Trombinový test - diluce plazmy pufrem 1+1

Trombinový test - diluce 1+1P+PUFR_Trombinový test - diluce 1+1

Trombinový test - diluce 1+1 (P+Pufr; čas [s] *)
Trombinový test - diluce 1+1 (P+Pufr; čas [s] Koagulace (det. změn mag. pole))
Trombinový test - diluce 1+1 (P+Pufr; čas [s] Koagulace (opticky))


Trombinový test - diluce 1+1 (P+Pufr; čas [s] *)

Systém: P+Pufr
Komponenta: Trombinový test - diluce plazmy pufrem 1+1
Druh veličiny: Čas
Jednotka: s
Procedura: *
Klíč: 16110
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 5 - 300 - 500
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Funkční testy nezátěžové
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr venózní krve do příslušné odběrové nádobky s citrátem sodným 0,109 mol/l, tj. 3,2% (případně 0,129 mol/l - 3,8%) v poměru 9 dílů krve a 1 díl citrátu. Maximální přípustná odchylka je +/- 10 %. Platí pro rozmezí hematokritu 0,25 - 0,60.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugací vzorku 15 minut, 2500 g a při laboratorní teplotě získáme plazmu chudou na destičky.Text abstraktu ke komponentě
Trombinový test s ředěnou plazmou (diluce) se provádí při prodloužení trombinového času k odlišení přítomnosti heparinu a získaných inhibitorů (k upřesnění se provádí reptilázový čas).
Trombinový čas (TT, TCT, TČ) monitoruje štěpení fibrinogenu trombinem. Přidáním enzymu trombinu k testované plazmě dochází k přeměně fibrinogenu na fibrin. Výsledky se vyjadřují nejčastěji v sekundách nebo jako poměr časů testované plazmy a plazmy normálu (R).
K prodloužení časů testu dochází nejčastěji u kvalitativních a kvantitativních poruch fibrinogenu, u poruchy štěpení fibrinogenu trombinem, poruchy polymerizace fibrinu, v přítomnosti heparinu či zvýšené hladině fibrin/fibrinogen degradačních produktů.

Referenční meze

Viz též:
Trombinový test - diluce 1+1
*
ČasTrombinový test - diluce 1+1 (P+Pufr; čas [s] Koagulace (det. změn mag. pole))

Systém: P+Pufr
Komponenta: Trombinový test - diluce plazmy pufrem 1+1
Druh veličiny: Čas
Jednotka: s
Procedura: Koagulace (det. změn mag. pole)
Klíč: 16111
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 5 - 300 - 500
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Funkční testy nezátěžové
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr venózní krve do příslušné odběrové nádobky s citrátem sodným 0,109 mol/l, tj. 3,2% (případně 0,129 mol/l - 3,8%) v poměru 9 dílů krve a 1 díl citrátu. Maximální přípustná odchylka je +/- 10 %. Platí pro rozmezí hematokritu 0,25 - 0,60.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugací vzorku 15 minut, 2500 g a při laboratorní teplotě získáme plazmu chudou na destičky.Text abstraktu ke komponentě
Trombinový test s ředěnou plazmou (diluce) se provádí při prodloužení trombinového času k odlišení přítomnosti heparinu a získaných inhibitorů (k upřesnění se provádí reptilázový čas).
Trombinový čas (TT, TCT, TČ) monitoruje štěpení fibrinogenu trombinem. Přidáním enzymu trombinu k testované plazmě dochází k přeměně fibrinogenu na fibrin. Výsledky se vyjadřují nejčastěji v sekundách nebo jako poměr časů testované plazmy a plazmy normálu (R).
K prodloužení časů testu dochází nejčastěji u kvalitativních a kvantitativních poruch fibrinogenu, u poruchy štěpení fibrinogenu trombinem, poruchy polymerizace fibrinu, v přítomnosti heparinu či zvýšené hladině fibrin/fibrinogen degradačních produktů.

Referenční meze

Viz též:
Trombinový test - diluce 1+1
Koagulace (det. změn mag. pole)
ČasTrombinový test - diluce 1+1 (P+Pufr; čas [s] Koagulace (opticky))

Systém: P+Pufr
Komponenta: Trombinový test - diluce plazmy pufrem 1+1
Druh veličiny: Čas
Jednotka: s
Procedura: Koagulace (opticky)
Klíč: 16112
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 5 - 300 - 500
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Funkční testy nezátěžové
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr venózní krve do příslušné odběrové nádobky s citrátem sodným 0,109 mol/l, tj. 3,2% (případně 0,129 mol/l - 3,8%) v poměru 9 dílů krve a 1 díl citrátu. Maximální přípustná odchylka je +/- 10 %. Platí pro rozmezí hematokritu 0,25 - 0,60.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugací vzorku 15 minut, 2500 g a při laboratorní teplotě získáme plazmu chudou na destičky.Text abstraktu ke komponentě
Trombinový test s ředěnou plazmou (diluce) se provádí při prodloužení trombinového času k odlišení přítomnosti heparinu a získaných inhibitorů (k upřesnění se provádí reptilázový čas).
Trombinový čas (TT, TCT, TČ) monitoruje štěpení fibrinogenu trombinem. Přidáním enzymu trombinu k testované plazmě dochází k přeměně fibrinogenu na fibrin. Výsledky se vyjadřují nejčastěji v sekundách nebo jako poměr časů testované plazmy a plazmy normálu (R).
K prodloužení časů testu dochází nejčastěji u kvalitativních a kvantitativních poruch fibrinogenu, u poruchy štěpení fibrinogenu trombinem, poruchy polymerizace fibrinu, v přítomnosti heparinu či zvýšené hladině fibrin/fibrinogen degradačních produktů.

Referenční meze

Viz též:
Trombinový test - diluce 1+1
Koagulace (opticky)
Čas