Globulin vázající tyroxin

TBGS_TBG

TBG (S; hmot. konc. [mg/l] *)
TBG (S; hmot. konc. [mg/l] EIA)
TBG (S; hmot. konc. [mg/l] ELISA)
TBG (S; hmot. konc. [mg/l] FEIA)
TBG (S; hmot. konc. [mg/l] FIA)
TBG (S; hmot. konc. [mg/l] LEIA)
TBG (S; hmot. konc. [mg/l] LIA)
TBG (S; hmot. konc. [mg/l] RIA)

P_TBG

TBG (P; hmot. konc. [mg/l] *)
TBG (P; hmot. konc. [mg/l] EIA)
TBG (P; hmot. konc. [mg/l] ELISA)
TBG (P; hmot. konc. [mg/l] FEIA)
TBG (P; hmot. konc. [mg/l] FIA)
TBG (P; hmot. konc. [mg/l] LEIA)
TBG (P; hmot. konc. [mg/l] LIA)
TBG (P; hmot. konc. [mg/l] RIA)


TBG (S; hmot. konc. [mg/l] *)

Systém: S
Komponenta: Globulin vázající tyroxin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: *
Klíč: 02947
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 1 - 3 - 100 - 200
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravyText abstraktu ke komponentě
Thyroxin binding protein je kyselý glykoprotein. Patří k transportním proteinům thyreoidálních hormonů.

Referenční meze

Viz též:
S_TBG
TBG
S
*
Hmotnostní koncentraceTBG (S; hmot. konc. [mg/l] EIA)

Systém: S
Komponenta: Globulin vázající tyroxin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: EIA
Klíč: 07585
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 1 - 3 - 100 - 200
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravyText abstraktu ke komponentě
Thyroxin binding protein je kyselý glykoprotein. Patří k transportním proteinům thyreoidálních hormonů.

Referenční meze

Viz též:
S_TBG
TBG
S
EIA
Hmotnostní koncentraceTBG (S; hmot. konc. [mg/l] ELISA)

Systém: S
Komponenta: Globulin vázající tyroxin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: ELISA
Klíč: 02948
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 1 - 3 - 100 - 200
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravyText abstraktu ke komponentě
Thyroxin binding protein je kyselý glykoprotein. Patří k transportním proteinům thyreoidálních hormonů.

Referenční meze

Viz též:
S_TBG
TBG
S
ELISA
Hmotnostní koncentraceTBG (S; hmot. konc. [mg/l] FEIA)

Systém: S
Komponenta: Globulin vázající tyroxin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: FEIA
Klíč: 07586
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 1 - 3 - 100 - 200
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravyText abstraktu ke komponentě
Thyroxin binding protein je kyselý glykoprotein. Patří k transportním proteinům thyreoidálních hormonů.

Referenční meze

Viz též:
S_TBG
TBG
S
Hmotnostní koncentraceTBG (S; hmot. konc. [mg/l] FIA)

Systém: S
Komponenta: Globulin vázající tyroxin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: FIA
Klíč: 07587
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 1 - 3 - 100 - 200
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravyText abstraktu ke komponentě
Thyroxin binding protein je kyselý glykoprotein. Patří k transportním proteinům thyreoidálních hormonů.

Referenční meze

Viz též:
S_TBG
TBG
S
FIA
Hmotnostní koncentraceTBG (S; hmot. konc. [mg/l] LEIA)

Systém: S
Komponenta: Globulin vázající tyroxin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: LEIA
Klíč: 07588
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 1 - 3 - 100 - 200
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravyText abstraktu ke komponentě
Thyroxin binding protein je kyselý glykoprotein. Patří k transportním proteinům thyreoidálních hormonů.

Referenční meze

Viz též:
S_TBG
TBG
S
Hmotnostní koncentraceTBG (S; hmot. konc. [mg/l] LIA)

Systém: S
Komponenta: Globulin vázající tyroxin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: LIA
Klíč: 07589
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 1 - 3 - 100 - 200
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravyText abstraktu ke komponentě
Thyroxin binding protein je kyselý glykoprotein. Patří k transportním proteinům thyreoidálních hormonů.

