Tyrozin

TyrozinS_Tyrozin

Tyrozin (S; látková konc. [µmol/l] *)
Tyrozin (S; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-HPLC)
Tyrozin (S; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-IEC)
Tyrozin (S; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-TLC)

P_Tyrozin

Tyrozin (P; látková konc. [µmol/l] *)
Tyrozin (P; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-IEC)

U_Tyrozin

Tyrozin (U; látková konc. [µmol/l] *)
Tyrozin (U; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-HPLC)
Tyrozin (U; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-IEC)
Tyrozin (U; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-TLC)

DU_Tyrozin

Tyrozin (dU; látkový tok [µmol/d] *)
Tyrozin (dU; látkový tok [µmol/d] Chromatografie-HPLC)
Tyrozin (dU; látkový tok [µmol/d] Chromatografie-IEC)
Tyrozin (dU; látkový tok [µmol/d] Chromatografie-TLC)

CSF_Tyrozin

Tyrozin (Likvor; látková konc. [µmol/l] *)
Tyrozin (Likvor; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-IEC)

DBS_Tyrozin

Tyrozin (Krev (suchá kapka); látková konc. [µmol/l] *)
Tyrozin (Krev (suchá kapka); látková konc. [µmol/l] Chromatografie-HPLC)


Tyrozin (S; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: S
Komponenta: Tyrozin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 03057
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 400 - 5000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Součást vyšetření spektra aminokyselin. Pro stanovení je vhodnější plazma.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou sérum deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat odseparované sérum, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě
Tyrozin patří mezi neesenciální glukoplastické i ketoplastické aminokyseliny. Tyrozin je prekurzorem pro biosyntézu hormonů adrenalinu, thyroxinu a trijodthyroninu, zároveň pro biosyntézu melaninů (pigmentů kůže, vlasů, vousů, očí), neurotransmitteru dopaminu, biochromů.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 5R 0 5 15 50 88 110 400 5000 µmol/l
F 5R 18R 0 5 25 54 77 90 250 5000 µmol/l
M 5R 18R 0 5 25 58 90 120 400 5000 µmol/l
F 18R 99R+ 0 5 20 45 75 90 300 5000 µmol/l
M 18R 99R+ 0 5 28 57 87 115 400 5000 µmol/l

Viz též:
Tyrozin
S
*
Látková koncentraceTyrozin (S; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-HPLC)

Systém: S
Komponenta: Tyrozin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 03058
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 400 - 5000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Součást vyšetření spektra aminokyselin. Pro stanovení je vhodnější plazma.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou sérum deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat odseparované sérum, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě
Tyrozin patří mezi neesenciální glukoplastické i ketoplastické aminokyseliny. Tyrozin je prekurzorem pro biosyntézu hormonů adrenalinu, thyroxinu a trijodthyroninu, zároveň pro biosyntézu melaninů (pigmentů kůže, vlasů, vousů, očí), neurotransmitteru dopaminu, biochromů.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 5R 0 5 15 50 88 110 400 5000 µmol/l
F 5R 18R 0 5 25 54 77 90 250 5000 µmol/l
M 5R 18R 0 5 25 58 90 120 400 5000 µmol/l
F 18R 99R+ 0 5 20 45 75 90 300 5000 µmol/l
M 18R 99R+ 0 5 28 57 87 115 400 5000 µmol/l

Viz též:
Tyrozin
S
Chromatografie-HPLC
Látková koncentraceTyrozin (S; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-IEC)

Systém: S
Komponenta: Tyrozin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-IEC
Klíč: 03059
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 400 - 5000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Součást vyšetření spektra aminokyselin. Pro stanovení je vhodnější plazma.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou sérum deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat odseparované sérum, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě
Tyrozin patří mezi neesenciální glukoplastické i ketoplastické aminokyseliny. Tyrozin je prekurzorem pro biosyntézu hormonů adrenalinu, thyroxinu a trijodthyroninu, zároveň pro biosyntézu melaninů (pigmentů kůže, vlasů, vousů, očí), neurotransmitteru dopaminu, biochromů.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 5R 0 5 15 50 88 110 400 5000 µmol/l
F 5R 18R 0 5 25 54 77 90 250 5000 µmol/l
M 5R 18R 0 5 25 58 90 120 400 5000 µmol/l
F 18R 99R+ 0 5 20 45 75 90 300 5000 µmol/l
M 18R 99R+ 0 5 28 57 87 115 400 5000 µmol/l

