Tobramycin*

Tobramycin*S_Tobramycin*

Tobramycin* (S; látková konc. [µmol/l] *)
Tobramycin* (S; látková konc. [µmol/l] FPIA)
Tobramycin* (S; látková konc. [µmol/l] IA)

P_Tobramycin*

Tobramycin* (P; látková konc. [µmol/l] *)
Tobramycin* (P; látková konc. [µmol/l] FPIA)
Tobramycin* (P; látková konc. [µmol/l] IA)

REPI_Tobramycin*

Tobramycin* (Blok interpretační; TYPE [-] Datový přenos) Druhotná


Tobramycin* (S; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: S
Komponenta: Tobramycin*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 03003
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,01 - 25 - 500
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
IFCC jednotku neuvádí, mg/l*2.139=umol/l,umol/l*0.4675=mg/l.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Odběry provádět v časech dle pokynů pro farmakokinetické hodnocení. Přednost má stanovení v séru, lze použít K2EDTA a heparin nebo oxalát. Možná ztráta vazbou na separační gely, nutné ověřit pro každého výrobce! Transportovat v chladu.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace v chlazené centrifuze.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 h
4 - 8 °C: 3 d
Poznámka ke stabilitě:
Nezamrazovat.Text abstraktu ke komponentě
Tobramycin - aminoglykosid působící na Gram-negativní bakterie s úzkým terapeutickým oknem, s nefrotoxickými a ototoxickými účinky.

Referenční meze

Viz též:
Tobramycin*
S
*
Látková koncentraceTobramycin* (S; látková konc. [µmol/l] FPIA)

Systém: S
Komponenta: Tobramycin*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: FPIA
Klíč: 03004
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,01 - 25 - 500
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
IFCC jednotku neuvádí, mg/l*2.139=umol/l,umol/l*0.4675=mg/l.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Odběry provádět v časech dle pokynů pro farmakokinetické hodnocení. Přednost má stanovení v séru, lze použít K2EDTA a heparin nebo oxalát. Možná ztráta vazbou na separační gely, nutné ověřit pro každého výrobce! Transportovat v chladu.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace v chlazené centrifuze.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 h
4 - 8 °C: 3 d
Poznámka ke stabilitě:
Nezamrazovat.Text abstraktu ke komponentě
Tobramycin - aminoglykosid působící na Gram-negativní bakterie s úzkým terapeutickým oknem, s nefrotoxickými a ototoxickými účinky.

Referenční meze

Viz též:
Tobramycin*
S
FPIA
Látková koncentraceTobramycin* (S; látková konc. [µmol/l] IA)

Systém: S
Komponenta: Tobramycin*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: IA
Klíč: 18954
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,01 - 25 - 500
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
IFCC jednotku neuvádí, mg/l*2.139=umol/l,umol/l*0.4675=mg/l.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Odběry provádět v časech dle pokynů pro farmakokinetické hodnocení. Přednost má stanovení v séru, lze použít K2EDTA a heparin nebo oxalát. Možná ztráta vazbou na separační gely, nutné ověřit pro každého výrobce! Transportovat v chladu.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace v chlazené centrifuze.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 h
4 - 8 °C: 3 d
Poznámka ke stabilitě:
Nezamrazovat.Text abstraktu ke komponentě
Tobramycin - aminoglykosid působící na Gram-negativní bakterie s úzkým terapeutickým oknem, s nefrotoxickými a ototoxickými účinky.

Referenční meze

Viz též:
Tobramycin*
S
IA
Látková koncentraceTobramycin* (P; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: P
Komponenta: Tobramycin*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 03001
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,01 - 25 - 500
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
IFCC jednotku neuvádí, mg/l*2.139=umol/l,umol/l*0.4675=mg/l.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Jako antikoagulans požívat heparin, K2EDTA nebo oxalát. Odebírat dle pokynů pro farmakokinetické hodnocení. Transport v chladu.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugovat v chlazené centrifuze.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 6 h
4 - 8 °C: 12 týden
Poznámka ke stabilitě:
Nazamrazovat.Text abstraktu ke komponentě
Tobramycin - aminoglykosid působící na Gram-negativní bakterie s úzkým terapeutickým oknem, s nefrotoxickými a ototoxickými účinky.

Referenční meze

Viz též:
P_Tobramycin*
Tobramycin*
P
*
Látková koncentraceTobramycin* (P; látková konc. [µmol/l] FPIA)

Systém: P
Komponenta: Tobramycin*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: FPIA
Klíč: 03002
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,01 - 25 - 500
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
IFCC jednotku neuvádí, mg/l*2.139=umol/l,umol/l*0.4675=mg/l.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Jako antikoagulans požívat heparin, K2EDTA nebo oxalát. Odebírat dle pokynů pro farmakokinetické hodnocení. Transport v chladu.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugovat v chlazené centrifuze.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 6 h
4 - 8 °C: 12 týden
Poznámka ke stabilitě:
Nazamrazovat.Text abstraktu ke komponentě
Tobramycin - aminoglykosid působící na Gram-negativní bakterie s úzkým terapeutickým oknem, s nefrotoxickými a ototoxickými účinky.

Referenční meze

Viz též:
P_Tobramycin*
Tobramycin*
P
FPIA
Látková koncentraceTobramycin* (P; látková konc. [µmol/l] IA)

Systém: P
Komponenta: Tobramycin*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: IA
Klíč: 18953
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,01 - 25 - 500
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
IFCC jednotku neuvádí, mg/l*2.139=umol/l,umol/l*0.4675=mg/l.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Jako antikoagulans požívat heparin, K2EDTA nebo oxalát. Odebírat dle pokynů pro farmakokinetické hodnocení. Transport v chladu.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugovat v chlazené centrifuze.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 6 h
4 - 8 °C: 12 týden
Poznámka ke stabilitě:
Nazamrazovat.Text abstraktu ke komponentě
Tobramycin - aminoglykosid působící na Gram-negativní bakterie s úzkým terapeutickým oknem, s nefrotoxickými a ototoxickými účinky.

Referenční meze

Viz též:
P_Tobramycin*
Tobramycin*
P
IA
Látková koncentraceTobramycin* (Blok interpretační; TYPE [-] Datový přenos) Druhotná

Systém: Blok interpretační
Komponenta: Tobramycin*
Druh veličiny: Typ
Jednotka: -
Procedura: Datový přenos
Klíč: 20582
Gesce: informatika
Vznik: Interpretace k položce - hodnocení výsledku
Typ položky: B
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: blok textu
Mezní hodnoty:
MTV:
Třída hlavní: Informační systémy - obecně
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Tobramycin - aminoglykosid působící na Gram-negativní bakterie s úzkým terapeutickým oknem, s nefrotoxickými a ototoxickými účinky.

Referenční meze

Viz též:
Tobramycin*
Blok interpretační
Datový přenos
Typ