Referenční meze

Viz též:
S_TBG
TBG
S
LIA
Hmotnostní koncentraceTBG (S; hmot. konc. [mg/l] RIA)

Systém: S
Komponenta: Globulin vázající tyroxin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: RIA
Klíč: 02949
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 1 - 3 - 100 - 200
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravyText abstraktu ke komponentě
Thyroxin binding protein je kyselý glykoprotein. Patří k transportním proteinům thyreoidálních hormonů.

Referenční meze

Viz též:
S_TBG
TBG
S
RIA
Hmotnostní koncentraceTBG (P; hmot. konc. [mg/l] *)

Systém: P
Komponenta: Globulin vázající tyroxin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: *
Klíč: 02944
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 1 - 3 - 100 - 200
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Jako antikoagulans možno použít heparin nebo EDTA.Text abstraktu ke komponentě
Thyroxin binding protein je kyselý glykoprotein. Patří k transportním proteinům thyreoidálních hormonů.

Referenční meze

Viz též:
TBG
P
*
Hmotnostní koncentraceTBG (P; hmot. konc. [mg/l] EIA)

Systém: P
Komponenta: Globulin vázající tyroxin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: EIA
Klíč: 07580
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 1 - 3 - 100 - 200
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Jako antikoagulans možno použít heparin nebo EDTA.Text abstraktu ke komponentě
Thyroxin binding protein je kyselý glykoprotein. Patří k transportním proteinům thyreoidálních hormonů.

Referenční meze

Viz též:
TBG
P
EIA
Hmotnostní koncentraceTBG (P; hmot. konc. [mg/l] ELISA)

Systém: P
Komponenta: Globulin vázající tyroxin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: ELISA
Klíč: 02945
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 1 - 3 - 100 - 200
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Jako antikoagulans možno použít heparin nebo EDTA.Text abstraktu ke komponentě
Thyroxin binding protein je kyselý glykoprotein. Patří k transportním proteinům thyreoidálních hormonů.

Referenční meze

Viz též:
TBG
P
ELISA
Hmotnostní koncentraceTBG (P; hmot. konc. [mg/l] FEIA)

Systém: P
Komponenta: Globulin vázající tyroxin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: FEIA
Klíč: 07581
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 1 - 3 - 100 - 200
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Jako antikoagulans možno použít heparin nebo EDTA.Text abstraktu ke komponentě
Thyroxin binding protein je kyselý glykoprotein. Patří k transportním proteinům thyreoidálních hormonů.

Referenční meze

Viz též:
TBG
P
Hmotnostní koncentraceTBG (P; hmot. konc. [mg/l] FIA)

Systém: P
Komponenta: Globulin vázající tyroxin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: FIA
Klíč: 07582
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 1 - 3 - 100 - 200
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Jako antikoagulans možno použít heparin nebo EDTA.Text abstraktu ke komponentě
Thyroxin binding protein je kyselý glykoprotein. Patří k transportním proteinům thyreoidálních hormonů.

Referenční meze

Viz též:
TBG
P
FIA
Hmotnostní koncentraceTBG (P; hmot. konc. [mg/l] LEIA)

Systém: P
Komponenta: Globulin vázající tyroxin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: LEIA
Klíč: 07583
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 1 - 3 - 100 - 200
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Jako antikoagulans možno použít heparin nebo EDTA.Text abstraktu ke komponentě
Thyroxin binding protein je kyselý glykoprotein. Patří k transportním proteinům thyreoidálních hormonů.

Referenční meze

Viz též:
TBG
P
Hmotnostní koncentraceTBG (P; hmot. konc. [mg/l] LIA)

Systém: P
Komponenta: Globulin vázající tyroxin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: LIA
Klíč: 07584
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 1 - 3 - 100 - 200
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Jako antikoagulans možno použít heparin nebo EDTA.Text abstraktu ke komponentě
Thyroxin binding protein je kyselý glykoprotein. Patří k transportním proteinům thyreoidálních hormonů.

Referenční meze

Viz též:
TBG
P
LIA
Hmotnostní koncentraceTBG (P; hmot. konc. [mg/l] RIA)

Systém: P
Komponenta: Globulin vázající tyroxin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: RIA
Klíč: 02946
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 1 - 3 - 100 - 200
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Jako antikoagulans možno použít heparin nebo EDTA.Text abstraktu ke komponentě
Thyroxin binding protein je kyselý glykoprotein. Patří k transportním proteinům thyreoidálních hormonů.

Referenční meze

Viz též:
TBG
P
RIA
Hmotnostní koncentrace