močovou dále oxidovat na alantoin díky zmutovanému genu pro enzym urikázu. Většina syntetizované kyseliny močové (90 %) se v ledvinách zpětně vstřebává do krve a podílí se na antioxidační ochraně organismu. Je málo rozpustná ve vodě, v přesycených roztocích tvoří bílé jehlicovité krystaly. Kromě krve a moče se vyskytuje také v synoviální tekutině, sekretu dýchacích cest a kolostru.

Referenční meze

Viz též:
Urát
Tekutina drénu/den
*
Látkový tokUrát (Tekutina drénu/den; látkový tok [µmol/d] Absorpční spektrofotometrie)

Systém: Tekutina drénu/den
Komponenta: Urát
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: µmol/d
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 05296
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 1 - 50 - 600 - 10000
MTV: X
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:
Pravděpodobnější jsou tekutiny jiné než moč, proto jako jednotka zvolen umol/d. H a MH jsou pro situace drénování prostorů s tekutinami o složení blízkém složení moče.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná drénem
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Kyselina močová a její soli (uráty, močany) jsou konečným produktem odbourávání purinových nukleotidů u většiny primátů (včetně člověka), ptáků, suchozemských plazů a hmyzu, nachází se v jejich výkalech. S výjimkou primátů je hlavním konečným produktem metabolismu dusíku těchto živočichů. Přítomna je v moči všech masožravců. Vzniká působením enzymu xantinoxidázy na deriváty jak endogenních, tak exogenních purinových bází (adeninu a guaninu). Člověk nedovede kyselinu močovou dále oxidovat na alantoin díky zmutovanému genu pro enzym urikázu. Většina syntetizované kyseliny močové (90 %) se v ledvinách zpětně vstřebává do krve a podílí se na antioxidační ochraně organismu. Je málo rozpustná ve vodě, v přesycených roztocích tvoří bílé jehlicovité krystaly. Kromě krve a moče se vyskytuje také v synoviální tekutině, sekretu dýchacích cest a kolostru.

Referenční meze

Viz též:
Urát
Tekutina drénu/den
Absorpční spektrofotometrie
Látkový tokUrát (Kloubní tekutina; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: Kloubní tekutina
Komponenta: Urát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 03073
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 10 - 50 - 600 - 2500
MTV: X
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Kloubní tekutina
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Kyselina močová a její soli (uráty, močany) jsou konečným produktem odbourávání purinových nukleotidů u většiny primátů (včetně člověka), ptáků, suchozemských plazů a hmyzu, nachází se v jejich výkalech. S výjimkou primátů je hlavním konečným produktem metabolismu dusíku těchto živočichů. Přítomna je v moči všech masožravců. Vzniká působením enzymu xantinoxidázy na deriváty jak endogenních, tak exogenních purinových bází (adeninu a guaninu). Člověk nedovede kyselinu močovou dále oxidovat na alantoin díky zmutovanému genu pro enzym urikázu. Většina syntetizované kyseliny močové (90 %) se v ledvinách zpětně vstřebává do krve a podílí se na antioxidační ochraně organismu. Je málo rozpustná ve vodě, v přesycených roztocích tvoří bílé jehlicovité krystaly. Kromě krve a moče se vyskytuje také v synoviální tekutině, sekretu dýchacích cest a kolostru.

Referenční meze

Viz též:
Urát
Kloubní tekutina
*
Látková koncentraceUrát (Kloubní tekutina; látková konc. [µmol/l] Absorpční spektrofotometrie)

Systém: Kloubní tekutina
Komponenta: Urát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 03074
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 10 - 50 - 600 - 2500
MTV: X
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Kloubní tekutina
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Kyselina močová a její soli (uráty, močany) jsou konečným produktem odbourávání purinových nukleotidů u většiny primátů (včetně člověka), ptáků, suchozemských plazů a hmyzu, nachází se v jejich výkalech. S výjimkou primátů je hlavním konečným produktem metabolismu dusíku těchto živočichů. Přítomna je v moči všech masožravců. Vzniká působením enzymu xantinoxidázy na deriváty jak endogenních, tak exogenních purinových bází (adeninu a guaninu). Člověk nedovede kyselinu močovou dále oxidovat na alantoin díky zmutovanému genu pro enzym urikázu. Většina syntetizované kyseliny močové (90 %) se v ledvinách zpětně vstřebává do krve a podílí se na antioxidační ochraně organismu. Je málo rozpustná ve vodě, v přesycených roztocích tvoří bílé jehlicovité krystaly. Kromě krve a moče se vyskytuje také v synoviální tekutině, sekretu dýchacích cest a kolostru.

