Triacylglyceroly

TriacylglycerolyS_Triacylglyceroly

Triacylglyceroly (S; látková konc. [mmol/l] *)
Triacylglyceroly (S; látková konc. [mmol/l] Absorpční spektrofotometrie)
Triacylglyceroly (S; látková konc. [mmol/l] Absorpční spektrofotom. kinet.) Neaktuální
Triacylglyceroly (S; látková konc. [mmol/l] Spektrofotometrie reflexní)

P_Triacylglyceroly

Triacylglyceroly (P; látková konc. [mmol/l] *)
Triacylglyceroly (P; látková konc. [mmol/l] Absorpční spektrofotometrie)
Triacylglyceroly (P; látková konc. [mmol/l] Absorpční spektrofotom. kinet.) Neaktuální

UNSF_Triacylglyceroly

Triacylglyceroly (Nespecifikovaná tekutina; látková konc. [mmol/l] *)
Triacylglyceroly (Nespecifikovaná tekutina; látková konc. [mmol/l] Absorpční spektrofotometrie)
Triacylglyceroly (Nespecifikovaná tekutina; látková konc. [mmol/l] Absorpční spektrofotom. kinet.)

UNSFDR_Triacylglyceroly

Triacylglyceroly (Nespecif. tekutina(Drén); látková konc. [mmol/l] *)
Triacylglyceroly (Nespecif. tekutina(Drén); látková konc. [mmol/l] Absorpční spektrofotometrie)

UNSFP_Triacylglyceroly

Triacylglyceroly (Nespecif. tekutina(Punkce); látková konc. [mmol/l] *)
Triacylglyceroly (Nespecif. tekutina(Punkce); látková konc. [mmol/l] Absorpční spektrofotometrie)
Triacylglyceroly (Nespecif. tekutina(Punkce); látková konc. [mmol/l] Absorpční spektrofotom. kinet.)

UNSFS_Triacylglyceroly

Triacylglyceroly (Nespecif. tekutina(Sonda); látková konc. [mmol/l] *)
Triacylglyceroly (Nespecif. tekutina(Sonda); látková konc. [mmol/l] Absorpční spektrofotometrie)


Triacylglyceroly (S; látková konc. [mmol/l] *)

Systém: S
Komponenta: Triacylglyceroly
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: *
Klíč: 03025
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,10 - 5,00 - 100,00
MTV: X, SP
Třída hlavní: Lipidy
Pokyny, poznámky, info:
Název Triacylglycerol IFCC neuvádí. Název triglyceridy IFCC nedoporučuje.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr provádět po 12 hodinách lačnění.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 4 h při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 3 d
4 - 8 °C: 10 d
-20 °C: 2 rText abstraktu ke komponentě
Triacylglyceroly (triglyceridy) jsou triestery mastných kyselin s trojsytným alkoholem glycerolem. Esterifikací pouhých dvou –OH skupin glycerolu vznikají diacyglyceroly a esterifikací jedné –OH skupiny monoacylglycerol.
Triacylglyceroly jsou nepolární (odtud název neutrální tuky), ve vodě nerozpustné sloučeniny. Liší se podle druhu a umístění tří zbytků mastných kyselin na ně vázaných. Takzvané jednoduché triacylglyceroly obsahují jeden druh mastné kyseliny a jsou po něm pojmenovány (např. tristearoylglycerol neboli tristearin obsahuje tři zbytky kyseliny stearové, zatímco trioleylglycerol neboli triolein obsahuje tři zbytky kyseliny olejové). Složené triacylglyceroly se v přírodě vyskytují častěji a obsahují dva nebo tři různé zbytky mastných kyselin a jsou pojmenovány podle jejich umístění na glycerolové části.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
3R 5R 0,3 1,0 2,30 5,00 20,00 mmol/l
5R 10R 0,3 0,7 2,30 5,00 20,00 mmol/l
10R 15R 0,3 0,8 2,30 5,00 20,00 mmol/l
15R 99R+ 0,45 1,7 2,30 5,00 20,00 mmol/l

Viz též:
S_Triacylglyceroly
Triacylglyceroly
S
*
Látková koncentrace
TriacylglycerolyTriacylglyceroly (S; látková konc. [mmol/l] Absorpční spektrofotometrie)

