Treonin

TreoninS_Treonin

Treonin (S; látková konc. [µmol/l] *)
Treonin (S; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-HPLC)
Treonin (S; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-IEC)
Treonin (S; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-TLC)

P_Treonin

Treonin (P; látková konc. [µmol/l] *)
Treonin (P; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-IEC)

U_Treonin

Treonin (U; látková konc. [µmol/l] *)
Treonin (U; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-HPLC)
Treonin (U; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-IEC)
Treonin (U; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-TLC)

DU_Treonin

Treonin (dU; látkový tok [µmol/d] *)
Treonin (dU; látkový tok [µmol/d] Chromatografie-HPLC)
Treonin (dU; látkový tok [µmol/d] Chromatografie-IEC)
Treonin (dU; látkový tok [µmol/d] Chromatografie-TLC)

CSF_Treonin

Treonin (Likvor; látková konc. [µmol/l] *)
Treonin (Likvor; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-IEC)


Treonin (S; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: S
Komponenta: Treonin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 02978
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 800 - 10000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Součást vyšetření spektra aminokyselin. Pro stanovení je vhodnější plazma.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou sérum deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat odseparované sérum, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě
Treonin patří mezi esenciální glukoplastické aminokyseliny. Má velký význam při aktivaci či inaktivaci enzymů, funguje zde jako příjemce fosforylové skupiny. Účast sekundárního hydroxylu treoninu v biochemických reakcích není známa.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 5R 0 10 50 95 238 290 700 10000 µmol/l
F 5R 18R 0 10 55 100 175 250 600 5000 µmol/l
M 5R 18R 0 10 55 110 170 220 600 5000 µmol/l
F 18R 99R+ 0 10 55 110 195 270 700 5000 µmol/l
M 18R 99R+ 0 10 55 122 175 270 700 5000 µmol/l

Viz též:
Treonin
S
*
Látková koncentraceTreonin (S; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-HPLC)

Systém: S
Komponenta: Treonin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 02979
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 800 - 10000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Součást vyšetření spektra aminokyselin. Pro stanovení je vhodnější plazma.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou sérum deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat odseparované sérum, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě
Treonin patří mezi esenciální glukoplastické aminokyseliny. Má velký význam při aktivaci či inaktivaci enzymů, funguje zde jako příjemce fosforylové skupiny. Účast sekundárního hydroxylu treoninu v biochemických reakcích není známa.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 5R 0 10 50 95 238 290 700 10000 µmol/l
F 5R 18R 0 10 55 100 175 250 600 5000 µmol/l
M 5R 18R 0 10 55 110 170 220 600 5000 µmol/l
F 18R 99R+ 0 10 55 110 195 270 700 5000 µmol/l
M 18R 99R+ 0 10 55 122 175 270 700 5000 µmol/l

Viz též:
Treonin
S
Chromatografie-HPLC
Látková koncentraceTreonin (S; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-IEC)

Systém: S
Komponenta: Treonin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-IEC
Klíč: 02980
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 800 - 10000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Součást vyšetření spektra aminokyselin. Pro stanovení je vhodnější plazma.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou sérum deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat odseparované sérum, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě
Treonin patří mezi esenciální glukoplastické aminokyseliny. Má velký význam při aktivaci či inaktivaci enzymů, funguje zde jako příjemce fosforylové skupiny. Účast sekundárního hydroxylu treoninu v biochemických reakcích není známa.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 5R 0 10 50 95 238 290 700 10000 µmol/l
F 5R 18R 0 10 55 100 175 250 600 5000 µmol/l
M 5R 18R 0 10 55 110 170 220 600 5000 µmol/l
F 18R 99R+ 0 10 55 110 195 270 700 5000 µmol/l
M 18R 99R+ 0 10 55 122 175 270 700 5000 µmol/l

Viz též:
Treonin
S
Chromatografie-IEC
Látková koncentraceTreonin (S; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-TLC)