Referenční meze

Viz též:
Urát
Kloubní tekutina
Absorpční spektrofotometrie
Látková koncentraceUrát (Nespecifikovaná tekutina; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: Nespecifikovaná tekutina
Komponenta: Urát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 05297
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 1 - 50 - 600 - 5000
MTV: X
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:
Pravděpodobnější jsou tekutiny jiné než moč, proto jako jednotka zvolen umol/l. H a MH jsou pro situace odběru z prostorů s tekutinami o složení blízkém složení moče.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná (typ získání nesdělen)
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Kyselina močová a její soli (uráty, močany) jsou konečným produktem odbourávání purinových nukleotidů u většiny primátů (včetně člověka), ptáků, suchozemských plazů a hmyzu, nachází se v jejich výkalech. S výjimkou primátů je hlavním konečným produktem metabolismu dusíku těchto živočichů. Přítomna je v moči všech masožravců. Vzniká působením enzymu xantinoxidázy na deriváty jak endogenních, tak exogenních purinových bází (adeninu a guaninu). Člověk nedovede kyselinu močovou dále oxidovat na alantoin díky zmutovanému genu pro enzym urikázu. Většina syntetizované kyseliny močové (90 %) se v ledvinách zpětně vstřebává do krve a podílí se na antioxidační ochraně organismu. Je málo rozpustná ve vodě, v přesycených roztocích tvoří bílé jehlicovité krystaly. Kromě krve a moče se vyskytuje také v synoviální tekutině, sekretu dýchacích cest a kolostru.

Referenční meze

Viz též:
Urát
Nespecifikovaná tekutina
*
Látková koncentraceUrát (Nespecifikovaná tekutina; látková konc. [µmol/l] Absorpční spektrofotometrie)

Systém: Nespecifikovaná tekutina
Komponenta: Urát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 05298
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 1 - 50 - 600 - 5000
MTV: X
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:
Pravděpodobnější jsou tekutiny jiné než moč, proto jako jednotka zvolen umol/l. H a MH jsou pro situace odběru z prostorů s tekutinami o složení blízkém složení moče.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná (typ získání nesdělen)
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Kyselina močová a její soli (uráty, močany) jsou konečným produktem odbourávání purinových nukleotidů u většiny primátů (včetně člověka), ptáků, suchozemských plazů a hmyzu, nachází se v jejich výkalech. S výjimkou primátů je hlavním konečným produktem metabolismu dusíku těchto živočichů. Přítomna je v moči všech masožravců. Vzniká působením enzymu xantinoxidázy na deriváty jak endogenních, tak exogenních purinových bází (adeninu a guaninu). Člověk nedovede kyselinu močovou dále oxidovat na alantoin díky zmutovanému genu pro enzym urikázu. Většina syntetizované kyseliny močové (90 %) se v ledvinách zpětně vstřebává do krve a podílí se na antioxidační ochraně organismu. Je málo rozpustná ve vodě, v přesycených roztocích tvoří bílé jehlicovité krystaly. Kromě krve a moče se vyskytuje také v synoviální tekutině, sekretu dýchacích cest a kolostru.

Referenční meze

Viz též:
Urát
Nespecifikovaná tekutina
Absorpční spektrofotometrie
Látková koncentraceUrát (Nespecif. tekutina(Drén); látková konc. [µmol/l] *)

Systém: Nespecif. tekutina(Drén)
Komponenta: Urát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 05299
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 1 - 50 - 600 - 5000
MTV: X
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:
Pravděpodobnější jsou tekutiny jiné než moč, proto jako jednotka zvolen umol/l. H a MH jsou pro situace drénování prostorů s tekutinami o složení blízkém složení moče.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná drénem
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Kyselina močová a její soli (uráty, močany) jsou konečným produktem odbourávání purinových nukleotidů u většiny primátů (včetně člověka), ptáků, suchozemských plazů a hmyzu, nachází se v jejich výkalech. S výjimkou primátů je hlavním konečným produktem metabolismu dusíku těchto živočichů. Přítomna je v moči všech masožravců. Vzniká působením enzymu xantinoxidázy na deriváty jak endogenních, tak exogenních purinových bází (adeninu a guaninu). Člověk nedovede kyselinu močovou dále oxidovat na alantoin díky zmutovanému genu pro enzym urikázu. Většina syntetizované kyseliny močové (90 %) se v ledvinách zpětně vstřebává do krve a podílí se na antioxidační ochraně organismu. Je málo rozpustná ve vodě, v přesycených roztocích tvoří bílé jehlicovité krystaly. Kromě krve a moče se vyskytuje také v synoviální tekutině, sekretu dýchacích cest a kolostru.