Viz též:
Tyrozin
S
Chromatografie-IEC
Látková koncentraceTyrozin (S; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-TLC)

Systém: S
Komponenta: Tyrozin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-TLC
Klíč: 03060
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 400 - 5000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Součást vyšetření spektra aminokyselin. Pro stanovení je vhodnější plazma.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou sérum deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat odseparované sérum, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě
Tyrozin patří mezi neesenciální glukoplastické i ketoplastické aminokyseliny. Tyrozin je prekurzorem pro biosyntézu hormonů adrenalinu, thyroxinu a trijodthyroninu, zároveň pro biosyntézu melaninů (pigmentů kůže, vlasů, vousů, očí), neurotransmitteru dopaminu, biochromů.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 5R 0 5 15 50 88 110 400 5000 µmol/l
F 5R 18R 0 5 25 54 77 90 250 5000 µmol/l
M 5R 18R 0 5 25 58 90 120 400 5000 µmol/l
F 18R 99R+ 0 5 20 45 75 90 300 5000 µmol/l
M 18R 99R+ 0 5 28 57 87 115 400 5000 µmol/l

Viz též:
Tyrozin
S
Chromatografie-TLC
Látková koncentraceTyrozin (P; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: P
Komponenta: Tyrozin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 03055
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 400 - 5000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Vhodným antikoagulans je heparin, EDTA. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Separaci plazmy centrifugací provést co nejdříve. Před analýzou plazmu deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat po odseparování plazmy, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě
Tyrozin patří mezi neesenciální glukoplastické i ketoplastické aminokyseliny. Tyrozin je prekurzorem pro biosyntézu hormonů adrenalinu, thyroxinu a trijodthyroninu, zároveň pro biosyntézu melaninů (pigmentů kůže, vlasů, vousů, očí), neurotransmitteru dopaminu, biochromů.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 5R 0 5 15 50 88 110 400 5000 µmol/l
F 5R 18R 0 5 25 54 77 90 250 5000 µmol/l
M 5R 18R 0 5 25 58 90 120 400 5000 µmol/l
F 18R 99R+ 0 5 20 45 75 90 300 5000 µmol/l
M 18R 99R+ 0 5 28 57 87 115 400 5000 µmol/l

Viz též:
Tyrozin
P
*
Látková koncentraceTyrozin (P; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-IEC)

Systém: P
Komponenta: Tyrozin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-IEC
Klíč: 03056
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 400 - 5000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Vhodným antikoagulans je heparin, EDTA. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Separaci plazmy centrifugací provést co nejdříve. Před analýzou plazmu deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat po odseparování plazmy, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě
Tyrozin patří mezi neesenciální glukoplastické i ketoplastické aminokyseliny. Tyrozin je prekurzorem pro biosyntézu hormonů adrenalinu, thyroxinu a trijodthyroninu, zároveň pro biosyntézu melaninů (pigmentů kůže, vlasů, vousů, očí), neurotransmitteru dopaminu, biochromů.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 5R 0 5 15 50 88 110 400 5000 µmol/l
F 5R 18R 0 5 25 54 77 90 250 5000 µmol/l
M 5R 18R 0 5 25 58 90 120 400 5000 µmol/l
F 18R 99R+ 0 5 20 45 75 90 300 5000 µmol/l
M 18R 99R+ 0 5 28 57 87 115 400 5000 µmol/l

