Trombotest

TrombotestP_Trombotest

Trombotest (P; rel. látková konc. [1] *) Neaktuální
Trombotest (P; rel. látková konc. [1] Koagulace) Neaktuální


Trombotest (P; rel. látková konc. [1] *) Neaktuální

Systém: P
Komponenta: Trombotest
Druh veličiny: Relativní látková koncentrace
Jednotka: 1
Procedura: *
Klíč: 12254
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 5 - 10
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Funkční testy nezátěžové
Pokyny, poznámky, info:
5.12.2014 - položka je neaktuální

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace vzorku 15 minut při 2500 g. Získá se plazma chudá na trombocyty, ze které se provádí vlastní vyšetření.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 4 týden
Poznámka ke stabilitě:
Stabilita se týká získané plazmy.Text abstraktu ke komponentě
Trombotest je modifikací protrombinového testu. Reagencie obsahuje hovězí mozkový tromboplastin a adsorbovanou hovězí plazmu jako zdroj FV a fibrinogenu. Test je citlivý na snížení faktorů II, VII a X a na PIVKA faktory. Je určen speciálně pro kontrolu antikoagulační terapie. Výsledky se udávají jako INR (mezinárodní normalizovaný poměr) v rozmezí 0,8-1,2 nebo jako relativní látková koncentrace v rozmezí 0,7-1,2.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0,3 0,5 0,7 1,2 1,4 5 10 1

Viz též:
Trombotest
P
*
Relativní látková koncentraceTrombotest (P; rel. látková konc. [1] Koagulace) Neaktuální

Systém: P
Komponenta: Trombotest
Druh veličiny: Relativní látková koncentrace
Jednotka: 1
Procedura: Koagulace
Klíč: 12255
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 5 - 10
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Funkční testy nezátěžové
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace vzorku 15 minut při 2500 g. Získá se plazma chudá na trombocyty, ze které se provádí vlastní vyšetření.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 4 týden
Poznámka ke stabilitě:
Stabilita se týká získané plazmy.Text abstraktu ke komponentě
Trombotest je modifikací protrombinového testu. Reagencie obsahuje hovězí mozkový tromboplastin a adsorbovanou hovězí plazmu jako zdroj FV a fibrinogenu. Test je citlivý na snížení faktorů II, VII a X a na PIVKA faktory. Je určen speciálně pro kontrolu antikoagulační terapie. Výsledky se udávají jako INR (mezinárodní normalizovaný poměr) v rozmezí 0,8-1,2 nebo jako relativní látková koncentrace v rozmezí 0,7-1,2.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0,3 0,5 0,7 1,2 1,4 5 10 1

Viz též:
Trombotest
P
Koagulace
Relativní látková koncentrace