Nefrakcionovaný heparin

Nefrakcionovaný heparinP_Nefrakcionovaný heparin

Nefrakcionovaný heparin (P; arb. látková konc. [kU/l] *)
Nefrakcionovaný heparin (P; arb. látková konc. [kU/l] Absorpční spektrofotometrie)
Nefrakcionovaný heparin (P; arb. látková konc. [kU/l] Koagulace) Neaktuální
Nefrakcionovaný heparin (P; arb. látková konc. [kU/l] Koagulace (det. impulzem)) Neaktuální
Nefrakcionovaný heparin (P; arb. látková konc. [kU/l] Koagulace (det. změn mag. pole))
Nefrakcionovaný heparin (P; arb. látková konc. [kU/l] Koagulace (opticky))


Nefrakcionovaný heparin (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

Systém: P
Komponenta: Nefrakcionovaný heparin
Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
Jednotka: kU/l
Procedura: *
Klíč: 11638
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 3 - 5
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr za 3 až 4 hodiny po aplikaci heparinu.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace krve 15 minut při 3000 g. Získá se plazma chudá na trombocyty, ze které se provádí vlastní vyšetření.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 h
-20 °C: 4 týden
-70 °C: 16 týden
Poznámka ke stabilitě:
Stabilita se týká získané plazmy.Text abstraktu ke komponentě
Nefrakcionovaný heparin (UFH) je antikoagulans, který vytváří dimérní komplex s AT III, vyvazuje také trombin. Tím se urychluje jejich antikoagulační účinek. Používá se k léčbě a prevenci tromboembolických stavů. Kvantitativní stanovení se provádí na principu stanovení anti Xa aktivity. Normální hodnoty jsou 0,15-0,6 kIU/l.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0 0,05 0,15 0,6 0,8 1,5 5 kIU/l

Viz též:
Nefrakcionovaný heparin
P
*
Arbitrární látková koncentraceNefrakcionovaný heparin (P; arb. látková konc. [kU/l] Absorpční spektrofotometrie)

Systém: P
Komponenta: Nefrakcionovaný heparin
Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
Jednotka: kU/l
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 11639
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 3 - 5
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr za 3 až 4 hodiny po aplikaci heparinu.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace krve 15 minut při 3000 g. Získá se plazma chudá na trombocyty, ze které se provádí vlastní vyšetření.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 h
-20 °C: 4 týden
-70 °C: 16 týden
Poznámka ke stabilitě:
Stabilita se týká získané plazmy.Text abstraktu ke komponentě
Nefrakcionovaný heparin (UFH) je antikoagulans, který vytváří dimérní komplex s AT III, vyvazuje také trombin. Tím se urychluje jejich antikoagulační účinek. Používá se k léčbě a prevenci tromboembolických stavů. Kvantitativní stanovení se provádí na principu stanovení anti Xa aktivity. Normální hodnoty jsou 0,15-0,6 kIU/l.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0 0,05 0,15 0,6 0,8 1,5 5 kIU/l

Viz též:
Nefrakcionovaný heparin
P
Absorpční spektrofotometrie
Arbitrární látková koncentraceNefrakcionovaný heparin (P; arb. látková konc. [kU/l] Koagulace) Neaktuální

Systém: P
Komponenta: Nefrakcionovaný heparin
Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
Jednotka: kU/l
Procedura: Koagulace
Klíč: 11641
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 3 - 5
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr za 3 až 4 hodiny po aplikaci heparinu.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace krve 15 minut při 3000 g. Získá se plazma chudá na trombocyty, ze které se provádí vlastní vyšetření.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 h
-20 °C: 4 týden
-70 °C: 16 týden
Poznámka ke stabilitě:
Stabilita se týká získané plazmy.Text abstraktu ke komponentě
Nefrakcionovaný heparin (UFH) je antikoagulans, který vytváří dimérní komplex s AT III, vyvazuje také trombin. Tím se urychluje jejich antikoagulační účinek. Používá se k léčbě a prevenci tromboembolických stavů. Kvantitativní stanovení se provádí na principu stanovení anti Xa aktivity. Normální hodnoty jsou 0,15-0,6 kIU/l.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0 0,05 0,15 0,6 0,8 1,5 5 kIU/l