Systém: S
Komponenta: Triacylglyceroly
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 12374
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,10 - 5,00 - 100,00
MTV: X, SP
Třída hlavní: Lipidy
Pokyny, poznámky, info:
Název Triacylglycerol IFCC neuvádí. Název triglyceridy IFCC nedoporučuje.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr provádět po 12 hodinách lačnění.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 4 h při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 3 d
4 - 8 °C: 10 d
-20 °C: 2 rText abstraktu ke komponentě
Triacylglyceroly (triglyceridy) jsou triestery mastných kyselin s trojsytným alkoholem glycerolem. Esterifikací pouhých dvou –OH skupin glycerolu vznikají diacyglyceroly a esterifikací jedné –OH skupiny monoacylglycerol.
Triacylglyceroly jsou nepolární (odtud název neutrální tuky), ve vodě nerozpustné sloučeniny. Liší se podle druhu a umístění tří zbytků mastných kyselin na ně vázaných. Takzvané jednoduché triacylglyceroly obsahují jeden druh mastné kyseliny a jsou po něm pojmenovány (např. tristearoylglycerol neboli tristearin obsahuje tři zbytky kyseliny stearové, zatímco trioleylglycerol neboli triolein obsahuje tři zbytky kyseliny olejové). Složené triacylglyceroly se v přírodě vyskytují častěji a obsahují dva nebo tři různé zbytky mastných kyselin a jsou pojmenovány podle jejich umístění na glycerolové části.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
3R 5R 0,3 1,0 2,30 5,00 20,00 mmol/l
5R 10R 0,3 0,7 2,30 5,00 20,00 mmol/l
10R 15R 0,3 0,8 2,30 5,00 20,00 mmol/l
15R 99R+ 0,45 1,7 2,30 5,00 20,00 mmol/l

Viz též:
S_Triacylglyceroly
Triacylglyceroly
S
Absorpční spektrofotometrie
Látková koncentrace
TriacylglycerolyTriacylglyceroly (S; látková konc. [mmol/l] Absorpční spektrofotom. kinet.) Neaktuální

Systém: S
Komponenta: Triacylglyceroly
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: Absorpční spektrofotom. kinet.
Klíč: 03026
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,10 - 5,00 - 100,00
MTV: X, SP
Třída hlavní: Lipidy
Pokyny, poznámky, info:
Název Triacylglycerol IFCC neuvádí. Název triglyceridy IFCC nedoporučuje.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr provádět po 12 hodinách lačnění.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 4 h při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 3 d
4 - 8 °C: 10 d
-20 °C: 2 rText abstraktu ke komponentě
Triacylglyceroly (triglyceridy) jsou triestery mastných kyselin s trojsytným alkoholem glycerolem. Esterifikací pouhých dvou –OH skupin glycerolu vznikají diacyglyceroly a esterifikací jedné –OH skupiny monoacylglycerol.
Triacylglyceroly jsou nepolární (odtud název neutrální tuky), ve vodě nerozpustné sloučeniny. Liší se podle druhu a umístění tří zbytků mastných kyselin na ně vázaných. Takzvané jednoduché triacylglyceroly obsahují jeden druh mastné kyseliny a jsou po něm pojmenovány (např. tristearoylglycerol neboli tristearin obsahuje tři zbytky kyseliny stearové, zatímco trioleylglycerol neboli triolein obsahuje tři zbytky kyseliny olejové). Složené triacylglyceroly se v přírodě vyskytují častěji a obsahují dva nebo tři různé zbytky mastných kyselin a jsou pojmenovány podle jejich umístění na glycerolové části.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
F 0D 15R 0 1,02 2,30 5,00 20,00 mmol/l
M 0D 15R 0 0,89 2,30 5,00 20,00 mmol/l
F 15R 20R 0 0,96 2,30 5,00 20,00 mmol/l
M 15R 20R 0 1,04 2,30 5,00 20,00 mmol/l
F 20R 30R 0 0,97 2,30 5,00 20,00 mmol/l
M 20R 30R 0 1,46 2,30 5,00 20,00 mmol/l
F 30R 40R 0 1,10 2,30 5,00 20,00 mmol/l
M 30R 40R 0 1,83 2,30 5,00 20,00 mmol/l
F 40R 50R 0 1,31 2,30 5,00 20,00 mmol/l
M 40R 50R 0 1,99 2,30 5,00 20,00 mmol/l
F 50R 99R+ 0 1,54 2,30 5,00 20,00 mmol/l
M 50R 99R+ 0 2,00 2,30 5,00 20,00 mmol/l

