Superoxiddismutáza

SODERC_SOD

SOD (Erytrocyty; entitní kat. akt. [akat] *)
SOD (Erytrocyty; entitní kat. akt. [akat] Absorpční spektrofotometrie)


SOD (Erytrocyty; entitní kat. akt. [akat] *)

Systém: Erytrocyty
Komponenta: Superoxiddismutáza
Druh veličiny: Entitní katalytická aktivit
Jednotka: akat
Procedura: *
Klíč: 03419
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 100 - 200 - 800 - 1000
MTV: X, BP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Erytrocyty
*
Entitní katalytická aktivitSOD (Erytrocyty; entitní kat. akt. [akat] Absorpční spektrofotometrie)

Systém: Erytrocyty
Komponenta: Superoxiddismutáza
Druh veličiny: Entitní katalytická aktivit
Jednotka: akat
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 03420
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 100 - 200 - 800 - 1000
MTV: X, BP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Erytrocyty
Absorpční spektrofotometrie
Entitní katalytická aktivit