Takrolimus

TakrolimusB_Takrolimus

Takrolimus (B; hmot. konc. [µg/l] *)
Takrolimus (B; hmot. konc. [µg/l] EIA)
Takrolimus (B; hmot. konc. [µg/l] IA)
Takrolimus (B; hmot. konc. [µg/l] MEIA)


Takrolimus (B; hmot. konc. [µg/l] *)

Systém: B
Komponenta: Takrolimus
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: *
Klíč: 12410
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 30 - 100
MTV: X, BP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
Orgánová transplantace (odběr před podáním):
- 1. -3. měsíc 10-20 ug/l, poté 5-15 ug/l, nebo 3-7 ug/l s kyselinou mykofenolovou, mTOR inhibitory nebo monoklonální protilátkou

Nefrotický syndrom (odběr před podáním):
- 5-10 ug/l, v remisi akceptovány nižší koncentrace

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Tacrolimus (FK 506) představuje nové imunosupresivní agens na bázi makrolidových antibiotik, izolované fy Fujisawa Pharmaceutical Co, Ltd. v roce 1984 z hub rodu Streptomyces tsukubaensis. Inhibuje humorální a buněčnou imunitu, tj. váže se na buňky imunitního systému obdobně jako cyklosporin a zabraňuje jejich aktivaci cestou inhibice fosfatázové aktivity enzymu calcineurinu (CaN) se selektivním účinkem na T lymfocyty a jejich proliferaci, přičemž v důsledku této inhibice vzniká velký pentamerický komplex zahrnující tacrolimus, tacrolimové vazebné proteiny FKBP (tzv. imunofilinový protein), calmodulin a calcineuriny A a B. Imunosupresivní vlastnosti jsou velmi podobné působení cyklosporinu, ale 10 - 100x účinnější (v závislosti na individuálním metabolismu). Tacrolimus je doporučován tam, kde se projevuje nesnášenlivost cyklosporinu. Monitorování koncentrace se obdobně jako u CyA provádí v plné krvi s použitím HPLC nebo imunoanalytických metod. Terapeutický rozsah pro Tac není striktně vymezen vzhledem k individuálním rozdílům v metabolismu a citlivosti vůči jiným imunosupresivům a jejich kombinacím, druhu transplantace, časovému faktoru a řadě dalších jiných faktorů.

Referenční meze

Viz též:
B_Takrolimus
Takrolimus
B
*
Hmotnostní koncentraceTakrolimus (B; hmot. konc. [µg/l] EIA)

Systém: B
Komponenta: Takrolimus
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: EIA
Klíč: 15079
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 30 - 100
MTV: X, BP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
Orgánová transplantace (odběr před podáním):
- 1. -3. měsíc 10-20 ug/l, poté 5-15 ug/l, nebo 3-7 ug/l s kyselinou mykofenolovou, mTOR inhibitory nebo monoklonální protilátkou

Nefrotický syndrom (odběr před podáním):
- 5-10 ug/l, v remisi akceptovány nižší koncentrace

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Tacrolimus (FK 506) představuje nové imunosupresivní agens na bázi makrolidových antibiotik, izolované fy Fujisawa Pharmaceutical Co, Ltd. v roce 1984 z hub rodu Streptomyces tsukubaensis. Inhibuje humorální a buněčnou imunitu, tj. váže se na buňky imunitního systému obdobně jako cyklosporin a zabraňuje jejich aktivaci cestou inhibice fosfatázové aktivity enzymu calcineurinu (CaN) se selektivním účinkem na T lymfocyty a jejich proliferaci, přičemž v důsledku této inhibice vzniká velký pentamerický komplex zahrnující tacrolimus, tacrolimové vazebné proteiny FKBP (tzv. imunofilinový protein), calmodulin a calcineuriny A a B. Imunosupresivní vlastnosti jsou velmi podobné působení cyklosporinu, ale 10 - 100x účinnější (v závislosti na individuálním metabolismu). Tacrolimus je doporučován tam, kde se projevuje nesnášenlivost cyklosporinu. Monitorování koncentrace se obdobně jako u CyA provádí v plné krvi s použitím HPLC nebo imunoanalytických metod. Terapeutický rozsah pro Tac není striktně vymezen vzhledem k individuálním rozdílům v metabolismu a citlivosti vůči jiným imunosupresivům a jejich kombinacím, druhu transplantace, časovému faktoru a řadě dalších jiných faktorů.