Viz též:
S_Triacylglyceroly
Triacylglyceroly
S
Absorpční spektrofotom. kinet.
Látková koncentrace
TriacylglycerolyTriacylglyceroly (S; látková konc. [mmol/l] Spektrofotometrie reflexní)

Systém: S
Komponenta: Triacylglyceroly
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: Spektrofotometrie reflexní
Klíč: 03954
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,10 - 5,00 - 100,00
MTV: X, SP
Třída hlavní: Lipidy
Pokyny, poznámky, info:
Název Triacylglycerol IFCC neuvádí. Název triglyceridy IFCC nedoporučuje.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr provádět po 12 hodinách lačnění.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 4 h při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 3 d
4 - 8 °C: 10 d
-20 °C: 2 rText abstraktu ke komponentě
Triacylglyceroly (triglyceridy) jsou triestery mastných kyselin s trojsytným alkoholem glycerolem. Esterifikací pouhých dvou –OH skupin glycerolu vznikají diacyglyceroly a esterifikací jedné –OH skupiny monoacylglycerol.
Triacylglyceroly jsou nepolární (odtud název neutrální tuky), ve vodě nerozpustné sloučeniny. Liší se podle druhu a umístění tří zbytků mastných kyselin na ně vázaných. Takzvané jednoduché triacylglyceroly obsahují jeden druh mastné kyseliny a jsou po něm pojmenovány (např. tristearoylglycerol neboli tristearin obsahuje tři zbytky kyseliny stearové, zatímco trioleylglycerol neboli triolein obsahuje tři zbytky kyseliny olejové). Složené triacylglyceroly se v přírodě vyskytují častěji a obsahují dva nebo tři různé zbytky mastných kyselin a jsou pojmenovány podle jejich umístění na glycerolové části.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
3R 5R 0,3 1,0 2,30 5,00 20,00 mmol/l
5R 10R 0,3 0,7 2,30 5,00 20,00 mmol/l
10R 15R 0,3 0,8 2,30 5,00 20,00 mmol/l
15R 99R+ 0,45 1,7 2,30 5,00 20,00 mmol/l

Viz též:
S_Triacylglyceroly
Triacylglyceroly
S
Spektrofotometrie reflexní
Látková koncentrace
TriacylglycerolyTriacylglyceroly (P; látková konc. [mmol/l] *)

Systém: P
Komponenta: Triacylglyceroly
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: *
Klíč: 03023
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,10 - 5,00 - 100,00
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Lipidy
Pokyny, poznámky, info:
Název Triacylglycerol IFCC neuvádí. Název triglyceridy IFCC nedoporučuje.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - heparinát sodný
Pokyny k odběru vzorku:
Jako protisrážlivé činidlo nepoužívat fluoridy, citráty a oxaláty. Odběr provádět minimálně po 12 hodinách lačnění.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 3 d
4 - 8 °C: 10 d
-20 °C: 2 rText abstraktu ke komponentě
Triacylglyceroly (triglyceridy) jsou triestery mastných kyselin s trojsytným alkoholem glycerolem. Esterifikací pouhých dvou –OH skupin glycerolu vznikají diacyglyceroly a esterifikací jedné –OH skupiny monoacylglycerol.
Triacylglyceroly jsou nepolární (odtud název neutrální tuky), ve vodě nerozpustné sloučeniny. Liší se podle druhu a umístění tří zbytků mastných kyselin na ně vázaných. Takzvané jednoduché triacylglyceroly obsahují jeden druh mastné kyseliny a jsou po něm pojmenovány (např. tristearoylglycerol neboli tristearin obsahuje tři zbytky kyseliny stearové, zatímco trioleylglycerol neboli triolein obsahuje tři zbytky kyseliny olejové). Složené triacylglyceroly se v přírodě vyskytují častěji a obsahují dva nebo tři různé zbytky mastných kyselin a jsou pojmenovány podle jejich umístění na glycerolové části.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
3R 5R 0,3 1,0 2,30 5,00 20,00 mmol/l
5R 10R 0,3 0,7 2,30 5,00 20,00 mmol/l
10R 15R 0,3 0,8 2,30 5,00 20,00 mmol/l
15R 99R+ 0,45 1,7 2,30 5,00 20,00 mmol/l