Systém: S
Komponenta: Treonin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-TLC
Klíč: 02981
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 800 - 10000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Součást vyšetření spektra aminokyselin. Pro stanovení je vhodnější plazma.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou sérum deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat odseparované sérum, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě
Treonin patří mezi esenciální glukoplastické aminokyseliny. Má velký význam při aktivaci či inaktivaci enzymů, funguje zde jako příjemce fosforylové skupiny. Účast sekundárního hydroxylu treoninu v biochemických reakcích není známa.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 5R 0 10 50 95 238 290 700 10000 µmol/l
F 5R 18R 0 10 55 100 175 250 600 5000 µmol/l
M 5R 18R 0 10 55 110 170 220 600 5000 µmol/l
F 18R 99R+ 0 10 55 110 195 270 700 5000 µmol/l
M 18R 99R+ 0 10 55 122 175 270 700 5000 µmol/l

Viz též:
Treonin
S
Chromatografie-TLC
Látková koncentraceTreonin (P; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: P
Komponenta: Treonin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 02976
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 800 - 10000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Vhodným antikoagulans je heparin, EDTA. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Separaci plazmy centrifugací provést co nejdříve. Před analýzou plazmu deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat po odseparování plazmy, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě
Treonin patří mezi esenciální glukoplastické aminokyseliny. Má velký význam při aktivaci či inaktivaci enzymů, funguje zde jako příjemce fosforylové skupiny. Účast sekundárního hydroxylu treoninu v biochemických reakcích není známa.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 5R 0 10 50 95 238 290 700 10000 µmol/l
F 5R 18R 0 10 55 100 175 250 600 5000 µmol/l
M 5R 18R 0 10 55 110 170 220 600 5000 µmol/l
F 18R 99R+ 0 10 55 110 195 270 700 5000 µmol/l
M 18R 99R+ 0 10 55 122 175 270 700 5000 µmol/l

Viz též:
Treonin
P
*
Látková koncentraceTreonin (P; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-IEC)

Systém: P
Komponenta: Treonin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-IEC
Klíč: 02977
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 800 - 10000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Vhodným antikoagulans je heparin, EDTA. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Separaci plazmy centrifugací provést co nejdříve. Před analýzou plazmu deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat po odseparování plazmy, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě
Treonin patří mezi esenciální glukoplastické aminokyseliny. Má velký význam při aktivaci či inaktivaci enzymů, funguje zde jako příjemce fosforylové skupiny. Účast sekundárního hydroxylu treoninu v biochemických reakcích není známa.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 5R 0 10 50 95 238 290 700 10000 µmol/l
F 5R 18R 0 10 55 100 175 250 600 5000 µmol/l
M 5R 18R 0 10 55 110 170 220 600 5000 µmol/l
F 18R 99R+ 0 10 55 110 195 270 700 5000 µmol/l
M 18R 99R+ 0 10 55 122 175 270 700 5000 µmol/l

Viz též:
Treonin
P
Chromatografie-IEC
Látková koncentraceTreonin (U; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: U
Komponenta: Treonin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 02982
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 15000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Treonin patří mezi esenciální glukoplastické aminokyseliny. Má velký význam při aktivaci či inaktivaci enzymů, funguje zde jako příjemce fosforylové skupiny. Účast sekundárního hydroxylu treoninu v biochemických reakcích není známa.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 2T 0 00 11 33 407 660 2200 15000 µmol/l
2T 6R 0 15 60 255 870 1200 2250 15000 µmol/l
F 6R 10R 0 15 58 135 420 550 850 15000 µmol/l
M 6R 10R 0 5 40 125 385 523 765 15000 µmol/l
F 10R 14R 0 11 45 125 454 680 1362 15000 µmol/l
M 10R 14R 0 8 18 75 566 825 1155 15000 µmol/l
F 14R 99R+ 0 4 10 92 340 475 700 15000 µmol/l
M 14R 99R+ 0 11 41 93 315 480 670 15000 µmol/l

Viz též:
Treonin
U
*
Látková koncentraceTreonin (U; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-HPLC)

