Urobilinogen

UrobilinogenU_Urobilinogen

Urobilinogen (U; látková konc. [µmol/l] *)
Urobilinogen (U; látková konc. [µmol/l] Testační proužek)


Urobilinogen (U; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: U
Komponenta: Urobilinogen
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 12319
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 20 - 1000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Cykl. deriváty hemoproteinů
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo, plast, pro nativní materiál (moč, sliny, mok, aj)Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
U
*
Látková koncentraceUrobilinogen (U; látková konc. [µmol/l] Testační proužek)

Systém: U
Komponenta: Urobilinogen
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Testační proužek
Klíč: 12320
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 20 - 1000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Cykl. deriváty hemoproteinů
Pokyny, poznámky, info:
Položka je určena pro sdělování koncentrace s vysokou hodnotou nejistoty stanovení pomocí testačních proužků v rámci chemického vyšetření moče.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Polystyrén bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovuje se v rámci základního chemického vyšetření moče.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 hText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
U
Látková koncentrace