Referenční meze

Viz též:
B_Takrolimus
Takrolimus
B
EIA
Hmotnostní koncentraceTakrolimus (B; hmot. konc. [µg/l] IA)

Systém: B
Komponenta: Takrolimus
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: IA
Klíč: 18945
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 30 - 100
MTV: X, BP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
Orgánová transplantace (odběr před podáním):
- 1. -3. měsíc 10-20 ug/l, poté 5-15 ug/l, nebo 3-7 ug/l s kyselinou mykofenolovou, mTOR inhibitory nebo monoklonální protilátkou

Nefrotický syndrom (odběr před podáním):
- 5-10 ug/l, v remisi akceptovány nižší koncentrace

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Tacrolimus (FK 506) představuje nové imunosupresivní agens na bázi makrolidových antibiotik, izolované fy Fujisawa Pharmaceutical Co, Ltd. v roce 1984 z hub rodu Streptomyces tsukubaensis. Inhibuje humorální a buněčnou imunitu, tj. váže se na buňky imunitního systému obdobně jako cyklosporin a zabraňuje jejich aktivaci cestou inhibice fosfatázové aktivity enzymu calcineurinu (CaN) se selektivním účinkem na T lymfocyty a jejich proliferaci, přičemž v důsledku této inhibice vzniká velký pentamerický komplex zahrnující tacrolimus, tacrolimové vazebné proteiny FKBP (tzv. imunofilinový protein), calmodulin a calcineuriny A a B. Imunosupresivní vlastnosti jsou velmi podobné působení cyklosporinu, ale 10 - 100x účinnější (v závislosti na individuálním metabolismu). Tacrolimus je doporučován tam, kde se projevuje nesnášenlivost cyklosporinu. Monitorování koncentrace se obdobně jako u CyA provádí v plné krvi s použitím HPLC nebo imunoanalytických metod. Terapeutický rozsah pro Tac není striktně vymezen vzhledem k individuálním rozdílům v metabolismu a citlivosti vůči jiným imunosupresivům a jejich kombinacím, druhu transplantace, časovému faktoru a řadě dalších jiných faktorů.

Referenční meze

Viz též:
B_Takrolimus
Takrolimus
B
IA
Hmotnostní koncentraceTakrolimus (B; hmot. konc. [µg/l] MEIA)

Systém: B
Komponenta: Takrolimus
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: MEIA
Klíč: 13318
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 30 - 100
MTV: X, BP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
Orgánová transplantace (odběr před podáním):
- 1. -3. měsíc 10-20 ug/l, poté 5-15 ug/l, nebo 3-7 ug/l s kyselinou mykofenolovou, mTOR inhibitory nebo monoklonální protilátkou

Nefrotický syndrom (odběr před podáním):
- 5-10 ug/l, v remisi akceptovány nižší koncentrace

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Tacrolimus (FK 506) představuje nové imunosupresivní agens na bázi makrolidových antibiotik, izolované fy Fujisawa Pharmaceutical Co, Ltd. v roce 1984 z hub rodu Streptomyces tsukubaensis. Inhibuje humorální a buněčnou imunitu, tj. váže se na buňky imunitního systému obdobně jako cyklosporin a zabraňuje jejich aktivaci cestou inhibice fosfatázové aktivity enzymu calcineurinu (CaN) se selektivním účinkem na T lymfocyty a jejich proliferaci, přičemž v důsledku této inhibice vzniká velký pentamerický komplex zahrnující tacrolimus, tacrolimové vazebné proteiny FKBP (tzv. imunofilinový protein), calmodulin a calcineuriny A a B. Imunosupresivní vlastnosti jsou velmi podobné působení cyklosporinu, ale 10 - 100x účinnější (v závislosti na individuálním metabolismu). Tacrolimus je doporučován tam, kde se projevuje nesnášenlivost cyklosporinu. Monitorování koncentrace se obdobně jako u CyA provádí v plné krvi s použitím HPLC nebo imunoanalytických metod. Terapeutický rozsah pro Tac není striktně vymezen vzhledem k individuálním rozdílům v metabolismu a citlivosti vůči jiným imunosupresivům a jejich kombinacím, druhu transplantace, časovému faktoru a řadě dalších jiných faktorů.

Referenční meze

Viz též:
B_Takrolimus
Takrolimus
B
MEIA
Hmotnostní koncentrace