Trichomonády - semikvantitativně

Trichomonády semikvant.U_Trichomonády semikvant.

Trichomonády semikvant. (U; arb. konc. [arb.j.] *)
Trichomonády semikvant. (U; arb. konc. [arb.j.] Mikroskopie)


Trichomonády semikvant. (U; arb. konc. [arb.j.] *)

Systém: U
Komponenta: Trichomonády - semikvantitativně
Druh veličiny: Arbitrární koncentrace
Jednotka: arb.j.
Procedura: *
Klíč: 03430
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty:
MTV: X, KVAL, USED, UA
Třída hlavní: Paraziti
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Plast, pro nativní materiál (moč, sliny, mok, aj.)
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovuje se v rámci morfologického vyšetření moče. Stanovení lze provést i z 5 ml moče.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 hText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
U
*
Arbitrární koncentraceTrichomonády semikvant. (U; arb. konc. [arb.j.] Mikroskopie)

Systém: U
Komponenta: Trichomonády - semikvantitativně
Druh veličiny: Arbitrární koncentrace
Jednotka: arb.j.
Procedura: Mikroskopie
Klíč: 03431
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty:
MTV: X, KVAL, USED, UA
Třída hlavní: Paraziti
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Plast, pro nativní materiál (moč, sliny, mok, aj.)
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovuje se v rámci morfologického vyšetření moče. Stanovení lze provést i z 5 ml moče.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 hText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
U
Arbitrární koncentrace