Struvit

StruvitCAL(U)_Struvit

Struvit (Konkrement(močový); objemový podíl [1] Spektroskopie-IR)
Struvit (Konkrement(močový); objemový podíl [1] Mikroskopie)


Struvit (Konkrement(močový); objemový podíl [1] Spektroskopie-IR)

Systém: Konkrement(močový)
Komponenta: Struvit
Druh veličiny: Objemový podíl
Jednotka: 1
Procedura: Spektroskopie-IR
Klíč: 02901
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 1
MTV: X
Třída hlavní: Konkrementy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Močový kámen
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Struvit se celkově vyskytuje v 6,5 % konkrementů, většinou v případě, že je moč infikována bakteriemi štěpícími močovinu. Monominerální kameny bývají velmi vzácné, nejčastější příměsí jsou karbonátapatit a močan amonný.
Terminologie
Struvit, MgNH4PO4.6H2O, magneziumamoniumfosfát hexahydrát, zkratka ST
Synonyma
Triplfosfát - název pochází z původních chemických analýz, kdy byly tři kationty (Ca2+, Mg2+ a NH4+) nalézány spolu s jedním aniontem (PO43-).
Klasifikační kódy
8.3.13, ř. struvitu, (Strunz, 1982)

Referenční meze

Viz též:
Konkrement(močový)_Struvit
Struvit
Konkrement(močový)
Spektroskopie-IR
Objemový podílStruvit (Konkrement(močový); objemový podíl [1] Mikroskopie)

Systém: Konkrement(močový)
Komponenta: Struvit
Druh veličiny: Objemový podíl
Jednotka: 1
Procedura: Mikroskopie
Klíč: 02902
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 1
MTV: X
Třída hlavní: Konkrementy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Močový kámen
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Struvit se celkově vyskytuje v 6,5 % konkrementů, většinou v případě, že je moč infikována bakteriemi štěpícími močovinu. Monominerální kameny bývají velmi vzácné, nejčastější příměsí jsou karbonátapatit a močan amonný.
Terminologie
Struvit, MgNH4PO4.6H2O, magneziumamoniumfosfát hexahydrát, zkratka ST
Synonyma
Triplfosfát - název pochází z původních chemických analýz, kdy byly tři kationty (Ca2+, Mg2+ a NH4+) nalézány spolu s jedním aniontem (PO43-).
Klasifikační kódy
8.3.13, ř. struvitu, (Strunz, 1982)

Referenční meze

Viz též:
Konkrement(močový)_Struvit
Struvit
Konkrement(močový)
Objemový podíl