Viz též:
Triacylglyceroly
P
*
Látková koncentrace
TriacylglycerolyTriacylglyceroly (P; látková konc. [mmol/l] Absorpční spektrofotometrie)

Systém: P
Komponenta: Triacylglyceroly
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 12373
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,10 - 5,00 - 100,00
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Lipidy
Pokyny, poznámky, info:
Název Triacylglycerol IFCC neuvádí. Název triglyceridy IFCC nedoporučuje.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - heparinát sodný
Pokyny k odběru vzorku:
Jako protisrážlivé činidlo nepoužívat fluoridy, citráty a oxaláty. Odběr provádět minimálně po 12 hodinách lačnění.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 3 d
4 - 8 °C: 10 d
-20 °C: 2 rText abstraktu ke komponentě
Triacylglyceroly (triglyceridy) jsou triestery mastných kyselin s trojsytným alkoholem glycerolem. Esterifikací pouhých dvou –OH skupin glycerolu vznikají diacyglyceroly a esterifikací jedné –OH skupiny monoacylglycerol.
Triacylglyceroly jsou nepolární (odtud název neutrální tuky), ve vodě nerozpustné sloučeniny. Liší se podle druhu a umístění tří zbytků mastných kyselin na ně vázaných. Takzvané jednoduché triacylglyceroly obsahují jeden druh mastné kyseliny a jsou po něm pojmenovány (např. tristearoylglycerol neboli tristearin obsahuje tři zbytky kyseliny stearové, zatímco trioleylglycerol neboli triolein obsahuje tři zbytky kyseliny olejové). Složené triacylglyceroly se v přírodě vyskytují častěji a obsahují dva nebo tři různé zbytky mastných kyselin a jsou pojmenovány podle jejich umístění na glycerolové části.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
3R 5R 0,3 1,0 2,30 5,00 20,00 mmol/l
5R 10R 0,3 0,7 2,30 5,00 20,00 mmol/l
10R 15R 0,3 0,8 2,30 5,00 20,00 mmol/l
15R 99R+ 0,45 1,7 2,30 5,00 20,00 mmol/l

Viz též:
Triacylglyceroly
P
Absorpční spektrofotometrie
Látková koncentrace
TriacylglycerolyTriacylglyceroly (P; látková konc. [mmol/l] Absorpční spektrofotom. kinet.) Neaktuální

Systém: P
Komponenta: Triacylglyceroly
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: Absorpční spektrofotom. kinet.
Klíč: 03024
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,10 - 5,00 - 100,00
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Lipidy
Pokyny, poznámky, info:
Název Triacylglycerol IFCC neuvádí. Triglyceridy IFCC nedoporučuje.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - heparinát sodný
Pokyny k odběru vzorku:
Jako protisrážlivé činidlo nepoužívat fluoridy, citráty a oxaláty. Odběr provádět minimálně po 12 hodinách lačnění.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 3 d
4 - 8 °C: 10 d
-20 °C: 2 rText abstraktu ke komponentě
Triacylglyceroly (triglyceridy) jsou triestery mastných kyselin s trojsytným alkoholem glycerolem. Esterifikací pouhých dvou –OH skupin glycerolu vznikají diacyglyceroly a esterifikací jedné –OH skupiny monoacylglycerol.
Triacylglyceroly jsou nepolární (odtud název neutrální tuky), ve vodě nerozpustné sloučeniny. Liší se podle druhu a umístění tří zbytků mastných kyselin na ně vázaných. Takzvané jednoduché triacylglyceroly obsahují jeden druh mastné kyseliny a jsou po něm pojmenovány (např. tristearoylglycerol neboli tristearin obsahuje tři zbytky kyseliny stearové, zatímco trioleylglycerol neboli triolein obsahuje tři zbytky kyseliny olejové). Složené triacylglyceroly se v přírodě vyskytují častěji a obsahují dva nebo tři různé zbytky mastných kyselin a jsou pojmenovány podle jejich umístění na glycerolové části.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
F 0D 15R 0 1,02 2,30 5,00 20,00 mmol/l
M 0D 15R 0 0,89 2,30 5,00 20,00 mmol/l
F 15R 20R 0 0,96 2,30 5,00 20,00 mmol/l
M 15R 20R 0 1,04 2,30 5,00 20,00 mmol/l
F 20R 30R 0 0,97 2,30 5,00 20,00 mmol/l
M 20R 30R 0 1,46 2,30 5,00 20,00 mmol/l
F 30R 40R 0 1,10 2,30 5,00 20,00 mmol/l
M 30R 40R 0 1,83 2,30 5,00 20,00 mmol/l
F 40R 50R 0 1,31 2,30 5,00 20,00 mmol/l
M 40R 50R 0 1,99 2,30 5,00 20,00 mmol/l
F 50R 99R+ 0 1,54 2,30 5,00 20,00 mmol/l
M 50R 99R+ 0 2,00 2,30 5,00 20,00 mmol/l

