Tryptofan

TryptofanS_Tryptofan

Tryptofan (S; látková konc. [µmol/l] *)
Tryptofan (S; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-HPLC)
Tryptofan (S; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-IEC)
Tryptofan (S; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-TLC)

P_Tryptofan

Tryptofan (P; látková konc. [µmol/l] *)
Tryptofan (P; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-HPLC)
Tryptofan (P; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-IEC)

U_Tryptofan

Tryptofan (U; látková konc. [µmol/l] *)
Tryptofan (U; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-HPLC)
Tryptofan (U; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-IEC)
Tryptofan (U; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-TLC)

DU_Tryptofan

Tryptofan (dU; látkový tok [µmol/d] *)
Tryptofan (dU; látkový tok [µmol/d] Chromatografie-HPLC)
Tryptofan (dU; látkový tok [µmol/d] Chromatografie-IEC)
Tryptofan (dU; látkový tok [µmol/d] Chromatografie-TLC)

CSF_Tryptofan

Tryptofan (Likvor; látková konc. [µmol/l] *)
Tryptofan (Likvor; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-IEC)


Tryptofan (S; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: S
Komponenta: Tryptofan
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 03037
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 200 - 1000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Součást vyšetření spektra aminokyselin. Pro stanovení je vhodnější plazma.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou sérum deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat odseparované sérum, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě
Tryptofan patří mezi esenciální glukoplastické i ketoplastické aminokyseliny. Tryptofan je výchozí látkou při biosyntéze řady důležitých látek, např. serotoninu, nikotinamidu. Většina tryptofanu se spotřebuje pro syntézu bílkovin, část je metabolizována na biogenní látky indolového nebo pyridinového skeletu.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 5R 0 0 2 15 50 100 500 1000 µmol/l
F 5R 18R 0 0 15 41 65 85 400 1000 µmol/l
M 5R 18R 0 5 15 45 75 100 400 1000 µmol/l
F 18R 99R+ 0 5 15 35 63 110 400 1000 µmol/l
M 18R 99R+ 0 5 15 45 75 100 400 1000 µmol/l

Viz též:
Tryptofan
S
*
Látková koncentraceTryptofan (S; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-HPLC)

Systém: S
Komponenta: Tryptofan
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 03038
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 200 - 1000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Součást vyšetření spektra aminokyselin. Pro stanovení je vhodnější plazma.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou sérum deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat odseparované sérum, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě
Tryptofan patří mezi esenciální glukoplastické i ketoplastické aminokyseliny. Tryptofan je výchozí látkou při biosyntéze řady důležitých látek, např. serotoninu, nikotinamidu. Většina tryptofanu se spotřebuje pro syntézu bílkovin, část je metabolizována na biogenní látky indolového nebo pyridinového skeletu.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 5R 0 0 2 15 50 100 500 1000 µmol/l
F 5R 18R 0 0 15 41 65 85 400 1000 µmol/l
M 5R 18R 0 5 15 45 75 100 400 1000 µmol/l
F 18R 99R+ 0 5 15 35 63 110 400 1000 µmol/l
M 18R 99R+ 0 5 15 45 75 100 400 1000 µmol/l

Viz též:
Tryptofan
S
Chromatografie-HPLC
Látková koncentraceTryptofan (S; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-IEC)

Systém: S
Komponenta: Tryptofan
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-IEC
Klíč: 03039
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 200 - 1000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Součást vyšetření spektra aminokyselin. Pro stanovení je vhodnější plazma.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou sérum deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat odseparované sérum, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě
Tryptofan patří mezi esenciální glukoplastické i ketoplastické aminokyseliny. Tryptofan je výchozí látkou při biosyntéze řady důležitých látek, např. serotoninu, nikotinamidu. Většina tryptofanu se spotřebuje pro syntézu bílkovin, část je metabolizována na biogenní látky indolového nebo pyridinového skeletu.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 5R 0 0 2 15 50 100 500 1000 µmol/l
F 5R 18R 0 0 15 41 65 85 400 1000 µmol/l
M 5R 18R 0 5 15 45 75 100 400 1000 µmol/l
F 18R 99R+ 0 5 15 35 63 110 400 1000 µmol/l
M 18R 99R+ 0 5 15 45 75 100 400 1000 µmol/l

Viz též:
Tryptofan
S
Chromatografie-IEC
Látková koncentraceTryptofan (S; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-TLC)

Systém: S
Komponenta: Tryptofan
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-TLC
Klíč: 03040
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 200 - 1000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Součást vyšetření spektra aminokyselin. Pro stanovení je vhodnější plazma.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou sérum deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat odseparované sérum, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě
Tryptofan patří mezi esenciální glukoplastické i ketoplastické aminokyseliny. Tryptofan je výchozí látkou při biosyntéze řady důležitých látek, např. serotoninu, nikotinamidu. Většina tryptofanu se spotřebuje pro syntézu bílkovin, část je metabolizována na biogenní látky indolového nebo pyridinového skeletu.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 5R 0 0 2 15 50 100 500 1000 µmol/l
F 5R 18R 0 0 15 41 65 85 400 1000 µmol/l
M 5R 18R 0 5 15 45 75 100 400 1000 µmol/l
F 18R 99R+ 0 5 15 35 63 110 400 1000 µmol/l
M 18R 99R+ 0 5 15 45 75 100 400 1000 µmol/l

