Urát amonný

Urát amonnýCAL(U)_Urát amonný

Urát amonný (Konkrement(močový); objemový podíl [1] Spektroskopie-IR)
Urát amonný (Konkrement(močový); objemový podíl [1] Mikroskopie)


Urát amonný (Konkrement(močový); objemový podíl [1] Spektroskopie-IR)

Systém: Konkrement(močový)
Komponenta: Urát amonný
Druh veličiny: Objemový podíl
Jednotka: 1
Procedura: Spektroskopie-IR
Klíč: 03069
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 1
MTV: X
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Močový kámen
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Močan amonný je běžnou složkou močových konkrementů infekčního původu. Může tvořit monominerální kameny nebo bývá ve směsi s kyselinou močovou, případně se struvitem. Krystaly tvoří velmi jemnozrnné agregáty, ve světelném mikroskopu je nelze na základě optických charakteristik identifikovat.
Terminologie
Urát amonný NH4C5H3N4O3, zkratka MA
Synonyma
Močan amonný, amoniumurát
Klasifikační kódy
nenalezeno

Referenční meze

Viz též:
Konkrement(močový)_Urát amonný
Urát amonný
Konkrement(močový)
Spektroskopie-IR
Objemový podílUrát amonný (Konkrement(močový); objemový podíl [1] Mikroskopie)

Systém: Konkrement(močový)
Komponenta: Urát amonný
Druh veličiny: Objemový podíl
Jednotka: 1
Procedura: Mikroskopie
Klíč: 03070
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 1
MTV: X
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Močový kámen
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Močan amonný je běžnou složkou močových konkrementů infekčního původu. Může tvořit monominerální kameny nebo bývá ve směsi s kyselinou močovou, případně se struvitem. Krystaly tvoří velmi jemnozrnné agregáty, ve světelném mikroskopu je nelze na základě optických charakteristik identifikovat.
Terminologie
Urát amonný NH4C5H3N4O3, zkratka MA
Synonyma
Močan amonný, amoniumurát
Klasifikační kódy
nenalezeno

Referenční meze

Viz též:
Konkrement(močový)_Urát amonný
Urát amonný
Konkrement(močový)
Objemový podíl