Transferin

TransferinS_Transferin

Transferin (S; hmot. konc. [g/l] *)
Transferin (S; hmot. konc. [g/l] Imunoturbidimetrie)
Transferin (S; hmot. konc. [g/l] Nefelometrie)
Transferin (S; hmot. konc. [g/l] Radiální imunodifuze)

P_Transferin

Transferin (P; hmot. konc. [g/l] *)
Transferin (P; hmot. konc. [g/l] Imunoturbidimetrie)
Transferin (P; hmot. konc. [g/l] Nefelometrie)
Transferin (P; hmot. konc. [g/l] Radiální imunodifuze)

U_Transferin

Transferin (U; hmot. konc. [mg/l] *)
Transferin (U; hmot. konc. [mg/l] Imunoturbidimetrie)
Transferin (U; hmot. konc. [mg/l] Nefelometrie)

CSF_Transferin

Transferin (Likvor; hmot. konc. [mg/l] *)
Transferin (Likvor; hmot. konc. [mg/l] Imunoturbidimetrie)
Transferin (Likvor; hmot. konc. [mg/l] Nefelometrie)


Transferin (S; hmot. konc. [g/l] *)

Systém: S
Komponenta: Transferin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: g/l
Procedura: *
Klíč: 03015
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,00 - 0,10 - 7,00 - 15,00
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Transferin je beta-glykoprotein. Patří k negativním reaktantům akutní fáze a je hlavní transportní bílkovinou pro železo.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0,10 0,50 0,90 1,80 4,00 6,00 8,00 15,00 g/l

Viz též:
S_Transferin
Transferin
S
*
Hmotnostní koncentraceTransferin (S; hmot. konc. [g/l] Imunoturbidimetrie)

Systém: S
Komponenta: Transferin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: g/l
Procedura: Imunoturbidimetrie
Klíč: 03016
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,00 - 0,10 - 7,00 - 15,00
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Transferin je beta-glykoprotein. Patří k negativním reaktantům akutní fáze a je hlavní transportní bílkovinou pro železo.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0,10 0,50 0,90 1,80 4,00 6,00 8,00 15,00 g/l

Viz též:
S_Transferin
Transferin
S
Hmotnostní koncentraceTransferin (S; hmot. konc. [g/l] Nefelometrie)

Systém: S
Komponenta: Transferin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: g/l
Procedura: Nefelometrie
Klíč: 03017
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,00 - 0,10 - 7,00 - 15,00
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Transferin je beta-glykoprotein. Patří k negativním reaktantům akutní fáze a je hlavní transportní bílkovinou pro železo.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0,10 0,50 0,90 1,80 4,00 6,00 8,00 15,00 g/l

Viz též:
S_Transferin
Transferin
S
Nefelometrie
Hmotnostní koncentraceTransferin (S; hmot. konc. [g/l] Radiální imunodifuze)

Systém: S
Komponenta: Transferin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: g/l
Procedura: Radiální imunodifuze
Klíč: 03018
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,00 - 0,10 - 7,00 - 15,00
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Transferin je beta-glykoprotein. Patří k negativním reaktantům akutní fáze a je hlavní transportní bílkovinou pro železo.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0,10 0,50 0,90 1,80 4,00 6,00 8,00 15,00 g/l

Viz též:
S_Transferin
Transferin
S
Radiální imunodifuze
Hmotnostní koncentraceTransferin (P; hmot. konc. [g/l] *)

Systém: P
Komponenta: Transferin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: g/l
Procedura: *
Klíč: 03011
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,00 - 0,10 - 7,00 - 15,00
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Transferin je beta-glykoprotein. Patří k negativním reaktantům akutní fáze a je hlavní transportní bílkovinou pro železo.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0,10 0,50 0,90 1,80 4,00 6,00 8,00 15,00 g/l

Viz též:
Transferin
P
*
Hmotnostní koncentraceTransferin (P; hmot. konc. [g/l] Imunoturbidimetrie)