Viz též:
Tryptofan
S
Chromatografie-TLC
Látková koncentraceTryptofan (P; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: P
Komponenta: Tryptofan
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 03035
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 200 - 1000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Vhodným antikoagulans je heparin, EDTA. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Separaci plazmy centrifugací provést co nejdříve. Před analýzou plazmu deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat po odseparování plazmy, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě
Tryptofan patří mezi esenciální glukoplastické i ketoplastické aminokyseliny. Tryptofan je výchozí látkou při biosyntéze řady důležitých látek, např. serotoninu, nikotinamidu. Většina tryptofanu se spotřebuje pro syntézu bílkovin, část je metabolizována na biogenní látky indolového nebo pyridinového skeletu.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 5R 0 0 2 15 50 100 500 1000 µmol/l
F 5R 18R 0 0 15 41 65 85 400 1000 µmol/l
M 5R 18R 0 5 15 45 70 100 400 1000 µmol/l
F 18R 99R+ 0 5 15 35 63 110 400 1000 µmol/l
M 18R 99R+ 0 5 15 45 75 100 400 1000 µmol/l

Viz též:
Tryptofan
P
*
Látková koncentraceTryptofan (P; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-HPLC)

Systém: P
Komponenta: Tryptofan
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 09638
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 200 - 1000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Vhodným antikoagulans je heparin, EDTA. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Separaci plazmy centrifugací provést co nejdříve. Před analýzou plazmu deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat po odseparování plazmy, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě
Tryptofan patří mezi esenciální glukoplastické i ketoplastické aminokyseliny. Tryptofan je výchozí látkou při biosyntéze řady důležitých látek, např. serotoninu, nikotinamidu. Většina tryptofanu se spotřebuje pro syntézu bílkovin, část je metabolizována na biogenní látky indolového nebo pyridinového skeletu.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0 0 15 65 100 200 1000 µmol/l

Viz též:
Tryptofan
P
Chromatografie-HPLC
Látková koncentraceTryptofan (P; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-IEC)

Systém: P
Komponenta: Tryptofan
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-IEC
Klíč: 03036
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 200 - 1000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Vhodným antikoagulans je heparin, EDTA. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Separaci plazmy centrifugací provést co nejdříve. Před analýzou plazmu deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat po odseparování plazmy, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě
Tryptofan patří mezi esenciální glukoplastické i ketoplastické aminokyseliny. Tryptofan je výchozí látkou při biosyntéze řady důležitých látek, např. serotoninu, nikotinamidu. Většina tryptofanu se spotřebuje pro syntézu bílkovin, část je metabolizována na biogenní látky indolového nebo pyridinového skeletu.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 5R 0 0 2 15 50 100 500 1000 µmol/l
F 5R 18R 0 0 15 41 65 85 400 1000 µmol/l
M 5R 18R 0 5 15 45 70 100 400 1000 µmol/l
F 18R 99R+ 0 5 15 35 63 110 400 1000 µmol/l
M 18R 99R+ 0 5 15 45 75 100 400 1000 µmol/l

Viz též:
Tryptofan
P
Chromatografie-IEC
Látková koncentraceTryptofan (U; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: U
Komponenta: Tryptofan
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 03041
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 800 - 15000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Tryptofan patří mezi esenciální glukoplastické i ketoplastické aminokyseliny. Tryptofan je výchozí látkou při biosyntéze řady důležitých látek, např. serotoninu, nikotinamidu. Většina tryptofanu se spotřebuje pro syntézu bílkovin, část je metabolizována na biogenní látky indolového nebo pyridinového skeletu.

Referenční meze

Viz též:
Tryptofan
U
*
Látková koncentraceTryptofan (U; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-HPLC)

Systém: U
Komponenta: Tryptofan
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 03042
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 800 - 15000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Tryptofan patří mezi esenciální glukoplastické i ketoplastické aminokyseliny. Tryptofan je výchozí látkou při biosyntéze řady důležitých látek, např. serotoninu, nikotinamidu. Většina tryptofanu se spotřebuje pro syntézu bílkovin, část je metabolizována na biogenní látky indolového nebo pyridinového skeletu.

Referenční meze

Viz též:
Tryptofan
U
Chromatografie-HPLC
Látková koncentraceTryptofan (U; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-IEC)

Systém: U
Komponenta: Tryptofan
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-IEC
Klíč: 03043
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 800 - 15000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Tryptofan patří mezi esenciální glukoplastické i ketoplastické aminokyseliny. Tryptofan je výchozí látkou při biosyntéze řady důležitých látek, např. serotoninu, nikotinamidu. Většina tryptofanu se spotřebuje pro syntézu bílkovin, část je metabolizována na biogenní látky indolového nebo pyridinového skeletu.

