Tricyklická antidepresiva*

Tricyklic. antidepresiva*S_Tricyklic. antidepresiva*

Tricyklic. antidepresiva* (S; látková konc. [nmol/l] *)
Tricyklic. antidepresiva* (S; látková konc. [nmol/l] EIA)
Tricyklic. antidepresiva* (S; látková konc. [nmol/l] FPIA)
Tricyklic. antidepresiva* (S; látková konc. [nmol/l] IA)

P_Tricyklic. antidepresiva*

Tricyklic. antidepresiva* (P; látková konc. [nmol/l] *)
Tricyklic. antidepresiva* (P; látková konc. [nmol/l] EIA)
Tricyklic. antidepresiva* (P; látková konc. [nmol/l] FPIA)
Tricyklic. antidepresiva* (P; látková konc. [nmol/l] IA)

U_Tricyklic. antidepresiva*

Tricyklic. antidepresiva* (U; látková konc. [µmol/l] *)
Tricyklic. antidepresiva* (U; látková konc. [µmol/l] FPIA)
Tricyklic. antidepresiva* (U; látková konc. [µmol/l] IA)

STF_Tricyklic. antidepresiva*

Tricyklic. antidepresiva* (Žaludeční tekutina; látková konc. [µmol/l] *)
Tricyklic. antidepresiva* (Žaludeční tekutina; látková konc. [µmol/l] FPIA)
Tricyklic. antidepresiva* (Žaludeční tekutina; látková konc. [µmol/l] IA)


Tricyklic. antidepresiva* (S; látková konc. [nmol/l] *)

Systém: S
Komponenta: Tricyklická antidepresiva*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: *
Klíč: 03428
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 300 - 1000 - 50000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravyText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
*
Látková koncentraceTricyklic. antidepresiva* (S; látková konc. [nmol/l] EIA)

Systém: S
Komponenta: Tricyklická antidepresiva*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: EIA
Klíč: 05128
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 300 - 1000 - 50000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravyText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
EIA
Látková koncentraceTricyklic. antidepresiva* (S; látková konc. [nmol/l] FPIA)

Systém: S
Komponenta: Tricyklická antidepresiva*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: FPIA
Klíč: 03429
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 300 - 1000 - 50000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravyText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
FPIA
Látková koncentraceTricyklic. antidepresiva* (S; látková konc. [nmol/l] IA)

Systém: S
Komponenta: Tricyklická antidepresiva*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: IA
Klíč: 18966
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 300 - 1000 - 50000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravyText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
IA
Látková koncentraceTricyklic. antidepresiva* (P; látková konc. [nmol/l] *)

Systém: P
Komponenta: Tricyklická antidepresiva*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: *
Klíč: 03426
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 300 - 1000 - 50000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
Látková koncentraceTricyklic. antidepresiva* (P; látková konc. [nmol/l] EIA)

Systém: P
Komponenta: Tricyklická antidepresiva*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: EIA
Klíč: 05127
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 300 - 1000 - 50000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
EIA
Látková koncentraceTricyklic. antidepresiva* (P; látková konc. [nmol/l] FPIA)

Systém: P
Komponenta: Tricyklická antidepresiva*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: FPIA
Klíč: 03427
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 300 - 1000 - 50000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
FPIA
Látková koncentraceTricyklic. antidepresiva* (P; látková konc. [nmol/l] IA)

Systém: P
Komponenta: Tricyklická antidepresiva*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: IA
Klíč: 18965
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 300 - 1000 - 50000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
IA
Látková koncentraceTricyklic. antidepresiva* (U; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: U
Komponenta: Tricyklická antidepresiva*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 09065
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,040 - 10,000 - 50,000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
Upozornění: Hladina léku je stanovována jako SUBSTC i jako MASSC, hvězdička v názvu komponenty slouží k rozlišení, je uváděna (v souladu s doporučením gestora) u položek s druhem veličiny SUBSTC. Lokálně si lze vhodně upravit.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Plast, pro nativní materiál (moč, sliny, mok, aj.)Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
U
*
Látková koncentraceTricyklic. antidepresiva* (U; látková konc. [µmol/l] FPIA)

Systém: U
Komponenta: Tricyklická antidepresiva*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: FPIA
Klíč: 09066
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,030 - 10,000 - 50,000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
Upozornění: Hladina léku je stanovována jako SUBSTC i jako MASSC, hvězdička v názvu komponenty slouží k rozlišení, je uváděna (v souladu s doporučením gestora) u položek s druhem veličiny SUBSTC. Lokálně si lze vhodně upravit.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Plast, pro nativní materiál (moč, sliny, mok, aj.)Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
U
FPIA
Látková koncentraceTricyklic. antidepresiva* (U; látková konc. [µmol/l] IA)

Systém: U
Komponenta: Tricyklická antidepresiva*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: IA
Klíč: 18968
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,040 - 10,000 - 50,000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
Upozornění: Hladina léku je stanovována jako SUBSTC i jako MASSC, hvězdička v názvu komponenty slouží k rozlišení, je uváděna (v souladu s doporučením gestora) u položek s druhem veličiny SUBSTC. Lokálně si lze vhodně upravit.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Plast, pro nativní materiál (moč, sliny, mok, aj.)Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
U
IA
Látková koncentraceTricyklic. antidepresiva* (Žaludeční tekutina; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: Žaludeční tekutina
Komponenta: Tricyklická antidepresiva*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 09063
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 300 - 1000 - 50000
MTV: X
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
Upozornění: Hladina léku je stanovována jako SUBSTC i jako MASSC, hvězdička v názvu komponenty slouží k rozlišení, je uváděna (v souladu s doporučením gestora) u položek s druhem veličiny SUBSTC. Lokálně si lze vhodně upravit.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Žaludeční tekutina
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Žaludeční tekutina
*
Látková koncentraceTricyklic. antidepresiva* (Žaludeční tekutina; látková konc. [µmol/l] FPIA)

Systém: Žaludeční tekutina
Komponenta: Tricyklická antidepresiva*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: FPIA
Klíč: 09064
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 300 - 1000 - 50000
MTV: X
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
Upozornění: Hladina léku je stanovována jako SUBSTC i jako MASSC, hvězdička v názvu komponenty slouží k rozlišení, je uváděna (v souladu s doporučením gestora) u položek s druhem veličiny SUBSTC. Lokálně si lze vhodně upravit.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Žaludeční tekutina
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Žaludeční tekutina
FPIA
Látková koncentraceTricyklic. antidepresiva* (Žaludeční tekutina; látková konc. [µmol/l] IA)

Systém: Žaludeční tekutina
Komponenta: Tricyklická antidepresiva*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: IA
Klíč: 18967
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 300 - 1000 - 50000
MTV: X
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
Upozornění: Hladina léku je stanovována jako SUBSTC i jako MASSC, hvězdička v názvu komponenty slouží k rozlišení, je uváděna (v souladu s doporučením gestora) u položek s druhem veličiny SUBSTC. Lokálně si lze vhodně upravit.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Žaludeční tekutina
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Žaludeční tekutina
IA
Látková koncentrace