t-PA - antigen (arb. konc.)

t-PA - antigen (arb. konc.)P_t-PA - antigen (arb. konc.)

t-PA - antigen (arb. konc.) (P; relativní arb. konc. [1] *)


t-PA - antigen (arb. konc.) (P; relativní arb. konc. [1] *)

Systém: P
Komponenta: t-PA - antigen (arb. konc.)
Druh veličiny: Relativní arbitrární koncentrace
Jednotka: 1
Procedura: *
Klíč: 16290
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 2 - 2
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*