Viz též:
Tyrozin
P
Chromatografie-IEC
Látková koncentraceTyrozin (U; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: U
Komponenta: Tyrozin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 03061
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 15000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Tyrozin patří mezi neesenciální glukoplastické i ketoplastické aminokyseliny. Tyrozin je prekurzorem pro biosyntézu hormonů adrenalinu, thyroxinu a trijodthyroninu, zároveň pro biosyntézu melaninů (pigmentů kůže, vlasů, vousů, očí), neurotransmitteru dopaminu, biochromů.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 2T 0 0 20 80 500 700 900 15000 µmol/l
2T 6R 0 15 45 165 420 600 1000 15000 µmol/l
F 6R 10R 0 0 10 62 237 347 550 15000 µmol/l
M 6R 10R 0 5 17 76 200 305 610 15000 µmol/l
F 10R 14R 0 0 7 38 238 340 580 15000 µmol/l
M 10R 14R 0 0 5 51 272 380 580 15000 µmol/l
F 14R 99R+ 0 0 9 53 135 176 265 15000 µmol/l
M 14R 99R+ 0 0 5 47 152 211 300 15000 µmol/l

Viz též:
Tyrozin
U
*
Látková koncentraceTyrozin (U; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-HPLC)

Systém: U
Komponenta: Tyrozin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 03062
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 15000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Tyrozin patří mezi neesenciální glukoplastické i ketoplastické aminokyseliny. Tyrozin je prekurzorem pro biosyntézu hormonů adrenalinu, thyroxinu a trijodthyroninu, zároveň pro biosyntézu melaninů (pigmentů kůže, vlasů, vousů, očí), neurotransmitteru dopaminu, biochromů.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 2T 0 0 20 80 500 700 900 15000 µmol/l
2T 6R 0 15 45 165 420 600 1000 15000 µmol/l
F 6R 10R 0 0 10 62 237 347 550 15000 µmol/l
M 6R 10R 0 5 17 76 200 305 610 15000 µmol/l
F 10R 14R 0 0 7 38 238 340 580 15000 µmol/l
M 10R 14R 0 0 5 51 272 380 580 15000 µmol/l
F 14R 99R+ 0 0 9 53 135 176 265 15000 µmol/l
M 14R 99R+ 0 0 5 47 152 211 300 15000 µmol/l

Viz též:
Tyrozin
U
Chromatografie-HPLC
Látková koncentraceTyrozin (U; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-IEC)

Systém: U
Komponenta: Tyrozin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-IEC
Klíč: 03063
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 15000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Tyrozin patří mezi neesenciální glukoplastické i ketoplastické aminokyseliny. Tyrozin je prekurzorem pro biosyntézu hormonů adrenalinu, thyroxinu a trijodthyroninu, zároveň pro biosyntézu melaninů (pigmentů kůže, vlasů, vousů, očí), neurotransmitteru dopaminu, biochromů.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 2T 0 0 20 80 500 700 900 15000 µmol/l
2T 6R 0 15 45 165 420 600 1000 15000 µmol/l
F 6R 10R 0 0 10 62 237 347 550 15000 µmol/l
M 6R 10R 0 5 17 76 200 305 610 15000 µmol/l
F 10R 14R 0 0 7 38 238 340 580 15000 µmol/l
M 10R 14R 0 0 5 51 272 380 580 15000 µmol/l
F 14R 99R+ 0 0 9 53 135 176 265 15000 µmol/l
M 14R 99R+ 0 0 5 47 152 211 300 15000 µmol/l

Viz též:
Tyrozin
U
Chromatografie-IEC
Látková koncentraceTyrozin (U; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-TLC)

