Protilátky proti receptorům TSH (TRAK)

Anti-TSH receptorS_Anti-TSH receptor

Anti-TSH receptor (S; arb. látková konc. [U/l] *)
Anti-TSH receptor (S; arb. látková konc. [U/l] ELISA)
Anti-TSH receptor (S; arb. látková konc. [U/l] RRA)

P_Anti-TSH receptor

Anti-TSH receptor (P; arb. látková konc. [U/l] *)
Anti-TSH receptor (P; arb. látková konc. [U/l] RRA)


Anti-TSH receptor (S; arb. látková konc. [U/l] *)

Systém: S
Komponenta: Protilátky proti receptorům TSH (TRAK)
Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
Jednotka: U/l
Procedura: *
Klíč: 08035
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 15 - 10000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Protilátky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Nedoporučuje se neprovádět v plazmě. Transport krve do laboratoře v den odběru.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 3 d
-20 °C: 4 týden
Poznámka ke stabilitě:
Vyhnout se opakovanému zmrazování a rozmrazování vzorku.Text abstraktu ke komponentě
Autoprotilátky proti TSH-receptorům, obsaženým v buněčné membráně buněk štítné žlázy, netvoří protilátky jednoho typu. Jedná se o skupinu protilátek, které se sice váží na buněčný receptor pro TSH, ale vykazují někdy zcela odlišnou odpověď buněk štítné žlázy. Některé protilátky se váží na TSH-receptor a přitom imitují funkci přirozeného ligandu TSH (thyroid stimulating immunoglobulin - TSI), jiné protilátky se vyznačují větší vazebnou schopností k receptorům než vykazuje přirozený ligand TSH. Tím dochází k déle trvající stimulaci buněk štítné žlázy než u přirozeného ligandu, z čehož pramení i přetrvávající produkce tyroxinu a trijodtyroninu (long acting thyroid stimulation - LATS). Další typ protilátek vazbou na receptor tento receptor zablokuje (thyroid-receptor binding and inhibiting antibodies - TBAB) a blokuje produkci tyreoidálních hormonů.

Referenční meze

Viz též:
Anti-TSH receptor
S
*
Arbitrární látková koncentraceAnti-TSH receptor (S; arb. látková konc. [U/l] ELISA)

Systém: S
Komponenta: Protilátky proti receptorům TSH (TRAK)
Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
Jednotka: U/l
Procedura: ELISA
Klíč: 13322
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 15 - 10000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Protilátky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Nedoporučuje se neprovádět v plazmě. Transport krve do laboratoře v den odběru.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 3 d
-20 °C: 4 týden
Poznámka ke stabilitě:
Vyhnout se opakovanému zmrazování a rozmrazování vzorku.Text abstraktu ke komponentě
Autoprotilátky proti TSH-receptorům, obsaženým v buněčné membráně buněk štítné žlázy, netvoří protilátky jednoho typu. Jedná se o skupinu protilátek, které se sice váží na buněčný receptor pro TSH, ale vykazují někdy zcela odlišnou odpověď buněk štítné žlázy. Některé protilátky se váží na TSH-receptor a přitom imitují funkci přirozeného ligandu TSH (thyroid stimulating immunoglobulin - TSI), jiné protilátky se vyznačují větší vazebnou schopností k receptorům než vykazuje přirozený ligand TSH. Tím dochází k déle trvající stimulaci buněk štítné žlázy než u přirozeného ligandu, z čehož pramení i přetrvávající produkce tyroxinu a trijodtyroninu (long acting thyroid stimulation - LATS). Další typ protilátek vazbou na receptor tento receptor zablokuje (thyroid-receptor binding and inhibiting antibodies - TBAB) a blokuje produkci tyreoidálních hormonů.