Viz též:
Triacylglyceroly
P
Absorpční spektrofotom. kinet.
Látková koncentrace
TriacylglycerolyTriacylglyceroly (Nespecifikovaná tekutina; látková konc. [mmol/l] *)

Systém: Nespecifikovaná tekutina
Komponenta: Triacylglyceroly
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: *
Klíč: 05291
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,10 - 5,00 - 100,00
MTV: X
Třída hlavní: Lipidy
Pokyny, poznámky, info:
Název Triacylglycerol IFCC neuvádí. Název triglyceridy IFCC nedoporučuje.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná (typ získání nesdělen)
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Triacylglyceroly (triglyceridy) jsou triestery mastných kyselin s trojsytným alkoholem glycerolem. Esterifikací pouhých dvou –OH skupin glycerolu vznikají diacyglyceroly a esterifikací jedné –OH skupiny monoacylglycerol.
Triacylglyceroly jsou nepolární (odtud název neutrální tuky), ve vodě nerozpustné sloučeniny. Liší se podle druhu a umístění tří zbytků mastných kyselin na ně vázaných. Takzvané jednoduché triacylglyceroly obsahují jeden druh mastné kyseliny a jsou po něm pojmenovány (např. tristearoylglycerol neboli tristearin obsahuje tři zbytky kyseliny stearové, zatímco trioleylglycerol neboli triolein obsahuje tři zbytky kyseliny olejové). Složené triacylglyceroly se v přírodě vyskytují častěji a obsahují dva nebo tři různé zbytky mastných kyselin a jsou pojmenovány podle jejich umístění na glycerolové části.

Referenční meze

Viz též:
Triacylglyceroly
Nespecifikovaná tekutina
*
Látková koncentraceTriacylglyceroly (Nespecifikovaná tekutina; látková konc. [mmol/l] Absorpční spektrofotometrie)

Systém: Nespecifikovaná tekutina
Komponenta: Triacylglyceroly
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 13323
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,10 - 5,00 - 100,00
MTV: X
Třída hlavní: Lipidy
Pokyny, poznámky, info:
Název Triacylglycerol IFCC neuvádí. Název triglyceridy IFCC nedoporučuje.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná (typ získání nesdělen)
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Triacylglyceroly (triglyceridy) jsou triestery mastných kyselin s trojsytným alkoholem glycerolem. Esterifikací pouhých dvou –OH skupin glycerolu vznikají diacyglyceroly a esterifikací jedné –OH skupiny monoacylglycerol.
Triacylglyceroly jsou nepolární (odtud název neutrální tuky), ve vodě nerozpustné sloučeniny. Liší se podle druhu a umístění tří zbytků mastných kyselin na ně vázaných. Takzvané jednoduché triacylglyceroly obsahují jeden druh mastné kyseliny a jsou po něm pojmenovány (např. tristearoylglycerol neboli tristearin obsahuje tři zbytky kyseliny stearové, zatímco trioleylglycerol neboli triolein obsahuje tři zbytky kyseliny olejové). Složené triacylglyceroly se v přírodě vyskytují častěji a obsahují dva nebo tři různé zbytky mastných kyselin a jsou pojmenovány podle jejich umístění na glycerolové části.

Referenční meze

Viz též:
Triacylglyceroly
Nespecifikovaná tekutina
Absorpční spektrofotometrie
Látková koncentraceTriacylglyceroly (Nespecifikovaná tekutina; látková konc. [mmol/l] Absorpční spektrofotom. kinet.)

