Trombin generační test - plocha pod křivkou

Trombin generační test - AUCP_Trombin generační test - AUC

Trombin generační test - AUC (P; AUC (nmol*min) [nmol*min] *)
Trombin generační test - AUC (P; AUC (nmol*min) [nmol*min] Flurimetrie)

B_Trombin generační test - AUC

Trombin generační test - AUC (B; AUC (nmol*min) [nmol*min] *)
Trombin generační test - AUC (B; AUC (nmol*min) [nmol*min] Flurimetrie)


Trombin generační test - AUC (P; AUC (nmol*min) [nmol*min] *)

Systém: P
Komponenta: Trombin generační test - plocha pod křivkou
Druh veličiny: Plocha pod křivkou (nmol*min)
Jednotka: nmol*min
Procedura: *
Klíč: 16293
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10000 - 1000000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Funkční testy nezátěžové
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*Trombin generační test - AUC (P; AUC (nmol*min) [nmol*min] Flurimetrie)

Systém: P
Komponenta: Trombin generační test - plocha pod křivkou
Druh veličiny: Plocha pod křivkou (nmol*min)
Jednotka: nmol*min
Procedura: Flurimetrie
Klíč: 16294
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10000 - 1000000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Funkční testy nezátěžové
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
FlurimetrieTrombin generační test - AUC (B; AUC (nmol*min) [nmol*min] *)

Systém: B
Komponenta: Trombin generační test - plocha pod křivkou
Druh veličiny: Plocha pod křivkou (nmol*min)
Jednotka: nmol*min
Procedura: *
Klíč: 16291
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10000 - 1000000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Funkční testy nezátěžové
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
B
*Trombin generační test - AUC (B; AUC (nmol*min) [nmol*min] Flurimetrie)

Systém: B
Komponenta: Trombin generační test - plocha pod křivkou
Druh veličiny: Plocha pod křivkou (nmol*min)
Jednotka: nmol*min
Procedura: Flurimetrie
Klíč: 16292
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10000 - 1000000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Funkční testy nezátěžové
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
B
Flurimetrie