Inhibitor trypsinu asociovaný s tumory

TATIS_TATI

TATI (S; hmot. konc. [µg/l] *)

P_TATI

TATI (P; hmot. konc. [µg/l] *)


TATI (S; hmot. konc. [µg/l] *)

Systém: S
Komponenta: Inhibitor trypsinu asociovaný s tumory
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: *
Klíč: 02929
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 10000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Tumormarkery
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Lze použít i odběrový materiál se separačním gelem.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
TATI (s tumorem asociovaný trypsin inhibitor) je polypeptid, který je fyziologicky produkován především během vývoje plodu. Bývá zvýšen v séru nemocných s karcinomem pankreatu, ovarií (mucinózní typ), cervixu, žaludku a žlučových cest.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ <15 20 µg/l

Viz též:
TATI
S
*
Hmotnostní koncentraceTATI (P; hmot. konc. [µg/l] *)

Systém: P
Komponenta: Inhibitor trypsinu asociovaný s tumory
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: *
Klíč: 02928
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 10000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Tumormarkery
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravouText abstraktu ke komponentě
TATI (s tumorem asociovaný trypsin inhibitor) je polypeptid, který je fyziologicky produkován především během vývoje plodu. Bývá zvýšen v séru nemocných s karcinomem pankreatu, ovarií (mucinózní typ), cervixu, žaludku a žlučových cest.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ <15 20 µg/l

Viz též:
TATI
P
*
Hmotnostní koncentrace