Systém: Nespecifikovaná tekutina
Komponenta: Triacylglyceroly
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: Absorpční spektrofotom. kinet.
Klíč: 05292
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,10 - 5,00 - 100,00
MTV: X
Třída hlavní: Lipidy
Pokyny, poznámky, info:
Název Triacylglycerol IFCC neuvádí. Název triglyceridy IFCC nedoporučuje.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná (typ získání nesdělen)
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Triacylglyceroly (triglyceridy) jsou triestery mastných kyselin s trojsytným alkoholem glycerolem. Esterifikací pouhých dvou –OH skupin glycerolu vznikají diacyglyceroly a esterifikací jedné –OH skupiny monoacylglycerol.
Triacylglyceroly jsou nepolární (odtud název neutrální tuky), ve vodě nerozpustné sloučeniny. Liší se podle druhu a umístění tří zbytků mastných kyselin na ně vázaných. Takzvané jednoduché triacylglyceroly obsahují jeden druh mastné kyseliny a jsou po něm pojmenovány (např. tristearoylglycerol neboli tristearin obsahuje tři zbytky kyseliny stearové, zatímco trioleylglycerol neboli triolein obsahuje tři zbytky kyseliny olejové). Složené triacylglyceroly se v přírodě vyskytují častěji a obsahují dva nebo tři různé zbytky mastných kyselin a jsou pojmenovány podle jejich umístění na glycerolové části.

Referenční meze

Viz též:
Triacylglyceroly
Nespecifikovaná tekutina
Absorpční spektrofotom. kinet.
Látková koncentraceTriacylglyceroly (Nespecif. tekutina(Drén); látková konc. [mmol/l] *)

Systém: Nespecif. tekutina(Drén)
Komponenta: Triacylglyceroly
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: *
Klíč: 14337
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,10 - 5,00 - 100,00
MTV: X
Třída hlavní: Lipidy
Pokyny, poznámky, info:
Název Triacylglycerol IFCC neuvádí. Název triglyceridy IFCC nedoporučuje.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Triacylglyceroly (triglyceridy) jsou triestery mastných kyselin s trojsytným alkoholem glycerolem. Esterifikací pouhých dvou –OH skupin glycerolu vznikají diacyglyceroly a esterifikací jedné –OH skupiny monoacylglycerol.
Triacylglyceroly jsou nepolární (odtud název neutrální tuky), ve vodě nerozpustné sloučeniny. Liší se podle druhu a umístění tří zbytků mastných kyselin na ně vázaných. Takzvané jednoduché triacylglyceroly obsahují jeden druh mastné kyseliny a jsou po něm pojmenovány (např. tristearoylglycerol neboli tristearin obsahuje tři zbytky kyseliny stearové, zatímco trioleylglycerol neboli triolein obsahuje tři zbytky kyseliny olejové). Složené triacylglyceroly se v přírodě vyskytují častěji a obsahují dva nebo tři různé zbytky mastných kyselin a jsou pojmenovány podle jejich umístění na glycerolové části.

Referenční meze

Viz též:
Triacylglyceroly
Nespecif. tekutina(Drén)
*
Látková koncentraceTriacylglyceroly (Nespecif. tekutina(Drén); látková konc. [mmol/l] Absorpční spektrofotometrie)

Systém: Nespecif. tekutina(Drén)
Komponenta: Triacylglyceroly
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 14338
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,10 - 5,00 - 100,00
MTV: X
Třída hlavní: Lipidy
Pokyny, poznámky, info:
Název Triacylglycerol IFCC neuvádí. Název triglyceridy IFCC nedoporučuje.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Triacylglyceroly (triglyceridy) jsou triestery mastných kyselin s trojsytným alkoholem glycerolem. Esterifikací pouhých dvou –OH skupin glycerolu vznikají diacyglyceroly a esterifikací jedné –OH skupiny monoacylglycerol.
Triacylglyceroly jsou nepolární (odtud název neutrální tuky), ve vodě nerozpustné sloučeniny. Liší se podle druhu a umístění tří zbytků mastných kyselin na ně vázaných. Takzvané jednoduché triacylglyceroly obsahují jeden druh mastné kyseliny a jsou po něm pojmenovány (např. tristearoylglycerol neboli tristearin obsahuje tři zbytky kyseliny stearové, zatímco trioleylglycerol neboli triolein obsahuje tři zbytky kyseliny olejové). Složené triacylglyceroly se v přírodě vyskytují častěji a obsahují dva nebo tři různé zbytky mastných kyselin a jsou pojmenovány podle jejich umístění na glycerolové části.

