Tkáňový aktivátor plazminogenu

t-PAP_t-PA

t-PA (P; hmot. konc. [µg/l] *) Neaktuální
t-PA (P; hmot. konc. [µg/l] ELISA) Neaktuální


t-PA (P; hmot. konc. [µg/l] *) Neaktuální

Systém: P
Komponenta: Tkáňový aktivátor plazminogenu
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: *
Klíč: 11298
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 100 - 500
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace vzorku 15 minut při 2500 g. Získá se plazma chudá na trombocyty, ze které se provádí vlastní vyšetření.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
-20 °C: 4 týden
-70 °C: 16 týden
Poznámka ke stabilitě:
Stabilita se týká získané plazmy.Text abstraktu ke komponentě
Tkáňový aktivátor plazminogenu (tPA) je serinová proteáza syntetizovaná endotelem, monocyty a megakaryocyty. Z endoteliálních buněk se uvolňuje působením trombinu, APC a dalších působků. V plazmě je přítomen volný a v komplexu s PAI-1. TPA je důležitý pro mimocévní fibrinolýzu, tím napomáhá hojení ran. Primárně je syntetizován jako jednořetězcový polypeptid, který je měněn na dvouřetězcovou formu plazminem, tkáňovým kalikreinem, faktorem X. Tato forma tPA je aktivnější při štěpení plazminogenu. Stanovuje se hmotnostní koncentrace, normální hodnoty jsou 1-12 µg/l.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0 0 1 12 17 50 500 µg/l

Viz též:
t-PA
P
*
Hmotnostní koncentracet-PA (P; hmot. konc. [µg/l] ELISA) Neaktuální

Systém: P
Komponenta: Tkáňový aktivátor plazminogenu
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: ELISA
Klíč: 11299
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 100 - 500
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace vzorku 15 minut při 2500 g. Získá se plazma chudá na trombocyty, ze které se provádí vlastní vyšetření.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
-20 °C: 4 týden
-70 °C: 16 týden
Poznámka ke stabilitě:
Stabilita se týká získané plazmy.Text abstraktu ke komponentě
Tkáňový aktivátor plazminogenu (tPA) je serinová proteáza syntetizovaná endotelem, monocyty a megakaryocyty. Z endoteliálních buněk se uvolňuje působením trombinu, APC a dalších působků. V plazmě je přítomen volný a v komplexu s PAI-1. TPA je důležitý pro mimocévní fibrinolýzu, tím napomáhá hojení ran. Primárně je syntetizován jako jednořetězcový polypeptid, který je měněn na dvouřetězcovou formu plazminem, tkáňovým kalikreinem, faktorem X. Tato forma tPA je aktivnější při štěpení plazminogenu. Stanovuje se hmotnostní koncentrace, normální hodnoty jsou 1-12 µg/l.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0 0 1 12 17 50 500 µg/l

Viz též:
t-PA
P
ELISA
Hmotnostní koncentrace