Referenční meze

Viz též:
Anti-TSH receptor
S
ELISA
Arbitrární látková koncentraceAnti-TSH receptor (S; arb. látková konc. [U/l] RRA)

Systém: S
Komponenta: Protilátky proti receptorům TSH (TRAK)
Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
Jednotka: U/l
Procedura: RRA
Klíč: 08036
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 15 - 10000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Protilátky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Nedoporučuje se neprovádět v plazmě. Transport krve do laboratoře v den odběru.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 3 d
-20 °C: 4 týden
Poznámka ke stabilitě:
Vyhnout se opakovanému zmrazování a rozmrazování vzorku.Text abstraktu ke komponentě
Autoprotilátky proti TSH-receptorům, obsaženým v buněčné membráně buněk štítné žlázy, netvoří protilátky jednoho typu. Jedná se o skupinu protilátek, které se sice váží na buněčný receptor pro TSH, ale vykazují někdy zcela odlišnou odpověď buněk štítné žlázy. Některé protilátky se váží na TSH-receptor a přitom imitují funkci přirozeného ligandu TSH (thyroid stimulating immunoglobulin - TSI), jiné protilátky se vyznačují větší vazebnou schopností k receptorům než vykazuje přirozený ligand TSH. Tím dochází k déle trvající stimulaci buněk štítné žlázy než u přirozeného ligandu, z čehož pramení i přetrvávající produkce tyroxinu a trijodtyroninu (long acting thyroid stimulation - LATS). Další typ protilátek vazbou na receptor tento receptor zablokuje (thyroid-receptor binding and inhibiting antibodies - TBAB) a blokuje produkci tyreoidálních hormonů.

Referenční meze

Viz též:
Anti-TSH receptor
S
RRA
Arbitrární látková koncentraceAnti-TSH receptor (P; arb. látková konc. [U/l] *)

Systém: P
Komponenta: Protilátky proti receptorům TSH (TRAK)
Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
Jednotka: U/l
Procedura: *
Klíč: 08034
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 15 - 10000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Protilátky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení není doporučováno provádět v plazmě, vhodnějším materiálem je sérum.Text abstraktu ke komponentě
Autoprotilátky proti TSH-receptorům, obsaženým v buněčné membráně buněk štítné žlázy, netvoří protilátky jednoho typu. Jedná se o skupinu protilátek, které se sice váží na buněčný receptor pro TSH, ale vykazují někdy zcela odlišnou odpověď buněk štítné žlázy. Některé protilátky se váží na TSH-receptor a přitom imitují funkci přirozeného ligandu TSH (thyroid stimulating immunoglobulin - TSI), jiné protilátky se vyznačují větší vazebnou schopností k receptorům než vykazuje přirozený ligand TSH. Tím dochází k déle trvající stimulaci buněk štítné žlázy než u přirozeného ligandu, z čehož pramení i přetrvávající produkce tyroxinu a trijodtyroninu (long acting thyroid stimulation - LATS). Další typ protilátek vazbou na receptor tento receptor zablokuje (thyroid-receptor binding and inhibiting antibodies - TBAB) a blokuje produkci tyreoidálních hormonů.

Referenční meze

Viz též:
Anti-TSH receptor
P
*
Arbitrární látková koncentraceAnti-TSH receptor (P; arb. látková konc. [U/l] RRA)

Systém: P
Komponenta: Protilátky proti receptorům TSH (TRAK)
Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
Jednotka: U/l
Procedura: RRA
Klíč: 07916
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 15 - 10000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Protilátky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení není doporučováno provádět v plazmě, vhodnějším materiálem je sérum.Text abstraktu ke komponentě
Autoprotilátky proti TSH-receptorům, obsaženým v buněčné membráně buněk štítné žlázy, netvoří protilátky jednoho typu. Jedná se o skupinu protilátek, které se sice váží na buněčný receptor pro TSH, ale vykazují někdy zcela odlišnou odpověď buněk štítné žlázy. Některé protilátky se váží na TSH-receptor a přitom imitují funkci přirozeného ligandu TSH (thyroid stimulating immunoglobulin - TSI), jiné protilátky se vyznačují větší vazebnou schopností k receptorům než vykazuje přirozený ligand TSH. Tím dochází k déle trvající stimulaci buněk štítné žlázy než u přirozeného ligandu, z čehož pramení i přetrvávající produkce tyroxinu a trijodtyroninu (long acting thyroid stimulation - LATS). Další typ protilátek vazbou na receptor tento receptor zablokuje (thyroid-receptor binding and inhibiting antibodies - TBAB) a blokuje produkci tyreoidálních hormonů.

Referenční meze

Viz též:
Anti-TSH receptor
P
RRA
Arbitrární látková koncentrace