Tkáňový polypeptidický antigen (hmot. konc.)*

TPA - hmotnostní konc.*S_TPA - hmotnostní konc.*

TPA - hmotnostní konc.* (S; hmot. konc. [µg/l] *) Druhotná
TPA - hmotnostní konc.* (S; hmot. konc. [µg/l] EIA) Neaktuální , Druhotná
TPA - hmotnostní konc.* (S; hmot. konc. [µg/l] FEIA) Neaktuální , Druhotná
TPA - hmotnostní konc.* (S; hmot. konc. [µg/l] FIA) Neaktuální , Druhotná
TPA - hmotnostní konc.* (S; hmot. konc. [µg/l] IRMA) Neaktuální , Druhotná
TPA - hmotnostní konc.* (S; hmot. konc. [µg/l] LEIA) Neaktuální , Druhotná
TPA - hmotnostní konc.* (S; hmot. konc. [µg/l] LIA) Neaktuální , Druhotná

P_TPA - hmotnostní konc.*

TPA - hmotnostní konc.* (P; hmot. konc. [µg/l] *) Druhotná
TPA - hmotnostní konc.* (P; hmot. konc. [µg/l] EIA) Neaktuální , Druhotná
TPA - hmotnostní konc.* (P; hmot. konc. [µg/l] FEIA) Neaktuální , Druhotná
TPA - hmotnostní konc.* (P; hmot. konc. [µg/l] FIA) Neaktuální , Druhotná
TPA - hmotnostní konc.* (P; hmot. konc. [µg/l] IRMA) Neaktuální , Druhotná
TPA - hmotnostní konc.* (P; hmot. konc. [µg/l] LEIA) Neaktuální , Druhotná
TPA - hmotnostní konc.* (P; hmot. konc. [µg/l] LIA) Neaktuální , Druhotná

U_TPA - hmotnostní konc.*

TPA - hmotnostní konc.* (U; hmot. konc. [µg/l] *) Druhotná
TPA - hmotnostní konc.* (U; hmot. konc. [µg/l] IRMA) Neaktuální , Druhotná
TPA - hmotnostní konc.* (U; hmot. konc. [µg/l] LIA) Neaktuální , Druhotná


TPA - hmotnostní konc.* (S; hmot. konc. [µg/l] *) Druhotná

Systém: S
Komponenta: Tkáňový polypeptidický antigen (hmot. konc.)*
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: *
Klíč: 03010
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 10000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Tumormarkery
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravyText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
*
Hmotnostní koncentraceTPA - hmotnostní konc.* (S; hmot. konc. [µg/l] EIA) Neaktuální , Druhotná

Systém: S
Komponenta: Tkáňový polypeptidický antigen (hmot. konc.)*
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: EIA
Klíč: 07616
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 10000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Tumormarkery
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravyText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
EIA
Hmotnostní koncentraceTPA - hmotnostní konc.* (S; hmot. konc. [µg/l] FEIA) Neaktuální , Druhotná

Systém: S
Komponenta: Tkáňový polypeptidický antigen (hmot. konc.)*
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: FEIA
Klíč: 07617
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 10000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Tumormarkery
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravyText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
Hmotnostní koncentraceTPA - hmotnostní konc.* (S; hmot. konc. [µg/l] FIA) Neaktuální , Druhotná

Systém: S
Komponenta: Tkáňový polypeptidický antigen (hmot. konc.)*
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: FIA
Klíč: 07618
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 10000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Tumormarkery
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravyText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
FIA
Hmotnostní koncentraceTPA - hmotnostní konc.* (S; hmot. konc. [µg/l] IRMA) Neaktuální , Druhotná

Systém: S
Komponenta: Tkáňový polypeptidický antigen (hmot. konc.)*
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: IRMA
Klíč: 04775
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 10000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Tumormarkery
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravyText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
IRMA
Hmotnostní koncentraceTPA - hmotnostní konc.* (S; hmot. konc. [µg/l] LEIA) Neaktuální , Druhotná