Referenční meze

Viz též:
Triacylglyceroly
Nespecif. tekutina(Drén)
Absorpční spektrofotometrie
Látková koncentraceTriacylglyceroly (Nespecif. tekutina(Punkce); látková konc. [mmol/l] *)

Systém: Nespecif. tekutina(Punkce)
Komponenta: Triacylglyceroly
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: *
Klíč: 05129
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,10 - 5,00 - 100,00
MTV: X
Třída hlavní: Lipidy
Pokyny, poznámky, info:
Název Triacylglycerol IFCC neuvádí. Název triglyceridy IFCC nedoporučuje.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná punkcí
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravyText abstraktu ke komponentě
Triacylglyceroly (triglyceridy) jsou triestery mastných kyselin s trojsytným alkoholem glycerolem. Esterifikací pouhých dvou –OH skupin glycerolu vznikají diacyglyceroly a esterifikací jedné –OH skupiny monoacylglycerol.
Triacylglyceroly jsou nepolární (odtud název neutrální tuky), ve vodě nerozpustné sloučeniny. Liší se podle druhu a umístění tří zbytků mastných kyselin na ně vázaných. Takzvané jednoduché triacylglyceroly obsahují jeden druh mastné kyseliny a jsou po něm pojmenovány (např. tristearoylglycerol neboli tristearin obsahuje tři zbytky kyseliny stearové, zatímco trioleylglycerol neboli triolein obsahuje tři zbytky kyseliny olejové). Složené triacylglyceroly se v přírodě vyskytují častěji a obsahují dva nebo tři různé zbytky mastných kyselin a jsou pojmenovány podle jejich umístění na glycerolové části.

Referenční meze

Viz též:
Triacylglyceroly
Nespecif. tekutina(Punkce)
*
Látková koncentraceTriacylglyceroly (Nespecif. tekutina(Punkce); látková konc. [mmol/l] Absorpční spektrofotometrie)

Systém: Nespecif. tekutina(Punkce)
Komponenta: Triacylglyceroly
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 13324
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,10 - 5,00 - 100,00
MTV: X
Třída hlavní: Lipidy
Pokyny, poznámky, info:
Název Triacylglycerol IFCC neuvádí. Název triglyceridy IFCC nedoporučuje.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná punkcí
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravyText abstraktu ke komponentě
Triacylglyceroly (triglyceridy) jsou triestery mastných kyselin s trojsytným alkoholem glycerolem. Esterifikací pouhých dvou –OH skupin glycerolu vznikají diacyglyceroly a esterifikací jedné –OH skupiny monoacylglycerol.
Triacylglyceroly jsou nepolární (odtud název neutrální tuky), ve vodě nerozpustné sloučeniny. Liší se podle druhu a umístění tří zbytků mastných kyselin na ně vázaných. Takzvané jednoduché triacylglyceroly obsahují jeden druh mastné kyseliny a jsou po něm pojmenovány (např. tristearoylglycerol neboli tristearin obsahuje tři zbytky kyseliny stearové, zatímco trioleylglycerol neboli triolein obsahuje tři zbytky kyseliny olejové). Složené triacylglyceroly se v přírodě vyskytují častěji a obsahují dva nebo tři různé zbytky mastných kyselin a jsou pojmenovány podle jejich umístění na glycerolové části.

Referenční meze

Viz též:
Triacylglyceroly
Nespecif. tekutina(Punkce)
Absorpční spektrofotometrie
Látková koncentraceTriacylglyceroly (Nespecif. tekutina(Punkce); látková konc. [mmol/l] Absorpční spektrofotom. kinet.)

