Čas sběru

Čas sběruU_Čas sběru

Čas sběru (U; čas [h] Datový přenos)

DUF_Čas sběru

Čas sběru (Duodenální tekutina; čas [h] Datový přenos)

F_Čas sběru

Čas sběru (Stolice; čas [h] Datový přenos)

PT(BA)_Čas sběru

Čas sběru (Pt(bilance); čas [h] Výpočet)

PT(IN)_Čas sběru

Čas sběru (Pt(příjem celk.); čas [h] Výpočet)

PT(TE)_Čas sběru

Čas sběru (Pt(eliminace celk.); čas [h] Výpočet)

STF_Čas sběru

Čas sběru (Žaludeční tekutina; čas [h] Datový přenos)

SW_Čas sběru

Čas sběru (Pot; čas [h] Datový přenos)

U(AD)_Čas sběru

Čas sběru (Moč (Addisův sediment); čas [h] Datový přenos)

UNSFDR_Čas sběru

Čas sběru (Nespecif. tekutina(Drén); čas [h] Datový přenos)

UNSFS_Čas sběru

Čas sběru (Nespecif. tekutina(Sonda); čas [h] Datový přenos)


Čas sběru (U; čas [h] Datový přenos)

Systém: U
Komponenta: Čas sběru
Druh veličiny: Čas
Jednotka: h
Procedura: Datový přenos
Klíč: 02994
Gesce: biochemie
Vznik: Laboratorní informace (objem,čas sběru,odběr,stav,pozn)
Typ položky: N
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 8 - 25 - 48
MTV:
Třída hlavní: Informační systémy - obecně
Pokyny, poznámky, info:
Pouze pro sběry obvykle delší než 12 hodin vyjádřené v celých hodinách.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
U
Datový přenos
ČasČas sběru (Duodenální tekutina; čas [h] Datový přenos)

Systém: Duodenální tekutina
Komponenta: Čas sběru
Druh veličiny: Čas
Jednotka: h
Procedura: Datový přenos
Klíč: 02990
Gesce: biochemie
Vznik: Laboratorní informace (objem,čas sběru,odběr,stav,pozn)
Typ položky: N
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 48
MTV:
Třída hlavní: Informační systémy - obecně
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Duodenální tekutina
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Duodenální tekutina
Datový přenos
ČasČas sběru (Stolice; čas [h] Datový přenos)

Systém: Stolice
Komponenta: Čas sběru
Druh veličiny: Čas
Jednotka: h
Procedura: Datový přenos
Klíč: 02991
Gesce: biochemie
Vznik: Laboratorní informace (objem,čas sběru,odběr,stav,pozn)
Typ položky: N
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 48
MTV:
Třída hlavní: Informační systémy - obecně
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Stolice
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Stolice
Datový přenos
ČasČas sběru (Pt(bilance); čas [h] Výpočet)

Systém: Pt(bilance)
Komponenta: Čas sběru
Druh veličiny: Čas
Jednotka: h
Procedura: Výpočet
Klíč: 13319
Gesce: biochemie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 24 - 72
MTV: CALC
Třída hlavní: Výpočty pro metabolické bilance
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Pt(bilance)
Výpočet
ČasČas sběru (Pt(příjem celk.); čas [h] Výpočet)

Systém: Pt(příjem celk.)
Komponenta: Čas sběru
Druh veličiny: Čas
Jednotka: h
Procedura: Výpočet
Klíč: 13320
Gesce: biochemie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 24 - 72
MTV: CALC
Třída hlavní: Výpočty pro metabolické bilance
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Pt(příjem celk.)
Výpočet
ČasČas sběru (Pt(eliminace celk.); čas [h] Výpočet)

Systém: Pt(eliminace celk.)
Komponenta: Čas sběru
Druh veličiny: Čas
Jednotka: h
Procedura: Výpočet
Klíč: 13321
Gesce: biochemie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 24 - 72
MTV: CALC
Třída hlavní: Výpočty pro metabolické bilance
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Pt(eliminace celk.)
Výpočet
ČasČas sběru (Žaludeční tekutina; čas [h] Datový přenos)

Systém: Žaludeční tekutina
Komponenta: Čas sběru
Druh veličiny: Čas
Jednotka: h
Procedura: Datový přenos
Klíč: 02992
Gesce: biochemie
Vznik: Laboratorní informace (objem,čas sběru,odběr,stav,pozn)
Typ položky: N
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 48
MTV:
Třída hlavní: Informační systémy - obecně
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Žaludeční tekutina
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Žaludeční tekutina
Datový přenos
ČasČas sběru (Pot; čas [h] Datový přenos)

Systém: Pot
Komponenta: Čas sběru
Druh veličiny: Čas
Jednotka: h
Procedura: Datový přenos
Klíč: 02993
Gesce: biochemie
Vznik: Laboratorní informace (objem,čas sběru,odběr,stav,pozn)
Typ položky: N
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 48
MTV:
Třída hlavní: Informační systémy - obecně
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Pot
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Pot
Datový přenos
ČasČas sběru (Moč (Addisův sediment); čas [h] Datový přenos)

Systém: Moč (Addisův sediment)
Komponenta: Čas sběru
Druh veličiny: Čas
Jednotka: h
Procedura: Datový přenos
Klíč: 16702
Gesce: biochemie
Vznik: Laboratorní informace (objem,čas sběru,odběr,stav,pozn)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 24 - 150
MTV: X
Třída hlavní: Informační systémy - obecně
Pokyny, poznámky, info:
Údaj pouze pro Addisův sediment!

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Datový přenos
ČasČas sběru (Nespecif. tekutina(Drén); čas [h] Datový přenos)

Systém: Nespecif. tekutina(Drén)
Komponenta: Čas sběru
Druh veličiny: Čas
Jednotka: h
Procedura: Datový přenos
Klíč: 05125
Gesce: biochemie
Vznik: Laboratorní informace (objem,čas sběru,odběr,stav,pozn)
Typ položky: N
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 48
MTV:
Třída hlavní: Informační systémy - obecně
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná drénem
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Nespecif. tekutina(Drén)
Datový přenos
ČasČas sběru (Nespecif. tekutina(Sonda); čas [h] Datový přenos)

Systém: Nespecif. tekutina(Sonda)
Komponenta: Čas sběru
Druh veličiny: Čas
Jednotka: h
Procedura: Datový přenos
Klíč: 12623
Gesce: biochemie
Vznik: Laboratorní informace (objem,čas sběru,odběr,stav,pozn)
Typ položky: N
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 48
MTV:
Třída hlavní: Informační systémy - obecně
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná sondou
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Nespecif. tekutina(Sonda)
Datový přenos
Čas