Systém: U
Komponenta: Tyrozin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-TLC
Klíč: 03064
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 15000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Tyrozin patří mezi neesenciální glukoplastické i ketoplastické aminokyseliny. Tyrozin je prekurzorem pro biosyntézu hormonů adrenalinu, thyroxinu a trijodthyroninu, zároveň pro biosyntézu melaninů (pigmentů kůže, vlasů, vousů, očí), neurotransmitteru dopaminu, biochromů.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 2T 0 0 20 80 500 700 900 15000 µmol/l
2T 6R 0 15 45 165 420 600 1000 15000 µmol/l
F 6R 10R 0 0 10 62 237 347 550 15000 µmol/l
M 6R 10R 0 5 17 76 200 305 610 15000 µmol/l
F 10R 14R 0 0 7 38 238 340 580 15000 µmol/l
M 10R 14R 0 0 5 51 272 380 580 15000 µmol/l
F 14R 99R+ 0 0 9 53 135 176 265 15000 µmol/l
M 14R 99R+ 0 0 5 47 152 211 300 15000 µmol/l

Viz též:
Tyrozin
U
Chromatografie-TLC
Látková koncentraceTyrozin (dU; látkový tok [µmol/d] *)

Systém: dU
Komponenta: Tyrozin
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: µmol/d
Procedura: *
Klíč: 03051
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 15000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Tyrozin patří mezi neesenciální glukoplastické i ketoplastické aminokyseliny. Tyrozin je prekurzorem pro biosyntézu hormonů adrenalinu, thyroxinu a trijodthyroninu, zároveň pro biosyntézu melaninů (pigmentů kůže, vlasů, vousů, očí), neurotransmitteru dopaminu, biochromů.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 2T 0 0 0 3 22 35 100 15000 µmol/d
2T 6R 0 5 15 55 140 200 500 15000 µmol/d
F 6R 10R 0 0 3 17 65 100 150 15000 µmol/d
M 6R 10R 0 2 35 85 92 140 400 15000 µmol/d
F 10R 14R 0 0 3 17 105 150 250 15000 µmol/d
M 10R 14R 0 0 3 31 165 230 350 15000 µmol/d
F 14R 99R+ 0 0 10 60 153 200 400 15000 µmol/d
M 14R 99R+ 0 0 5 64 205 285 400 15000 µmol/d

Viz též:
Tyrozin
dU
*
Látkový tokTyrozin (dU; látkový tok [µmol/d] Chromatografie-HPLC)

Systém: dU
Komponenta: Tyrozin
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: µmol/d
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 03052
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 15000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Tyrozin patří mezi neesenciální glukoplastické i ketoplastické aminokyseliny. Tyrozin je prekurzorem pro biosyntézu hormonů adrenalinu, thyroxinu a trijodthyroninu, zároveň pro biosyntézu melaninů (pigmentů kůže, vlasů, vousů, očí), neurotransmitteru dopaminu, biochromů.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 2T 0 0 0 3 22 35 100 15000 µmol/d
2T 6R 0 5 15 55 140 200 500 15000 µmol/d
F 6R 10R 0 0 3 17 65 100 150 15000 µmol/d
M 6R 10R 0 2 35 85 92 140 400 15000 µmol/d
F 10R 14R 0 0 3 17 105 150 250 15000 µmol/d
M 10R 14R 0 0 3 31 165 230 350 15000 µmol/d
F 14R 99R+ 0 0 10 60 153 200 400 15000 µmol/d
M 14R 99R+ 0 0 5 64 205 285 400 15000 µmol/d

Viz též:
Tyrozin
dU
Chromatografie-HPLC
Látkový tokTyrozin (dU; látkový tok [µmol/d] Chromatografie-IEC)

Systém: dU
Komponenta: Tyrozin
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: µmol/d
Procedura: Chromatografie-IEC
Klíč: 03053
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 15000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Tyrozin patří mezi neesenciální glukoplastické i ketoplastické aminokyseliny. Tyrozin je prekurzorem pro biosyntézu hormonů adrenalinu, thyroxinu a trijodthyroninu, zároveň pro biosyntézu melaninů (pigmentů kůže, vlasů, vousů, očí), neurotransmitteru dopaminu, biochromů.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 2T 0 0 0 3 22 35 100 15000 µmol/d
2T 6R 0 5 15 55 140 200 500 15000 µmol/d
F 6R 10R 0 0 3 17 65 100 150 15000 µmol/d
M 6R 10R 0 2 35 85 92 140 400 15000 µmol/d
F 10R 14R 0 0 3 17 105 150 250 15000 µmol/d
M 10R 14R 0 0 3 31 165 230 350 15000 µmol/d
F 14R 99R+ 0 0 10 60 153 200 400 15000 µmol/d
M 14R 99R+ 0 0 5 64 205 285 400 15000 µmol/d