Systém: Nespecif. tekutina(Punkce)
Komponenta: Triacylglyceroly
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: Absorpční spektrofotom. kinet.
Klíč: 05130
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,10 - 5,00 - 100,00
MTV: X
Třída hlavní: Lipidy
Pokyny, poznámky, info:
Název Triacylglycerol IFCC neuvádí. Název triglyceridy IFCC nedoporučuje.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná punkcí
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravyText abstraktu ke komponentě
Triacylglyceroly (triglyceridy) jsou triestery mastných kyselin s trojsytným alkoholem glycerolem. Esterifikací pouhých dvou –OH skupin glycerolu vznikají diacyglyceroly a esterifikací jedné –OH skupiny monoacylglycerol.
Triacylglyceroly jsou nepolární (odtud název neutrální tuky), ve vodě nerozpustné sloučeniny. Liší se podle druhu a umístění tří zbytků mastných kyselin na ně vázaných. Takzvané jednoduché triacylglyceroly obsahují jeden druh mastné kyseliny a jsou po něm pojmenovány (např. tristearoylglycerol neboli tristearin obsahuje tři zbytky kyseliny stearové, zatímco trioleylglycerol neboli triolein obsahuje tři zbytky kyseliny olejové). Složené triacylglyceroly se v přírodě vyskytují častěji a obsahují dva nebo tři různé zbytky mastných kyselin a jsou pojmenovány podle jejich umístění na glycerolové části.

Referenční meze

Viz též:
Triacylglyceroly
Nespecif. tekutina(Punkce)
Absorpční spektrofotom. kinet.
Látková koncentraceTriacylglyceroly (Nespecif. tekutina(Sonda); látková konc. [mmol/l] *)

Systém: Nespecif. tekutina(Sonda)
Komponenta: Triacylglyceroly
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: *
Klíč: 14164
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 2,0 - 20 - 300
MTV: X
Třída hlavní: Lipidy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná sondou
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Triacylglyceroly (triglyceridy) jsou triestery mastných kyselin s trojsytným alkoholem glycerolem. Esterifikací pouhých dvou –OH skupin glycerolu vznikají diacyglyceroly a esterifikací jedné –OH skupiny monoacylglycerol.
Triacylglyceroly jsou nepolární (odtud název neutrální tuky), ve vodě nerozpustné sloučeniny. Liší se podle druhu a umístění tří zbytků mastných kyselin na ně vázaných. Takzvané jednoduché triacylglyceroly obsahují jeden druh mastné kyseliny a jsou po něm pojmenovány (např. tristearoylglycerol neboli tristearin obsahuje tři zbytky kyseliny stearové, zatímco trioleylglycerol neboli triolein obsahuje tři zbytky kyseliny olejové). Složené triacylglyceroly se v přírodě vyskytují častěji a obsahují dva nebo tři různé zbytky mastných kyselin a jsou pojmenovány podle jejich umístění na glycerolové části.

Referenční meze

Viz též:
Triacylglyceroly
Nespecif. tekutina(Sonda)
*
Látková koncentraceTriacylglyceroly (Nespecif. tekutina(Sonda); látková konc. [mmol/l] Absorpční spektrofotometrie)

Systém: Nespecif. tekutina(Sonda)
Komponenta: Triacylglyceroly
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 14165
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 2,0 - 20 - 300
MTV: X
Třída hlavní: Lipidy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná sondou
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Triacylglyceroly (triglyceridy) jsou triestery mastných kyselin s trojsytným alkoholem glycerolem. Esterifikací pouhých dvou –OH skupin glycerolu vznikají diacyglyceroly a esterifikací jedné –OH skupiny monoacylglycerol.
Triacylglyceroly jsou nepolární (odtud název neutrální tuky), ve vodě nerozpustné sloučeniny. Liší se podle druhu a umístění tří zbytků mastných kyselin na ně vázaných. Takzvané jednoduché triacylglyceroly obsahují jeden druh mastné kyseliny a jsou po něm pojmenovány (např. tristearoylglycerol neboli tristearin obsahuje tři zbytky kyseliny stearové, zatímco trioleylglycerol neboli triolein obsahuje tři zbytky kyseliny olejové). Složené triacylglyceroly se v přírodě vyskytují častěji a obsahují dva nebo tři různé zbytky mastných kyselin a jsou pojmenovány podle jejich umístění na glycerolové části.

Referenční meze

Viz též:
Triacylglyceroly
Nespecif. tekutina(Sonda)
Absorpční spektrofotometrie
Látková koncentrace