Tokoferol

TokoferolS_Tokoferol

Tokoferol (S; látková konc. [µmol/l] *)
Tokoferol (S; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-HPLC)

P_Tokoferol

Tokoferol (P; látková konc. [µmol/l] *)
Tokoferol (P; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-HPLC)


Tokoferol (S; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: S
Komponenta: Tokoferol
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 03007
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 500 - 10000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Vitaminy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr na lačno. Chránit před světlem.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 3 d
4 - 8 °C: 4 týden
-20 °C: 20 týdenText abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 3T 0 0 0 2 14 28 75 10000 µmol/l
3T 6M 0 0 0,2 4,4 12,8 22 75 10000 µmol/l
6M 1D 1R 0 0 4,8 9,3 29,8 43 85 10000 µmol/l
1R 13R 0 0 2,0 7,0 29,8 45 90 10000 µmol/l
F 13R 99R+ 0 1 7,3 14,6 36,7 50 100 10000 µmol/l
M 13R 99R+ 0 0 5,3 15,9 36,2 50 95 10000 µmol/l

Viz též:
S
*
Látková koncentraceTokoferol (S; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-HPLC)

Systém: S
Komponenta: Tokoferol
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 03008
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 500 - 10000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Vitaminy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr na lačno. Chránit před světlem.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 3 d
4 - 8 °C: 4 týden
-20 °C: 20 týdenText abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 3T 0 0 0 2 14 28 75 10000 µmol/l
3T 6M 0 0 0,2 4,4 12,8 22 75 10000 µmol/l
6M 1D 1R 0 0 4,8 9,3 29,8 43 85 10000 µmol/l
1R 13R 0 0 2,0 7,0 29,8 45 90 10000 µmol/l
F 13R 99R+ 0 1 7,3 14,6 36,7 50 100 10000 µmol/l
M 13R 99R+ 0 0 5,3 15,9 36,2 50 95 10000 µmol/l

Viz též:
S
Chromatografie-HPLC
Látková koncentraceTokoferol (P; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: P
Komponenta: Tokoferol
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 03005
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 500 - 10000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Vitaminy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - heparinát sodný
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr na lačno. Chránit před světlem i při transportu.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 3 d
4 - 8 °C: 4 týden
-20 °C: 20 týdenText abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 3T 0 0 0 2 14 28 75 10000 µmol/l
3T 6M 0 0 0,2 4,4 12,8 22 75 10000 µmol/l
6M 1D 1R 0 0 4,8 9,3 29,8 43 85 10000 µmol/l
1R 13R 0 0 2,0 7,0 29,8 45 90 10000 µmol/l
F 13R 99R+ 0 1 7,3 14,6 36,7 50 100 10000 µmol/l
M 13R 99R+ 0 0 5,3 15,9 36,2 50 95 10000 µmol/l

Viz též:
P
*
Látková koncentraceTokoferol (P; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-HPLC)

Systém: P
Komponenta: Tokoferol
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 03006
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 500 - 10000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Vitaminy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - heparinát sodný
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr na lačno. Chránit před světlem i při transportu.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 3 d
4 - 8 °C: 4 týden
-20 °C: 20 týdenText abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 3T 0 0 0 2 14 28 75 10000 µmol/l
3T 6M 0 0 0,2 4,4 12,8 22 75 10000 µmol/l
6M 1D 1R 0 0 4,8 9,3 29,8 43 85 10000 µmol/l
1R 13R 0 0 2,0 7,0 29,8 45 90 10000 µmol/l
F 13R 99R+ 0 1 7,3 14,6 36,7 50 100 10000 µmol/l
M 13R 99R+ 0 0 5,3 15,9 36,2 50 95 10000 µmol/l

Viz též:
P
Chromatografie-HPLC
Látková koncentrace