Čas sběru v minutách

Čas sběru v minutáchU_Čas sběru v minutách

Čas sběru v minutách (U; čas [minuta] Datový přenos)

U(HMB)_Čas sběru v minutách

Čas sběru v minutách (Moč (Hamburgerův sediment); čas [minuta] Datový přenos)

U(MAU)_Čas sběru v minutách

Čas sběru v minutách (U (mikroalbuminurie); čas [minuta] Datový přenos)


Čas sběru v minutách (U; čas [minuta] Datový přenos)

Systém: U
Komponenta: Čas sběru v minutách
Druh veličiny: Čas
Jednotka: minuta
Procedura: Datový přenos
Klíč: 08017
Gesce: biochemie
Vznik: Laboratorní informace (objem,čas sběru,odběr,stav,pozn)
Typ položky: N
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 1441
MTV:
Třída hlavní: Informační systémy - obecně
Pokyny, poznámky, info:
Pouze pro sběry, které se nedají vyjádřit v hodinách. POMOCNÁ POLOŽKA.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
U
Datový přenos
ČasČas sběru v minutách (Moč (Hamburgerův sediment); čas [minuta] Datový přenos)

Systém: Moč (Hamburgerův sediment)
Komponenta: Čas sběru v minutách
Druh veličiny: Čas
Jednotka: minuta
Procedura: Datový přenos
Klíč: 16703
Gesce: biochemie
Vznik: Laboratorní informace (objem,čas sběru,odběr,stav,pozn)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 30 - 1440 - 2500
MTV: X
Třída hlavní: Informační systémy - obecně
Pokyny, poznámky, info:
Údaj pouze pro sediment dle Hamburgera!

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Datový přenos
ČasČas sběru v minutách (U (mikroalbuminurie); čas [minuta] Datový přenos)

Systém: U (mikroalbuminurie)
Komponenta: Čas sběru v minutách
Druh veličiny: Čas
Jednotka: minuta
Procedura: Datový přenos
Klíč: 16704
Gesce: biochemie
Vznik: Laboratorní informace (objem,čas sběru,odběr,stav,pozn)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 30 - 1440 - 2500
MTV: X
Třída hlavní: Informační systémy - obecně
Pokyny, poznámky, info:
Čas sběru moči, sloužící pro vyšetření mikroalbuminurie.
Viz též položka: Objem (U(MAU); objem [ml] pro datový přenos)

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Datový přenos
Čas