Systém: U
Komponenta: Treonin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 02983
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 15000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Treonin patří mezi esenciální glukoplastické aminokyseliny. Má velký význam při aktivaci či inaktivaci enzymů, funguje zde jako příjemce fosforylové skupiny. Účast sekundárního hydroxylu treoninu v biochemických reakcích není známa.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 2T 0 00 11 33 407 660 2200 15000 µmol/l
2T 6R 0 15 60 255 870 1200 2250 15000 µmol/l
F 6R 10R 0 15 58 135 420 550 850 15000 µmol/l
M 6R 10R 0 5 40 125 385 523 765 15000 µmol/l
F 10R 14R 0 11 45 125 454 680 1362 15000 µmol/l
M 10R 14R 0 8 18 75 566 825 1155 15000 µmol/l
F 14R 99R+ 0 4 10 92 340 475 700 15000 µmol/l
M 14R 99R+ 0 11 41 93 315 480 670 15000 µmol/l

Viz též:
Treonin
U
Chromatografie-HPLC
Látková koncentraceTreonin (U; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-IEC)

Systém: U
Komponenta: Treonin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-IEC
Klíč: 02984
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 15000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Treonin patří mezi esenciální glukoplastické aminokyseliny. Má velký význam při aktivaci či inaktivaci enzymů, funguje zde jako příjemce fosforylové skupiny. Účast sekundárního hydroxylu treoninu v biochemických reakcích není známa.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 2T 0 00 11 33 407 660 2200 15000 µmol/l
2T 6R 0 15 60 255 870 1200 2250 15000 µmol/l
F 6R 10R 0 15 58 135 420 550 850 15000 µmol/l
M 6R 10R 0 5 40 125 385 523 765 15000 µmol/l
F 10R 14R 0 11 45 125 454 680 1362 15000 µmol/l
M 10R 14R 0 8 18 75 566 825 1155 15000 µmol/l
F 14R 99R+ 0 4 10 92 340 475 700 15000 µmol/l
M 14R 99R+ 0 11 41 93 315 480 670 15000 µmol/l

Viz též:
Treonin
U
Chromatografie-IEC
Látková koncentraceTreonin (U; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-TLC)

Systém: U
Komponenta: Treonin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-TLC
Klíč: 02985
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 15000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Treonin patří mezi esenciální glukoplastické aminokyseliny. Má velký význam při aktivaci či inaktivaci enzymů, funguje zde jako příjemce fosforylové skupiny. Účast sekundárního hydroxylu treoninu v biochemických reakcích není známa.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 2T 0 00 11 33 407 660 2200 15000 µmol/l
2T 6R 0 15 60 255 870 1200 2250 15000 µmol/l
F 6R 10R 0 15 58 135 420 550 850 15000 µmol/l
M 6R 10R 0 5 40 125 385 523 765 15000 µmol/l
F 10R 14R 0 11 45 125 454 680 1362 15000 µmol/l
M 10R 14R 0 8 18 75 566 825 1155 15000 µmol/l
F 14R 99R+ 0 4 10 92 340 475 700 15000 µmol/l
M 14R 99R+ 0 11 41 93 315 480 670 15000 µmol/l

Viz též:
Treonin
U
Chromatografie-TLC
Látková koncentraceTreonin (dU; látkový tok [µmol/d] *)

Systém: dU
Komponenta: Treonin
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: µmol/d
Procedura: *
Klíč: 02972
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 15000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Treonin patří mezi esenciální glukoplastické aminokyseliny. Má velký význam při aktivaci či inaktivaci enzymů, funguje zde jako příjemce fosforylové skupiny. Účast sekundárního hydroxylu treoninu v biochemických reakcích není známa.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 2T 0 0 1 3 37 60 200 15000 µmol/d
2T 6R 0 5 20 85 290 400 750 15000 µmol/d
F 6R 10R 0 5 15 37 115 150 230 15000 µmol/d
M 6R 10R 0 5 20 57 176 240 350 15000 µmol/d
F 10R 14R 0 5 20 55 200 300 600 15000 µmol/d
M 10R 14R 0 5 10 45 345 500 700 15000 µmol/d
F 14R 99R+ 0 5 10 105 385 550 800 15000 µmol/d
M 14R 99R+ 0 15 55 125 420 650 900 15000 µmol/d

Viz též:
Treonin
dU
*
Látkový tokTreonin (dU; látkový tok [µmol/d] Chromatografie-HPLC)