Systém: S
Komponenta: Tkáňový polypeptidický antigen (hmot. konc.)*
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: LEIA
Klíč: 07619
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 10000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Tumormarkery
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravyText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
Hmotnostní koncentraceTPA - hmotnostní konc.* (S; hmot. konc. [µg/l] LIA) Neaktuální , Druhotná

Systém: S
Komponenta: Tkáňový polypeptidický antigen (hmot. konc.)*
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: LIA
Klíč: 07620
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 10000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Tumormarkery
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravyText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
LIA
Hmotnostní koncentraceTPA - hmotnostní konc.* (P; hmot. konc. [µg/l] *) Druhotná

Systém: P
Komponenta: Tkáňový polypeptidický antigen (hmot. konc.)*
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: *
Klíč: 03009
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 10000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Tumormarkery
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
Hmotnostní koncentraceTPA - hmotnostní konc.* (P; hmot. konc. [µg/l] EIA) Neaktuální , Druhotná

Systém: P
Komponenta: Tkáňový polypeptidický antigen (hmot. konc.)*
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: EIA
Klíč: 07611
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 10000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Tumormarkery
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
EIA
Hmotnostní koncentraceTPA - hmotnostní konc.* (P; hmot. konc. [µg/l] FEIA) Neaktuální , Druhotná

Systém: P
Komponenta: Tkáňový polypeptidický antigen (hmot. konc.)*
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: FEIA
Klíč: 07612
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 10000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Tumormarkery
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Hmotnostní koncentraceTPA - hmotnostní konc.* (P; hmot. konc. [µg/l] FIA) Neaktuální , Druhotná

Systém: P
Komponenta: Tkáňový polypeptidický antigen (hmot. konc.)*
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: FIA
Klíč: 07613
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 10000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Tumormarkery
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
FIA
Hmotnostní koncentraceTPA - hmotnostní konc.* (P; hmot. konc. [µg/l] IRMA) Neaktuální , Druhotná

Systém: P
Komponenta: Tkáňový polypeptidický antigen (hmot. konc.)*
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: IRMA
Klíč: 04774
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 10000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Tumormarkery
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
IRMA
Hmotnostní koncentraceTPA - hmotnostní konc.* (P; hmot. konc. [µg/l] LEIA) Neaktuální , Druhotná

Systém: P
Komponenta: Tkáňový polypeptidický antigen (hmot. konc.)*
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: LEIA
Klíč: 07614
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 10000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Tumormarkery
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Hmotnostní koncentraceTPA - hmotnostní konc.* (P; hmot. konc. [µg/l] LIA) Neaktuální , Druhotná

Systém: P
Komponenta: Tkáňový polypeptidický antigen (hmot. konc.)*
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: LIA
Klíč: 07615
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 10000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Tumormarkery
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
LIA
Hmotnostní koncentraceTPA - hmotnostní konc.* (U; hmot. konc. [µg/l] *) Druhotná

Systém: U
Komponenta: Tkáňový polypeptidický antigen (hmot. konc.)*
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: *
Klíč: 07621
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 50000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Tumormarkery
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
U
*
Hmotnostní koncentraceTPA - hmotnostní konc.* (U; hmot. konc. [µg/l] IRMA) Neaktuální , Druhotná

Systém: U
Komponenta: Tkáňový polypeptidický antigen (hmot. konc.)*
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: IRMA
Klíč: 07622
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 50000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Tumormarkery
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
U
IRMA
Hmotnostní koncentraceTPA - hmotnostní konc.* (U; hmot. konc. [µg/l] LIA) Neaktuální , Druhotná

Systém: U
Komponenta: Tkáňový polypeptidický antigen (hmot. konc.)*
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: LIA
Klíč: 07623
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 50000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Tumormarkery
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
U
LIA
Hmotnostní koncentrace