Referenční meze

Viz též:
Tryptofan
U
Chromatografie-IEC
Látková koncentraceTryptofan (U; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-TLC)

Systém: U
Komponenta: Tryptofan
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-TLC
Klíč: 03044
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 800 - 15000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Tryptofan patří mezi esenciální glukoplastické i ketoplastické aminokyseliny. Tryptofan je výchozí látkou při biosyntéze řady důležitých látek, např. serotoninu, nikotinamidu. Většina tryptofanu se spotřebuje pro syntézu bílkovin, část je metabolizována na biogenní látky indolového nebo pyridinového skeletu.

Referenční meze

Viz též:
Tryptofan
U
Chromatografie-TLC
Látková koncentraceTryptofan (dU; látkový tok [µmol/d] *)

Systém: dU
Komponenta: Tryptofan
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: µmol/d
Procedura: *
Klíč: 03031
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 800 - 15000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Tryptofan patří mezi esenciální glukoplastické i ketoplastické aminokyseliny. Tryptofan je výchozí látkou při biosyntéze řady důležitých látek, např. serotoninu, nikotinamidu. Většina tryptofanu se spotřebuje pro syntézu bílkovin, část je metabolizována na biogenní látky indolového nebo pyridinového skeletu.

Referenční meze

Viz též:
Tryptofan
dU
*
Látkový tokTryptofan (dU; látkový tok [µmol/d] Chromatografie-HPLC)

Systém: dU
Komponenta: Tryptofan
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: µmol/d
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 03032
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 800 - 15000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Tryptofan patří mezi esenciální glukoplastické i ketoplastické aminokyseliny. Tryptofan je výchozí látkou při biosyntéze řady důležitých látek, např. serotoninu, nikotinamidu. Většina tryptofanu se spotřebuje pro syntézu bílkovin, část je metabolizována na biogenní látky indolového nebo pyridinového skeletu.

Referenční meze

Viz též:
Tryptofan
dU
Chromatografie-HPLC
Látkový tokTryptofan (dU; látkový tok [µmol/d] Chromatografie-IEC)

Systém: dU
Komponenta: Tryptofan
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: µmol/d
Procedura: Chromatografie-IEC
Klíč: 03033
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 800 - 15000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Tryptofan patří mezi esenciální glukoplastické i ketoplastické aminokyseliny. Tryptofan je výchozí látkou při biosyntéze řady důležitých látek, např. serotoninu, nikotinamidu. Většina tryptofanu se spotřebuje pro syntézu bílkovin, část je metabolizována na biogenní látky indolového nebo pyridinového skeletu.

Referenční meze

Viz též:
Tryptofan
dU
Chromatografie-IEC
Látkový tokTryptofan (dU; látkový tok [µmol/d] Chromatografie-TLC)

Systém: dU
Komponenta: Tryptofan
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: µmol/d
Procedura: Chromatografie-TLC
Klíč: 03034
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 800 - 15000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Tryptofan patří mezi esenciální glukoplastické i ketoplastické aminokyseliny. Tryptofan je výchozí látkou při biosyntéze řady důležitých látek, např. serotoninu, nikotinamidu. Většina tryptofanu se spotřebuje pro syntézu bílkovin, část je metabolizována na biogenní látky indolového nebo pyridinového skeletu.

Referenční meze

Viz též:
Tryptofan
dU
Chromatografie-TLC
Látkový tokTryptofan (Likvor; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: Likvor
Komponenta: Tryptofan
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 03029
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 200 - 20000
MTV: X, CSF
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Likvor
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit příměsi krve. Delší transport v chladu. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 24 h při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Tryptofan patří mezi esenciální glukoplastické i ketoplastické aminokyseliny. Tryptofan je výchozí látkou při biosyntéze řady důležitých látek, např. serotoninu, nikotinamidu. Většina tryptofanu se spotřebuje pro syntézu bílkovin, část je metabolizována na biogenní látky indolového nebo pyridinového skeletu.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0 0 0 3 8 30 20000 µmol/l

Viz též:
Tryptofan
Likvor
*
Látková koncentraceTryptofan (Likvor; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-IEC)

Systém: Likvor
Komponenta: Tryptofan
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-IEC
Klíč: 03030
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 200 - 20000
MTV: X, CSF
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Likvor
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit příměsi krve. Delší transport v chladu. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 24 h při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Tryptofan patří mezi esenciální glukoplastické i ketoplastické aminokyseliny. Tryptofan je výchozí látkou při biosyntéze řady důležitých látek, např. serotoninu, nikotinamidu. Většina tryptofanu se spotřebuje pro syntézu bílkovin, část je metabolizována na biogenní látky indolového nebo pyridinového skeletu.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0 0 0 3 8 30 20000 µmol/l

Viz též:
Tryptofan
Likvor
Chromatografie-IEC
Látková koncentrace