Systém: P
Komponenta: Transferin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: g/l
Procedura: Imunoturbidimetrie
Klíč: 03012
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,00 - 0,10 - 7,00 - 15,00
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Transferin je beta-glykoprotein. Patří k negativním reaktantům akutní fáze a je hlavní transportní bílkovinou pro železo.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0,10 0,50 0,90 1,80 4,00 6,00 8,00 15,00 g/l

Viz též:
Transferin
P
Hmotnostní koncentraceTransferin (P; hmot. konc. [g/l] Nefelometrie)

Systém: P
Komponenta: Transferin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: g/l
Procedura: Nefelometrie
Klíč: 03013
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,00 - 0,10 - 7,00 - 15,00
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Transferin je beta-glykoprotein. Patří k negativním reaktantům akutní fáze a je hlavní transportní bílkovinou pro železo.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0,10 0,50 0,90 1,80 4,00 6,00 8,00 15,00 g/l

Viz též:
Transferin
P
Nefelometrie
Hmotnostní koncentraceTransferin (P; hmot. konc. [g/l] Radiální imunodifuze)

Systém: P
Komponenta: Transferin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: g/l
Procedura: Radiální imunodifuze
Klíč: 03014
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,00 - 0,10 - 7,00 - 15,00
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Transferin je beta-glykoprotein. Patří k negativním reaktantům akutní fáze a je hlavní transportní bílkovinou pro železo.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0,10 0,50 0,90 1,80 4,00 6,00 8,00 15,00 g/l

Viz též:
Transferin
P
Radiální imunodifuze
Hmotnostní koncentraceTransferin (U; hmot. konc. [mg/l] *)

Systém: U
Komponenta: Transferin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: *
Klíč: 12494
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 10 - 1000 - 10000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Transferin je beta-glykoprotein. Patří k negativním reaktantům akutní fáze a je hlavní transportní bílkovinou pro železo.

Referenční meze

Viz též:
Transferin
U
*
Hmotnostní koncentraceTransferin (U; hmot. konc. [mg/l] Imunoturbidimetrie)

Systém: U
Komponenta: Transferin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: Imunoturbidimetrie
Klíč: 12495
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 10 - 1000 - 10000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Transferin je beta-glykoprotein. Patří k negativním reaktantům akutní fáze a je hlavní transportní bílkovinou pro železo.

Referenční meze

Viz též:
Transferin
U
Hmotnostní koncentraceTransferin (U; hmot. konc. [mg/l] Nefelometrie)

Systém: U
Komponenta: Transferin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: Nefelometrie
Klíč: 12624
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 10 - 1000 - 10000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Transferin je beta-glykoprotein. Patří k negativním reaktantům akutní fáze a je hlavní transportní bílkovinou pro železo.

Referenční meze

Viz též:
Transferin
U
Nefelometrie
Hmotnostní koncentraceTransferin (Likvor; hmot. konc. [mg/l] *)

Systém: Likvor
Komponenta: Transferin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: *
Klíč: 05126
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty:
MTV: X, CSF
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Likvor
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Transferin je beta-glykoprotein. Patří k negativním reaktantům akutní fáze a je hlavní transportní bílkovinou pro železo.

Referenční meze

Viz též:
Likvor_Transferin
Transferin
Likvor
*
Hmotnostní koncentraceTransferin (Likvor; hmot. konc. [mg/l] Imunoturbidimetrie)

Systém: Likvor
Komponenta: Transferin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: Imunoturbidimetrie
Klíč: 03952
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty:
MTV: X, CSF
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Likvor
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Transferin je beta-glykoprotein. Patří k negativním reaktantům akutní fáze a je hlavní transportní bílkovinou pro železo.

Referenční meze

Viz též:
Likvor_Transferin
Transferin
Likvor
Hmotnostní koncentraceTransferin (Likvor; hmot. konc. [mg/l] Nefelometrie)

Systém: Likvor
Komponenta: Transferin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: Nefelometrie
Klíč: 03953
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty:
MTV: X, CSF
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Likvor
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Transferin je beta-glykoprotein. Patří k negativním reaktantům akutní fáze a je hlavní transportní bílkovinou pro železo.

Referenční meze

Viz též:
Likvor_Transferin
Transferin
Likvor
Nefelometrie
Hmotnostní koncentrace