Tkáňový polypeptidický specifický antigen

TPSS_TPS

TPS (S; arb. látková konc. [U/l] *)
TPS (S; arb. látková konc. [U/l] EIA)
TPS (S; arb. látková konc. [U/l] FEIA)
TPS (S; arb. látková konc. [U/l] FIA)
TPS (S; arb. látková konc. [U/l] IRMA)
TPS (S; arb. látková konc. [U/l] LEIA)
TPS (S; arb. látková konc. [U/l] LIA)

U_TPS

TPS (U; arb. látková konc. [U/l] *)
TPS (U; arb. látková konc. [U/l] IRMA)
TPS (U; arb. látková konc. [U/l] LEIA)
TPS (U; arb. látková konc. [U/l] LIA)


TPS (S; arb. látková konc. [U/l] *)

Systém: S
Komponenta: Tkáňový polypeptidický specifický antigen
Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
Jednotka: U/l
Procedura: *
Klíč: 07624
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 50000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Tumormarkery
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Lze použít i odběrový materiál se separačním gelem.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 2 d
-20 °C: 16 týdenText abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 <80 95 50000 U/l

Viz též:
S
*
Arbitrární látková koncentraceTPS (S; arb. látková konc. [U/l] EIA)

Systém: S
Komponenta: Tkáňový polypeptidický specifický antigen
Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
Jednotka: U/l
Procedura: EIA
Klíč: 07625
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 50000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Tumormarkery
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Lze použít i odběrový materiál se separačním gelem.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 2 d
-20 °C: 16 týdenText abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 <80 95 50000 U/l

Viz též:
S
EIA
Arbitrární látková koncentraceTPS (S; arb. látková konc. [U/l] FEIA)

Systém: S
Komponenta: Tkáňový polypeptidický specifický antigen
Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
Jednotka: U/l
Procedura: FEIA
Klíč: 07626
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 50000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Tumormarkery
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Lze použít i odběrový materiál se separačním gelem.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 2 d
-20 °C: 16 týdenText abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 <80 95 50000 U/l

Viz též:
S
Arbitrární látková koncentraceTPS (S; arb. látková konc. [U/l] FIA)

Systém: S
Komponenta: Tkáňový polypeptidický specifický antigen
Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
Jednotka: U/l
Procedura: FIA
Klíč: 07627
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 50000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Tumormarkery
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Lze použít i odběrový materiál se separačním gelem.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 2 d
-20 °C: 16 týdenText abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 <80 95 50000 U/l

Viz též:
S
FIA
Arbitrární látková koncentraceTPS (S; arb. látková konc. [U/l] IRMA)

Systém: S
Komponenta: Tkáňový polypeptidický specifický antigen
Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
Jednotka: U/l
Procedura: IRMA
Klíč: 07628
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 50000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Tumormarkery
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Lze použít i odběrový materiál se separačním gelem.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 2 d
-20 °C: 16 týdenText abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 <80 95 50000 U/l

Viz též:
S
IRMA
Arbitrární látková koncentraceTPS (S; arb. látková konc. [U/l] LEIA)

Systém: S
Komponenta: Tkáňový polypeptidický specifický antigen
Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
Jednotka: U/l
Procedura: LEIA
Klíč: 07629
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 50000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Tumormarkery
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Lze použít i odběrový materiál se separačním gelem.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 2 d
-20 °C: 16 týdenText abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 <80 95 50000 U/l

Viz též:
S
Arbitrární látková koncentraceTPS (S; arb. látková konc. [U/l] LIA)

Systém: S
Komponenta: Tkáňový polypeptidický specifický antigen
Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
Jednotka: U/l
Procedura: LIA
Klíč: 07630
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 50000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Tumormarkery
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Lze použít i odběrový materiál se separačním gelem.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 2 d
-20 °C: 16 týdenText abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 <80 95 50000 U/l

Viz též:
S
LIA
Arbitrární látková koncentraceTPS (U; arb. látková konc. [U/l] *)

Systém: U
Komponenta: Tkáňový polypeptidický specifický antigen
Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
Jednotka: U/l
Procedura: *
Klíč: 07631
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 50000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Tumormarkery
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravyText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
U
*
Arbitrární látková koncentraceTPS (U; arb. látková konc. [U/l] IRMA)

Systém: U
Komponenta: Tkáňový polypeptidický specifický antigen
Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
Jednotka: U/l
Procedura: IRMA
Klíč: 07632
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 50000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Tumormarkery
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravyText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
U
IRMA
Arbitrární látková koncentraceTPS (U; arb. látková konc. [U/l] LEIA)

Systém: U
Komponenta: Tkáňový polypeptidický specifický antigen
Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
Jednotka: U/l
Procedura: LEIA
Klíč: 08033
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 50000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Tumormarkery
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravyText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
U
Arbitrární látková koncentraceTPS (U; arb. látková konc. [U/l] LIA)

Systém: U
Komponenta: Tkáňový polypeptidický specifický antigen
Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
Jednotka: U/l
Procedura: LIA
Klíč: 07633
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 50000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Tumormarkery
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravyText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
U
LIA
Arbitrární látková koncentrace