Tělesná teplota aktuální

Teplota aktuálníPT_Teplota aktuální

Teplota aktuální (Pt; teplota [°C] Měření teploty)


Teplota aktuální (Pt; teplota [°C] Měření teploty)

Systém: Pt
Komponenta: Tělesná teplota aktuální
Druh veličiny: Teplota
Jednotka: °C
Procedura: Měření teploty
Klíč: 20407
Gesce: informatika
Vznik: Klinické informace o pacientovi
Typ položky: N
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 25 - 44
MTV:
Třída hlavní: Informační systémy - obecně
Pokyny, poznámky, info:
Položka sdělovaná klinickým oddělením (ambulancí)

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Pt
Měření teploty
Teplota