Uracil

UracilS_Uracil

Uracil (S; látková konc. [µmol/l] *)
Uracil (S; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-HPLC)

P_Uracil

Uracil (P; látková konc. [µmol/l] *)
Uracil (P; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-HPLC)

U_Uracil

Uracil (U; látková konc. [µmol/l] *)
Uracil (U; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-HPLC)

CSF_Uracil

Uracil (Likvor; látková konc. [µmol/l] *)
Uracil (Likvor; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-HPLC)


Uracil (S; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: S
Komponenta: Uracil
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 09076
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 10000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Puriny a pyrimidiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Součást vyšetření spektra purinů a pyrimidinů. Pro stanovení je vhodnější plazma.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou sérum deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat odseparované sérum, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě
Uracil patří mezi nukleové báze – deriváty pyrimidinu. Má významnou roli v organismu, je jednou ze stavebních složek nukleových kyselin. Uracil navázaný na cukernou složku (D-ribóza, 2-deoxy-D-ribóza) tvoří nukleosid zvaný uridinin, resp. deoxyuridin.

Referenční meze

Viz též:
Uracil
S
*
Látková koncentraceUracil (S; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-HPLC)

Systém: S
Komponenta: Uracil
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 09077
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 10000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Nukleové kyseliny a deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Součást vyšetření spektra purinů a pyrimidinů. Pro stanovení je vhodnější plazma.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou sérum deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat odseparované sérum, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě
Uracil patří mezi nukleové báze – deriváty pyrimidinu. Má významnou roli v organismu, je jednou ze stavebních složek nukleových kyselin. Uracil navázaný na cukernou složku (D-ribóza, 2-deoxy-D-ribóza) tvoří nukleosid zvaný uridinin, resp. deoxyuridin.

Referenční meze

Viz též:
Uracil
S
Chromatografie-HPLC
Látková koncentraceUracil (P; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: P
Komponenta: Uracil
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 09074
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 10000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Puriny a pyrimidiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Vhodným antikoagulans je heparin, EDTA. Součást vyšetření spektra purinů a pyrimidinů.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Separaci plazmy centrifugací provést co nejdříve. Před analýzou plazmu deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat po odseparování plazmy, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě
Uracil patří mezi nukleové báze – deriváty pyrimidinu. Má významnou roli v organismu, je jednou ze stavebních složek nukleových kyselin. Uracil navázaný na cukernou složku (D-ribóza, 2-deoxy-D-ribóza) tvoří nukleosid zvaný uridinin, resp. deoxyuridin.

Referenční meze

Viz též:
Uracil
P
*
Látková koncentraceUracil (P; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-HPLC)

Systém: P
Komponenta: Uracil
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 09075
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 10000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Nukleové kyseliny a deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Vhodným antikoagulans je heparin, EDTA. Součást vyšetření spektra purinů a pyrimidinů.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Separaci plazmy centrifugací provést co nejdříve. Před analýzou plazmu deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat po odseparování plazmy, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě
Uracil patří mezi nukleové báze – deriváty pyrimidinu. Má významnou roli v organismu, je jednou ze stavebních složek nukleových kyselin. Uracil navázaný na cukernou složku (D-ribóza, 2-deoxy-D-ribóza) tvoří nukleosid zvaný uridinin, resp. deoxyuridin.

Referenční meze

Viz též:
Uracil
P
Chromatografie-HPLC
Látková koncentraceUracil (U; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: U
Komponenta: Uracil
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 09078
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 5000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Puriny a pyrimidiny
Pokyny, poznámky, info:
Škála není vytvořena, jedná se o pomocnou položku, která je součástí jiné výsledné položky.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra purinů a pyrimidinů.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Uracil patří mezi nukleové báze – deriváty pyrimidinu. Má významnou roli v organismu, je jednou ze stavebních složek nukleových kyselin. Uracil navázaný na cukernou složku (D-ribóza, 2-deoxy-D-ribóza) tvoří nukleosid zvaný uridinin, resp. deoxyuridin.

Referenční meze

Viz též:
Uracil
U
*
Látková koncentraceUracil (U; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-HPLC)

Systém: U
Komponenta: Uracil
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 09079
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 5000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Nukleové kyseliny a deriváty
Pokyny, poznámky, info:
Škála není vytvořena, jedná se o pomocnou položku, která je součástí jiné výsledné položky.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra purinů a pyrimidinů.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Uracil patří mezi nukleové báze – deriváty pyrimidinu. Má významnou roli v organismu, je jednou ze stavebních složek nukleových kyselin. Uracil navázaný na cukernou složku (D-ribóza, 2-deoxy-D-ribóza) tvoří nukleosid zvaný uridinin, resp. deoxyuridin.

Referenční meze

Viz též:
Uracil
U
Chromatografie-HPLC
Látková koncentraceUracil (Likvor; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: Likvor
Komponenta: Uracil
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 09072
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 10000
MTV: X, CSF
Třída hlavní: Nukleové kyseliny a deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Likvor
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Delší transport v chladu. Součást vyšetření spektra purinů a pyrimidinů.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 24 h při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Uracil patří mezi nukleové báze – deriváty pyrimidinu. Má významnou roli v organismu, je jednou ze stavebních složek nukleových kyselin. Uracil navázaný na cukernou složku (D-ribóza, 2-deoxy-D-ribóza) tvoří nukleosid zvaný uridinin, resp. deoxyuridin.

Referenční meze

Viz též:
Uracil
Likvor
*
Látková koncentraceUracil (Likvor; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-HPLC)

Systém: Likvor
Komponenta: Uracil
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 09073
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 10000
MTV: X, CSF
Třída hlavní: Nukleové kyseliny a deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Likvor
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Delší transport v chladu. Součást vyšetření spektra purinů a pyrimidinů.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 24 h při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Uracil patří mezi nukleové báze – deriváty pyrimidinu. Má významnou roli v organismu, je jednou ze stavebních složek nukleových kyselin. Uracil navázaný na cukernou složku (D-ribóza, 2-deoxy-D-ribóza) tvoří nukleosid zvaný uridinin, resp. deoxyuridin.

Referenční meze

Viz též:
Uracil
Likvor
Chromatografie-HPLC
Látková koncentrace