Viz též:
Nefrakcionovaný heparin
P
Koagulace
Arbitrární látková koncentraceNefrakcionovaný heparin (P; arb. látková konc. [kU/l] Koagulace (det. impulzem)) Neaktuální

Systém: P
Komponenta: Nefrakcionovaný heparin
Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
Jednotka: kU/l
Procedura: Koagulace (det. impulzem)
Klíč: 11642
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 3 - 5
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr za 3 až 4 hodiny po aplikaci heparinu.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace krve 15 minut při 3000 g. Získá se plazma chudá na trombocyty, ze které se provádí vlastní vyšetření.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 h
-20 °C: 4 týden
-70 °C: 16 týden
Poznámka ke stabilitě:
Stabilita se týká získané plazmy.Text abstraktu ke komponentě
Nefrakcionovaný heparin (UFH) je antikoagulans, který vytváří dimérní komplex s AT III, vyvazuje také trombin. Tím se urychluje jejich antikoagulační účinek. Používá se k léčbě a prevenci tromboembolických stavů. Kvantitativní stanovení se provádí na principu stanovení anti Xa aktivity. Normální hodnoty jsou 0,15-0,6 kIU/l.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0 0,05 0,15 0,6 0,8 1,5 5 kIU/l

Viz též:
Nefrakcionovaný heparin
P
Koagulace (det. impulzem)
Arbitrární látková koncentraceNefrakcionovaný heparin (P; arb. látková konc. [kU/l] Koagulace (det. změn mag. pole))

Systém: P
Komponenta: Nefrakcionovaný heparin
Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
Jednotka: kU/l
Procedura: Koagulace (det. změn mag. pole)
Klíč: 11643
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 3 - 5
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr za 3 až 4 hodiny po aplikaci heparinu.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace krve 15 minut při 3000 g. Získá se plazma chudá na trombocyty, ze které se provádí vlastní vyšetření.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 h
-20 °C: 4 týden
-70 °C: 16 týden
Poznámka ke stabilitě:
Stabilita se týká získané plazmy.Text abstraktu ke komponentě
Nefrakcionovaný heparin (UFH) je antikoagulans, který vytváří dimérní komplex s AT III, vyvazuje také trombin. Tím se urychluje jejich antikoagulační účinek. Používá se k léčbě a prevenci tromboembolických stavů. Kvantitativní stanovení se provádí na principu stanovení anti Xa aktivity. Normální hodnoty jsou 0,15-0,6 kIU/l.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0 0,05 0,15 0,6 0,8 1,5 5 kIU/l

Viz též:
Nefrakcionovaný heparin
P
Koagulace (det. změn mag. pole)
Arbitrární látková koncentraceNefrakcionovaný heparin (P; arb. látková konc. [kU/l] Koagulace (opticky))

Systém: P
Komponenta: Nefrakcionovaný heparin
Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
Jednotka: kU/l
Procedura: Koagulace (opticky)
Klíč: 11644
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 3 - 5
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr za 3 až 4 hodiny po aplikaci heparinu.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace krve 15 minut při 3000 g. Získá se plazma chudá na trombocyty, ze které se provádí vlastní vyšetření.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 h
-20 °C: 4 týden
-70 °C: 16 týden
Poznámka ke stabilitě:
Stabilita se týká získané plazmy.Text abstraktu ke komponentě
Nefrakcionovaný heparin (UFH) je antikoagulans, který vytváří dimérní komplex s AT III, vyvazuje také trombin. Tím se urychluje jejich antikoagulační účinek. Používá se k léčbě a prevenci tromboembolických stavů. Kvantitativní stanovení se provádí na principu stanovení anti Xa aktivity. Normální hodnoty jsou 0,15-0,6 kIU/l.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0 0,05 0,15 0,6 0,8 1,5 5 kIU/l

Viz též:
Nefrakcionovaný heparin
P
Koagulace (opticky)
Arbitrární látková koncentrace