Tkáňový inhibitor 1 matrixové metaloproteázy (TIMP-1)

TIMP-1S_TIMP-1

TIMP-1 (S; hmot. konc. [µg/l] *)
TIMP-1 (S; hmot. konc. [µg/l] IA)

P_TIMP-1

TIMP-1 (P; hmot. konc. [µg/l] *)
TIMP-1 (P; hmot. konc. [µg/l] IA)


TIMP-1 (S; hmot. konc. [µg/l] *)

Systém: S
Komponenta: Tkáňový inhibitor 1 matrixové metaloproteázy (TIMP-1)
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: *
Klíč: 17964
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 100 - 5000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
*
Hmotnostní koncentraceTIMP-1 (S; hmot. konc. [µg/l] IA)

Systém: S
Komponenta: Tkáňový inhibitor 1 matrixové metaloproteázy (TIMP-1)
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: IA
Klíč: 17965
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 100 - 5000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
IA
Hmotnostní koncentraceTIMP-1 (P; hmot. konc. [µg/l] *)

Systém: P
Komponenta: Tkáňový inhibitor 1 matrixové metaloproteázy (TIMP-1)
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: *
Klíč: 17962
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 100 - 5000
MTV: X, SP, BP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
Hmotnostní koncentraceTIMP-1 (P; hmot. konc. [µg/l] IA)

Systém: P
Komponenta: Tkáňový inhibitor 1 matrixové metaloproteázy (TIMP-1)
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: IA
Klíč: 17963
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 100 - 5000
MTV: X, SP, BP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
IA
Hmotnostní koncentrace