Thiopental*

Thiopental*S_Thiopental*

Thiopental* (S; látková konc. [µmol/l] *)
Thiopental* (S; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-HPLC)

P_Thiopental*

Thiopental* (P; látková konc. [µmol/l] *)
Thiopental* (P; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-HPLC)


Thiopental* (S; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: S
Komponenta: Thiopental*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 15210
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 20 - 300 - 10000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Thiopental patří mezi ultrakrátce působící  barbiturátová anestetika. Je velmi dobře rozpustný v tucích, a proto se rovnováha mezi plazmou a mozkem ustaluje do jedné minuty. Thiopental z mozku rychle difunduje, dochází k jeho redistribuci do svalů a jeho anestetický účinek rychle odeznívá. Thiopental snižuje metabolismus, průtok krve mozkem a působí pokles krevního tlaku. Metabolismus thiopentalu je mnohem pomalejší než redistribuce a uskutečňuje se v játrech rychlostí asi 12-16 % jedné podané dávky za hodinu.
Tiopental se používá v dlouhodobé infuzi u pacientů s poraněním hlavy, s cílem snížit intrakraniální hypertenzi, popř zabránit ischemii mozku. Pro svůj antikonvulzivní účinek se používá dále u status epilepticus samostatně nebo v kombinacích s dalšími  antiepileptiky. Koncentrace thiopentalu v lidském organismu se stanovuje v plazmě nebo séru jako celková koncentrace cirkulují látky. Pro potvrzení diagnózy mozkové smrti musí být hladina thiopentalu pod detekčním limitem, protože tato látka může ovlivnit vzhled encefalogramu.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
15R 99R+ 41,3 165,1 µmol/l

Viz též:
S_Thiopental*
Thiopental*
S
*
Látková koncentraceThiopental* (S; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-HPLC)

Systém: S
Komponenta: Thiopental*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 15211
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 20 - 300 - 10000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení
Pokyny k odběru vzorku:
Krev na stanovení hladiny thiopentalu se odebírá kdykoli v průběhu kontinuální infuze. Odběr krve: u dospělých vždy do zkumavek Neutral-Monovette aktivní, srážecí s granulemi anebo bez granulí v množství 4,9 ml krve. U dětí do zkumavek téhož typu, ale menší v množství 1,2 ml krve, popř. do zkumavek typu Eppendorf. Alternativně se může odběr provést do umělohmotných nebo skleněných centrifugačních zkumavek v množství 3 ml srážlivé krve. Odběr mateřského mléka: do skleněné nebo umělohmotné zkumavky. Upozornění: na odběr krve pro stanovení léků nejsou vhodné zkumavky s gelem. Odběry na stanovení hladin léků při nitrožilním podání provádějte z jiného místa, nejlépe z periferie, jinak jsou změřené koncentrace falešně vysoké a je nutno odběry opakovat.Text abstraktu ke komponentě
Thiopental patří mezi ultrakrátce působící  barbiturátová anestetika. Je velmi dobře rozpustný v tucích, a proto se rovnováha mezi plazmou a mozkem ustaluje do jedné minuty. Thiopental z mozku rychle difunduje, dochází k jeho redistribuci do svalů a jeho anestetický účinek rychle odeznívá. Thiopental snižuje metabolismus, průtok krve mozkem a působí pokles krevního tlaku. Metabolismus thiopentalu je mnohem pomalejší než redistribuce a uskutečňuje se v játrech rychlostí asi 12-16 % jedné podané dávky za hodinu.
Tiopental se používá v dlouhodobé infuzi u pacientů s poraněním hlavy, s cílem snížit intrakraniální hypertenzi, popř zabránit ischemii mozku. Pro svůj antikonvulzivní účinek se používá dále u status epilepticus samostatně nebo v kombinacích s dalšími  antiepileptiky. Koncentrace thiopentalu v lidském organismu se stanovuje v plazmě nebo séru jako celková koncentrace cirkulují látky. Pro potvrzení diagnózy mozkové smrti musí být hladina thiopentalu pod detekčním limitem, protože tato látka může ovlivnit vzhled encefalogramu.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
15R 99R+ 41,3 165,1 µmol/l

Viz též:
S_Thiopental*
Thiopental*
S
Chromatografie-HPLC
Látková koncentraceThiopental* (P; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: P
Komponenta: Thiopental*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 15208
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 20 - 300 - 10000
MTV: X, SP, BP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Thiopental patří mezi ultrakrátce působící  barbiturátová anestetika. Je velmi dobře rozpustný v tucích, a proto se rovnováha mezi plazmou a mozkem ustaluje do jedné minuty. Thiopental z mozku rychle difunduje, dochází k jeho redistribuci do svalů a jeho anestetický účinek rychle odeznívá. Thiopental snižuje metabolismus, průtok krve mozkem a působí pokles krevního tlaku. Metabolismus thiopentalu je mnohem pomalejší než redistribuce a uskutečňuje se v játrech rychlostí asi 12-16 % jedné podané dávky za hodinu.
Tiopental se používá v dlouhodobé infuzi u pacientů s poraněním hlavy, s cílem snížit intrakraniální hypertenzi, popř zabránit ischemii mozku. Pro svůj antikonvulzivní účinek se používá dále u status epilepticus samostatně nebo v kombinacích s dalšími  antiepileptiky. Koncentrace thiopentalu v lidském organismu se stanovuje v plazmě nebo séru jako celková koncentrace cirkulují látky. Pro potvrzení diagnózy mozkové smrti musí být hladina thiopentalu pod detekčním limitem, protože tato látka může ovlivnit vzhled encefalogramu.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
15R 99R+ 41,3 165,1 µmol/l

Viz též:
Thiopental*
P
*
Látková koncentraceThiopental* (P; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-HPLC)

Systém: P
Komponenta: Thiopental*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 15209
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 20 - 300 - 10000
MTV: X, SP, BP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Thiopental patří mezi ultrakrátce působící  barbiturátová anestetika. Je velmi dobře rozpustný v tucích, a proto se rovnováha mezi plazmou a mozkem ustaluje do jedné minuty. Thiopental z mozku rychle difunduje, dochází k jeho redistribuci do svalů a jeho anestetický účinek rychle odeznívá. Thiopental snižuje metabolismus, průtok krve mozkem a působí pokles krevního tlaku. Metabolismus thiopentalu je mnohem pomalejší než redistribuce a uskutečňuje se v játrech rychlostí asi 12-16 % jedné podané dávky za hodinu.
Tiopental se používá v dlouhodobé infuzi u pacientů s poraněním hlavy, s cílem snížit intrakraniální hypertenzi, popř zabránit ischemii mozku. Pro svůj antikonvulzivní účinek se používá dále u status epilepticus samostatně nebo v kombinacích s dalšími  antiepileptiky. Koncentrace thiopentalu v lidském organismu se stanovuje v plazmě nebo séru jako celková koncentrace cirkulují látky. Pro potvrzení diagnózy mozkové smrti musí být hladina thiopentalu pod detekčním limitem, protože tato látka může ovlivnit vzhled encefalogramu.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
15R 99R+ 41,3 165,1 µmol/l

Viz též:
Thiopental*
P
Chromatografie-HPLC
Látková koncentrace