Systém: dU
Komponenta: Treonin
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: µmol/d
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 02973
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 15000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Treonin patří mezi esenciální glukoplastické aminokyseliny. Má velký význam při aktivaci či inaktivaci enzymů, funguje zde jako příjemce fosforylové skupiny. Účast sekundárního hydroxylu treoninu v biochemických reakcích není známa.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 2T 0 0 1 3 37 60 200 15000 µmol/d
2T 6R 0 5 20 85 290 400 750 15000 µmol/d
F 6R 10R 0 5 15 37 115 150 230 15000 µmol/d
M 6R 10R 0 5 20 57 176 240 350 15000 µmol/d
F 10R 14R 0 5 20 55 200 300 600 15000 µmol/d
M 10R 14R 0 5 10 45 345 500 700 15000 µmol/d
F 14R 99R+ 0 5 10 105 385 550 800 15000 µmol/d
M 14R 99R+ 0 15 55 125 420 650 900 15000 µmol/d

Viz též:
Treonin
dU
Chromatografie-HPLC
Látkový tokTreonin (dU; látkový tok [µmol/d] Chromatografie-IEC)

Systém: dU
Komponenta: Treonin
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: µmol/d
Procedura: Chromatografie-IEC
Klíč: 02974
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 15000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Treonin patří mezi esenciální glukoplastické aminokyseliny. Má velký význam při aktivaci či inaktivaci enzymů, funguje zde jako příjemce fosforylové skupiny. Účast sekundárního hydroxylu treoninu v biochemických reakcích není známa.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 2T 0 0 1 3 37 60 200 15000 µmol/d
2T 6R 0 5 20 85 290 400 750 15000 µmol/d
F 6R 10R 0 5 15 37 115 150 230 15000 µmol/d
M 6R 10R 0 5 20 57 176 240 350 15000 µmol/d
F 10R 14R 0 5 20 55 200 300 600 15000 µmol/d
M 10R 14R 0 5 10 45 345 500 700 15000 µmol/d
F 14R 99R+ 0 5 10 105 385 550 800 15000 µmol/d
M 14R 99R+ 0 15 55 125 420 650 900 15000 µmol/d

Viz též:
Treonin
dU
Chromatografie-IEC
Látkový tokTreonin (dU; látkový tok [µmol/d] Chromatografie-TLC)

Systém: dU
Komponenta: Treonin
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: µmol/d
Procedura: Chromatografie-TLC
Klíč: 02975
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 15000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Treonin patří mezi esenciální glukoplastické aminokyseliny. Má velký význam při aktivaci či inaktivaci enzymů, funguje zde jako příjemce fosforylové skupiny. Účast sekundárního hydroxylu treoninu v biochemických reakcích není známa.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0 1 3 37 60 200 15000 µmol/d

Viz též:
Treonin
dU
Chromatografie-TLC
Látkový tokTreonin (Likvor; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: Likvor
Komponenta: Treonin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 02970
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 200 - 2000
MTV: X, CSF
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Likvor
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit příměsi krve. Delší transport v chladu. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 24 h při doporučené teplotě 4°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Treonin patří mezi esenciální glukoplastické aminokyseliny. Má velký význam při aktivaci či inaktivaci enzymů, funguje zde jako příjemce fosforylové skupiny. Účast sekundárního hydroxylu treoninu v biochemických reakcích není známa.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 2R 0 0 4 13 30 45 200 2000 µmol/l
2R 14R 0 0 3 10 24 45 200 2000 µmol/l
14R 99R+ 0 0 10 23 40 80 200 2000 µmol/l

Viz též:
Treonin
Likvor
*
Látková koncentraceTreonin (Likvor; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-IEC)

Systém: Likvor
Komponenta: Treonin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-IEC
Klíč: 02971
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 200 - 2000
MTV: X, CSF
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Likvor
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit příměsi krve. Delší transport v chladu. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 24 h při doporučené teplotě 4°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Treonin patří mezi esenciální glukoplastické aminokyseliny. Má velký význam při aktivaci či inaktivaci enzymů, funguje zde jako příjemce fosforylové skupiny. Účast sekundárního hydroxylu treoninu v biochemických reakcích není známa.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 2R 0 0 4 13 30 45 200 2000 µmol/l
2R 14R 0 0 3 10 24 45 200 2000 µmol/l
14R 99R+ 0 0 10 23 40 80 200 2000 µmol/l

Viz též:
Treonin
Likvor
Chromatografie-IEC
Látková koncentrace