Viz též:
Tyrozin
dU
Chromatografie-IEC
Látkový tokTyrozin (dU; látkový tok [µmol/d] Chromatografie-TLC)

Systém: dU
Komponenta: Tyrozin
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: µmol/d
Procedura: Chromatografie-TLC
Klíč: 03054
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 15000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Tyrozin patří mezi neesenciální glukoplastické i ketoplastické aminokyseliny. Tyrozin je prekurzorem pro biosyntézu hormonů adrenalinu, thyroxinu a trijodthyroninu, zároveň pro biosyntézu melaninů (pigmentů kůže, vlasů, vousů, očí), neurotransmitteru dopaminu, biochromů.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
M 0D 99R+ 0 0 5 64 205 285 400 15000 µmol/d

Viz též:
Tyrozin
dU
Chromatografie-TLC
Látkový tokTyrozin (Likvor; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: Likvor
Komponenta: Tyrozin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 09068
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 100 - 1000
MTV: X, CSF
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Likvor
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit příměsi krve. Delší transport v chladu. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 24 h při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Tyrozin patří mezi neesenciální glukoplastické i ketoplastické aminokyseliny. Tyrozin je prekurzorem pro biosyntézu hormonů adrenalinu, thyroxinu a trijodthyroninu, zároveň pro biosyntézu melaninů (pigmentů kůže, vlasů, vousů, očí), neurotransmitteru dopaminu, biochromů.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0 0 0 20 50 100 1000 µmol/l

Viz též:
Tyrozin
Likvor
*
Látková koncentraceTyrozin (Likvor; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-IEC)

Systém: Likvor
Komponenta: Tyrozin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-IEC
Klíč: 09069
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 100 - 1000
MTV: X, CSF
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Likvor
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit příměsi krve. Delší transport v chladu. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 24 h při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Tyrozin patří mezi neesenciální glukoplastické i ketoplastické aminokyseliny. Tyrozin je prekurzorem pro biosyntézu hormonů adrenalinu, thyroxinu a trijodthyroninu, zároveň pro biosyntézu melaninů (pigmentů kůže, vlasů, vousů, očí), neurotransmitteru dopaminu, biochromů.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0 0 0 20 50 100 1000 µmol/l

Viz též:
Tyrozin
Likvor
Chromatografie-IEC
Látková koncentraceTyrozin (Krev (suchá kapka); látková konc. [µmol/l] *)

Systém: Krev (suchá kapka)
Komponenta: Tyrozin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 17736
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 220 - 5500
MTV: X, BP
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Tyrozin patří mezi neesenciální glukoplastické i ketoplastické aminokyseliny. Tyrozin je prekurzorem pro biosyntézu hormonů adrenalinu, thyroxinu a trijodthyroninu, zároveň pro biosyntézu melaninů (pigmentů kůže, vlasů, vousů, očí), neurotransmitteru dopaminu, biochromů.

Referenční meze

Viz též:
Tyrozin
*
Látková koncentraceTyrozin (Krev (suchá kapka); látková konc. [µmol/l] Chromatografie-HPLC)

Systém: Krev (suchá kapka)
Komponenta: Tyrozin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 17737
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 220 - 5500
MTV: X, BP
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Tyrozin patří mezi neesenciální glukoplastické i ketoplastické aminokyseliny. Tyrozin je prekurzorem pro biosyntézu hormonů adrenalinu, thyroxinu a trijodthyroninu, zároveň pro biosyntézu melaninů (pigmentů kůže, vlasů, vousů, očí), neurotransmitteru dopaminu, biochromů.

Referenční meze

Viz též:
Tyrozin
Chromatografie-HPLC
Látková koncentrace