Referenční meze

Viz též:
Urát
Nespecif. tekutina(Drén)
*
Látková koncentraceUrát (Nespecif. tekutina(Drén); látková konc. [µmol/l] Absorpční spektrofotometrie)

Systém: Nespecif. tekutina(Drén)
Komponenta: Urát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 05300
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 1 - 50 - 600 - 5000
MTV: X
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:
Pravděpodobnější jsou tekutiny jiné než moč, proto jako jednotka zvolen umol/l. H a MH jsou pro situace drénování prostorů s tekutinami o složení blízkém složení moče.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná drénem
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Kyselina močová a její soli (uráty, močany) jsou konečným produktem odbourávání purinových nukleotidů u většiny primátů (včetně člověka), ptáků, suchozemských plazů a hmyzu, nachází se v jejich výkalech. S výjimkou primátů je hlavním konečným produktem metabolismu dusíku těchto živočichů. Přítomna je v moči všech masožravců. Vzniká působením enzymu xantinoxidázy na deriváty jak endogenních, tak exogenních purinových bází (adeninu a guaninu). Člověk nedovede kyselinu močovou dále oxidovat na alantoin díky zmutovanému genu pro enzym urikázu. Většina syntetizované kyseliny močové (90 %) se v ledvinách zpětně vstřebává do krve a podílí se na antioxidační ochraně organismu. Je málo rozpustná ve vodě, v přesycených roztocích tvoří bílé jehlicovité krystaly. Kromě krve a moče se vyskytuje také v synoviální tekutině, sekretu dýchacích cest a kolostru.

Referenční meze

Viz též:
Urát
Nespecif. tekutina(Drén)
Absorpční spektrofotometrie
Látková koncentraceUrát (Nespecif. tekutina(Punkce); látková konc. [µmol/l] *)

Systém: Nespecif. tekutina(Punkce)
Komponenta: Urát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 05133
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 1 - 50 - 600 - 5000
MTV: X
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:
Pravděpodobnější jsou tekutiny jiné než moč, proto jako jednotka zvolen umol/l. H a MH jsou pro situace punktování prostorů s tekutinami o složení blízkém složení moče.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná punkcí
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravyText abstraktu ke komponentě
Kyselina močová a její soli (uráty, močany) jsou konečným produktem odbourávání purinových nukleotidů u většiny primátů (včetně člověka), ptáků, suchozemských plazů a hmyzu, nachází se v jejich výkalech. S výjimkou primátů je hlavním konečným produktem metabolismu dusíku těchto živočichů. Přítomna je v moči všech masožravců. Vzniká působením enzymu xantinoxidázy na deriváty jak endogenních, tak exogenních purinových bází (adeninu a guaninu). Člověk nedovede kyselinu močovou dále oxidovat na alantoin díky zmutovanému genu pro enzym urikázu. Většina syntetizované kyseliny močové (90 %) se v ledvinách zpětně vstřebává do krve a podílí se na antioxidační ochraně organismu. Je málo rozpustná ve vodě, v přesycených roztocích tvoří bílé jehlicovité krystaly. Kromě krve a moče se vyskytuje také v synoviální tekutině, sekretu dýchacích cest a kolostru.

Referenční meze

Viz též:
Urát
Nespecif. tekutina(Punkce)
*
Látková koncentraceUrát (Nespecif. tekutina(Punkce); látková konc. [µmol/l] Absorpční spektrofotometrie)

Systém: Nespecif. tekutina(Punkce)
Komponenta: Urát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 05134
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 1 - 50 - 600 - 5000
MTV: X
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:
Pravděpodobnější jsou tekutiny jiné než moč, proto jako jednotka zvolen umol/l. H a MH jsou pro situace punktování prostorů s tekutinami o složení blízkém složení moče.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná punkcí
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravyText abstraktu ke komponentě
Kyselina močová a její soli (uráty, močany) jsou konečným produktem odbourávání purinových nukleotidů u většiny primátů (včetně člověka), ptáků, suchozemských plazů a hmyzu, nachází se v jejich výkalech. S výjimkou primátů je hlavním konečným produktem metabolismu dusíku těchto živočichů. Přítomna je v moči všech masožravců. Vzniká působením enzymu xantinoxidázy na deriváty jak endogenních, tak exogenních purinových bází (adeninu a guaninu). Člověk nedovede kyselinu močovou dále oxidovat na alantoin díky zmutovanému genu pro enzym urikázu. Většina syntetizované kyseliny močové (90 %) se v ledvinách zpětně vstřebává do krve a podílí se na antioxidační ochraně organismu. Je málo rozpustná ve vodě, v přesycených roztocích tvoří bílé jehlicovité krystaly. Kromě krve a moče se vyskytuje také v synoviální tekutině, sekretu dýchacích cest a kolostru.

Referenční meze

Viz též:
Urát
Nespecif. tekutina(Punkce)
Absorpční spektrofotometrie
Látková koncentrace